Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Данъци върху доходи от Shutterstock и други платформи за изображения и дизайн

От /Публикувано: 15/05/2022/Категории: Данъци, ЗДДФЛ/

В рамките на последния месеци трима различни клиенти ни потърсиха за съдействие във връзка с дължимите от тях данъци върху доходи от Shutterstock или други подобни платформи. Темата не е особено сложна, но пък е интересна. Съчетава в себе си въпроси от националното и международното данъчно облагане, както и технически такива относно деклариране на доходите и приспадане на данъчен кредит. Ето и едно кратко съдържание:

Алгоритъм на облагането на доходи от Shutterstock

За да стигнем до същината на данъците, трябва първо да обясним какви правоотношения възникват при реализирането на доходи от Shutterstock. Затова разделяме тази първа част от блогпоста ни на две:

 1. Кой на кого плаща в Shutterstock?
 2. Какви са данъчните последици от това?

Кай на кого плаща?

Shutterstock е компания, регистрирана в САЩ. Чрез едноименната й платформа артисти (фотографи, дизайнери, художници) могат да продават на потребители по цял свят свои дигитални изображения. Потребителят купува от Shutterstock дадено изображение при условията на определен лиценз. Shutterstock от своя страна заплаща на автора лицензионно възнаграждение по отделно правоотношение. Това, което е важно е, че между автор и краен потребител няма пряка връзка. 

Какви са данъчните последици от това?

Тъй като отношенията на автора са директно с Shutterstock, компанията се явява платец на дохода. Поради това тя има задължения да удържа данък от лицензионното възнаграждение в САЩ. Това обаче е ограничено единствено до продажбите към потребители, които са установени в САЩ. За всичко останало Shutterstock не удържа данък. Ето и алгоритъма на плащанията и данъците:

 1. Shutterstock изплаща на автора лицензионно възнаграждение, което е разделено на две части:
  1. За продажби към потребители извън САЩ.
  2. За продажби към потребители в САЩ.
 2. Компанията удържа данък върху лицензионното възнаграждение от продажби в САЩ.
  1. Прилага се СИДДО за български граждани.
  2. Shutterstock издава документ – формуляр 1042-S.
 3. Целият доход (от САЩ и от други страни) подлежи на облагане в България
  1. За платения данък в САЩ се ползва данъчен кредит.
  2. Попълва се годишна данъчна декларация.

В долните абзаци ще обясним по-подробно как точно работи този алгоритъм.

Облагане на доходи от Shutterstock в САЩ

Shutterstock има задължение да удържа данък при източника (withholding tax) върху плащанията към своите автори. Както посочихме този данък се удържа единствено върху приходите от продажби към американски потребители. В САЩ данъкът върху лицензионни възнаграждения (royaltees) е 30%. За щастие, България има спогодба със САЩ, която значително намаля тази ставка.

Прилагане на СИДДО между България и САЩ

Съгласно чл. 2, ал. 2 от Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане между България и САЩ, когато Shutterstock удържа на български автори данък при източника върху лицензионни възнаграждения, този данък не може да бъде повече от 5%.

За да ползва един български автор правата си по спогодбата, е необходимо да се представи специална форма – W8-BEN. Имаме специална статия, посветена на това как се попълват формите W8-BEN и W8-BEN-E.

Отново съгласно спогодбата, България приспада от данъчните задължения на автора в страната платените такива в САЩ. Методът, който се прилага, се нарича “данъчен кредит”. Разбира се, имаме и статия, която обяснява методите за освобождаване от двойно данъчно облагане при СИДДО.

Облагане в България

Стигнахме до същината на темата. И тук е необходим един кратък предварителен анализ, за да обясним след това и дължимите данъци. Това, което в действителност се продава чрез Shutterstock, са авторски права. Авторът прехвърля прехвърля правата върху изображенията си на Shutterstock, а компанията на свой ред ги продава на потребители при спазване на конкретни лицензи.

Доходи от Shutterstock съгласно ЗДДФЛ

Съгласно чл. 29, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ авторските възнаграждения за данъчни цели се считат за доходи от стопанска дейност. Те спадат към този тип доходи, за които се признават нормативно признати разходи от 40%. Имаме подробен материал за авторските и лицензионни възнаграждения, затова тук ще посочим само най-важното:

 • Данъкът ефективно е 6% (10% данъчна ставка, но върху 60% от дохода);
 • Лицензионните възнаграждения не са осигурителен доход и осигуровки не се дължат.

Попълване на данъчна декларация за доходи от Shutterstock

Попълването н доходи от авторско право от платформа като Shutterstock в данъчната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ преминава през три стъпки:

 1. Посочване на доходите в Приложение 3;
 2. Прилагане на данъчен кредит в Приложение 9;
 3. Прикачване на документ за платения данък.

В Приложение 3 от декларацията доходите от авторско право се описват в Част I с код 304. Нормативно признатите разходи ще бъдат отразени автоматично в интерфейса на декларацията.

Доходи от Shutterstock - деклариране

В Приложение 9 се описва платеният данък в САЩ. Попълва се Част II от Приложение 9, която е малко по-неинтуитивна и не дотам автоматизирана:

Доходи от Shutterstock - данъчен кредит

Важното тук е да се съобразяват данните от формата 1042-S или съответният документ, предоставен от друга платформа. Когато удържаният данък е в долари, ще бъде необходимо превалутиране съобразно официалния курс на БНБ за съответния ден.

За да се ползва данъчен кредит за платения в чужбина данък, е необходимо да се приложи документ за платения данък. В настоящия случай това е формуляр 1042-S, който се издава от платеца.

Други статии от блога на Tax Monkey

Ако харесвате този материал, може би ще Ви се сторят интересни следните подобни статии от нашия блог:

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Веселка Великова е автор на публикации за блога на Tax Monkey, интересува се от данъчно, търговско право, граждански и административен процес

Свържете се с нас