Изготвяне на декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

Декларация за облагане с патентен данък се подава от лицата, извършващи патентна дейност, както следва:

 1. До 31.01 за дейност, продължаваща от предходната година;
 2. Непосредствено преди започване на дейността при стартиране на дейност сега.

Екипът на Tax Monkey може да Ви съдейства с изготвянето и подаването на декларацията в общината, в която извършвате дейност. Ние ще изчислим за Вас дължимия данък и приложимите данъчни облекчения

Цена на услугата: 50.00 лв. 

Защо да не отлагате подаването на декларацията по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък?

Режимът за облагане с патентен данък е преференциален срямо този по ЗДДФЛ и ЗКПО. С регистрацията за патентен данък всъщност спестявате разходи. Повече за патентния данък можете да научите от блога на Tax Monkey.

ЗМДТ предвижда глоби за неподаване на декларацията:

 • 500,00 лв. – глоба при късно подаване;
 • 1000,00 лв. – глоба при неподаване или подаване на декларация със сгрешени данни.

Как предоставяме услугата по изготвяне на декларация
за облагане с патентен данък?

 • Попълвате нашата форма или просто се свързвате с нас на имейл info@taxmonkey.bg или  на 0887 345 666;

 • Екипът ни се свързва с Вас в рамките на един ден за необходимите данни във връзка с декларацията;

 • Изчисляваме данъка и изготвяме декларацията.

 • Изпращаме Ви готовата декларация или я подаваме вместо Вас според Вашето предпочитание.

Защо да ползвате консултация от Tax Monkey?

 • Ние следим най-катуалната информация във връзка с данъците при сделки с криптовалути, включително практиката на НАП и съда на ЕС.

 • В Tax Monkey имаме опит в сферата на сделките с криптовалути и това е тема, която харесваме и ни вълнува.

 • Ние сме малка компания и дори услуги на тази малка стойност ни помагат да се развиваме. Това, че ни гласувате доверие, значи много за нас.

Често задавани въпроси във връзка с декларацията за патентен данък?

Облагат се с патентен данък единствено физическите лица, включително едноличните търговци. Ако регистрирате своя фирма, тя вече ще се облага с корпоративен данък. Другите условия са лицето да не е регистрирано по ЗДДС (освен с някои дребни изключения, които рядко са приложими при патентните дейности) и годишният му оборот да не превишава 50 000 лв.

Размерът на патентния данък зависи от дейността, която извършвате и общината, в която я извършвате. Така, например, патентният данък за фриьорски салон с един фризьор в Столична община е 840 лв.

Всяка година до 31.01, ако дейността продължава от предходна година. За дейност, която започва през текущата година, декларацията се подава непосредствено преди стартиране на дейността.

Патентният данък се плаща на тримесечие:

I тримесечие – до 31 януари;
II тримесечие – до 30 април;
III тримесечие – до 31 юли;
IV четвъртото тримесечие – до 31 октомври.

Препоръчително е целият данък да се плати до 31 ануяри, защото тогава има 5% отстъпка.