Подаване на Годишен Финансов Отчет в Търговския регистър

Екипът на Tax Monkey ще обяви в Търговския регистър годишния финансов отчет на Вашето дружество или юридическо лице с нестопанса цел.

Цена на услугата: 50.00 лв. (с включена държавна такса от 20 лв. за електронно подаване на ГФО)

Срокът за обявяване на отчета е 30.09.2021 г.

Ние подготвяме всички документи, съпътстващи отчета и ги подавамев Търговския регистър електронно.

Подай ГФО Бързо и лесно

Как да обявите своя годишен финансов отчет с Tax Monkey:

  1. Посочвате ЕИК/БУЛСТАТ на Вашата фирма или НПО в нашата форма;
  2. Ние ще проверим данните в Търговския регистър, ще подготвим документите и ще Ви ги изпратим по имейл;
  3. Необходимо е да подпишете документите и да ни ги изпратите заедно със самия ГФО по имейл на info@taxmonkey.bg;
  4. Адвокат от нашия екип ще подаде финансовия отчер в рамките на един ден и ще Ви изпратим входящ номер.
Благодарим Ви за заявката. Ще Ви изпратим необходимите документи в рамките на 1 ден.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Защо да обявите своя ГФО си с Tax Monkey?

  • С нас е по-лесно. Обявяването на отчета не е нещо сложно, но все пак трябва да бъде подадена с електронен подпис в Търговския регистър.

  • Ние ще имаме грижата да платим дори държавната такса за обявяване на ГФО вместо Вас (20,00 лв.)

  • Ние ще се погрижим за всички детайли. Вие можете дори да не ставате от бюрото си.

  • Ние сме малка компания и дори услуги на тази малка стойност ни помагат да се развиваме. Това, че ни гласувате доверие, значи много за нас.

Често задавани въпроси за обяваване на ГФО в Търговския регистър

Достатъчно е да попълните формата по-горе. Ние ще подготвим документите и ще Ви ги изпратим заедно с фактура и информация за плащане.

Финансовият отчет съдържа в себе си стандартизирани отчети. Обикновено това са баланс и отчет за приходи и разходи. Някои предприятия добавят също отчет за собственик капитал и отчет за парични потоци.

Годишният финансов отчет се изготвя от съставители на финансови отчети. Това, най-общо казано, са счетоводителите. Не се допуска отчетът да бъде изготвен от служител или управител на фирмата, който няма счетоводно образование.

Важно е, че отчетът се приподписва от законовия представител на предприятието.

Държавната такса за обявяване на годишен финансов отчет, която се събира от Агенция по вписванията е 40 лв. при подаване на документите на място или 20 лв. при електронно подаване. Екипът на Tax Monkey ще покрие таксата за електронно подаване в размер на 20 лв.

Ако в рамките на каледарната година дружеството не е извършвало дейност, то може да подаде декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч. Срокът за това е до 30.06 на следвашата година. След това би могло да се подаде и ГФО с нулеви стойности.

Ние ще Ви изпратим входящ номер, по който много лесно можете да направите справка в Търговския регистър. Проверка можете да направите и от страницата за справки на Търговския регистър.