Подаване на Годишен Финансов Отчет в Търговския регистър

Екипът на Tax Monkey ще обяви в Търговския регистър годишния финансов отчет на Вашето дружество или юридическо лице с нестопанса цел.

Цена на услугата: 40.00 лв.

Срокът за обявяване на отчета е 30.09.2022 г.

Ние подготвяме всички документи, съпътстващи отчета и ги подавамев Търговския регистър електронно.

Как да обявите своя годишен финансов отчет с Tax Monkey:

  1. Посочвате ЕИК/БУЛСТАТ на Вашата фирма или НПО в нашата форма;
  2. Ние ще проверим данните в Търговския регистър, ще подготвим документите и ще Ви ги изпратим по имейл;
  3. Необходимо е да подпишете документите и да ни ги изпратите заедно със самия ГФО по имейл на info@taxmonkey.bg;
  4. Адвокат от нашия екип ще подаде финансовия отчер в рамките на един ден и ще Ви изпратим входящ номер.
Maytane W
Maytane W
23/01/2023
Консултацията беше направена на професионално ниво, получих отговори на всичките ми въпроси, подробни обяснения и допълнителни помощни материали. За в бъдеще, смятам отново да използвам услугите на TaxMonkey.
Angel Ganchev
Angel Ganchev
17/01/2023
Никола е точен и професионален, същевременно хуманен и скромен. Услугата е с много добра стойност за всеки с въпроси по темата.
Martin K
Martin K
26/07/2022
Надеждна и акуратна правна помощ.
Chavdar Kovachev
Chavdar Kovachev
06/07/2022
Имах изключително полезна консултация. Адвокатите ми предоставиха доста детайлна информация и аргументирано тълкуване на законодателството. Услугата е достъпна и изключително професионална. Препоръчвам!
Nikola Penchev
Nikola Penchev
06/07/2022
Guys, I am the co-owner of the business so you can ignore the review :) I gave us 5 stars when we started cause why not... We needed to force some credibility. Now we have plenty of reviews thanks to the awesome people who leave them. Feel free to call us or contact us otherwise. You are welcome.
Boris Petrakov
Boris Petrakov
01/07/2022
Много информативно и страхотно отношение!
Shillem Volpato
Shillem Volpato
26/05/2022
Amazing service! We were totally and positively impressed every step of the way. We got help and answers even when we were not supposed to. They went the extra mile multiple times for us. Cannot praise them enough. Great professionals, greater people.

Защо да обявите своя ГФО си с Tax Monkey?

  • С нас е по-лесно. Обявяването на отчета не е нещо сложно, но все пак трябва да бъде подадена с електронен подпис в Търговския регистър.

  • Ние ще се погрижим за всички детайли. Вие можете дори да не ставате от бюрото си.

  • Ние сме малка компания и дори услуги на тази малка стойност ни помагат да се развиваме. Това, че ни гласувате доверие, значи много за нас.

Често задавани въпроси за обяваване на ГФО в Търговския регистър

Достатъчно е да попълните формата по-горе. Ние ще подготвим документите и ще Ви ги изпратим заедно с фактура и информация за плащане.

Финансовият отчет съдържа в себе си стандартизирани отчети. Обикновено това са баланс и отчет за приходи и разходи. Някои предприятия добавят също отчет за собственик капитал и отчет за парични потоци.

Годишният финансов отчет се изготвя от съставители на финансови отчети. Това, най-общо казано, са счетоводителите. Не се допуска отчетът да бъде изготвен от служител или управител на фирмата, който няма счетоводно образование.

Важно е, че отчетът се приподписва от законовия представител на предприятието.

Считано от 01.01.2022 г. процедурата по обявяване на ГФО е освободена от държавна такса.

Ако в рамките на каледарната година дружеството не е извършвало дейност, то може да подаде декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч. Срокът за това е до 30.06 на следвашата година. След това би могло да се подаде и ГФО с нулеви стойности.

Ние ще Ви изпратим входящ номер, по който много лесно можете да направите справка в Търговския регистър. Проверка можете да направите и от страницата за справки на Търговския регистър.