Подаване на декларация за неосъществяване на дейност в Търговския регистър

Екипът на Tax Monkey може да подаде за Вашата фирма декларацияпо чл. 38, ал. 9. т.2 от Закона за счетоводството за липса на дейност през календарната 2020 г.

Цена на услугата: 30.00 лв.

Срокът за подаване на декларацията е 30.06.2021 г.

подайте декларацията
Декларация за неосъществяване на дейност

Не чакайте до последния момент

Да, срокът за подаване на декларациите за неосъществяване на дейнсот е 30 юни. Търсенето за услугата в края на месец юни обаче е много високо, което създава натовареност в екипа и може да доведе до поишаване на цената на услугата. Ако поръчате услугата сега, имаме възможност спокойно да се погрижим за декларацията Ви и да я подадем в рамките на един работен ден.

Как да обявите своята декларация за липса на дейност с Tax Monkey?

 • Посочвате ЕИК/БУЛСТАТ на своята форма в нашата форма.

 • Ние проверяваме данните в Търговския регистър и подготвяме документите.

 • Изпращаме документите на Вашия имейл.

 • Подписвате ги и ни ги връщате отново по имейл.

 • Подаваме декалрацията и Ви изпращаме входящ номер.

 • Накрая заплащате цената от 30.00 лв.

Отнема общо 1 ден. Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас на 0887 345 666.

Благодарим Ви за заявката. Ще Ви изпратим необходимите документи в рамките на 1 ден.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Защо да обявите декларацията си
с Tax Monkey?

 • С нас е по-лесно. Обявяването на декларацията не е нещо сложно, но все пак трябва да бъде подадена с електронен подпис в Търговския регистър.

 • Ние ще се погрижим за всички детайли. Вие можете дори да не ставате от бюрото си.

 • Ние сме малка компания и дори услуги на тази малка стойност ни помагат да се развиваме. Това, че ни гласувате доверие, значи много за нас.

Ако искате да научите повече за подаването на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството, можете да посетите нашия блок.

Често задавани въпроси за декларацията при неосъществяване на дейност

Достатъчно е да попълните формата по-горе. Ние ще подготвим документите и ще Ви ги изпратим заедно с фактура и информация за плащане.

Трябва единствено да подпишете документите и да ни ги изпратите сканирани или дори снимани с телефон. Нашият екип ще се погрижи за обработката им и подаването им в Търговския регистър.

Критериите, които трябва да са изпълнени, за да се счита, че една фирма не е осъществявала дейност, са посочените в Закона за счетоводството:

 1. Да не са извършвани търговски сделки;
 2. Да не са реализирани приходи, а също така и да не са възникнали условия за отчитане на такива;
 3. Не е осъществявана дейност, свързана с инвестиции, производство или продажба;
 4. Не е извършвана покупка на стоки и услуги с цел реализиране на печалба.

Плащането на текущи разходи, които не са свързани със стопанската дейност, не се отразява на възможността да бъде подадена декларация.

Декларация за липса на дейност могат да подадат търговските дружества и юридическите лица с нестопанска цел, които не са осъществявали дейност през предходната година.

Не, достатъчно е да бъде подадена за една година. Ако през следващите предприятието не извършва дейност, не е необходимо да се подава нова декларация.

Ние ще Ви изпратим входящ номер, по който много лесно можете да направите справка в Търговския регистър. Проверка можете да направите и от страницата за справки на Търговския регистър.

Не. Подаването на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч е освободено от държавни такси.

Не. В практиката това са наименованията на декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч. При отсъствие на дейност на фирмата тази декларация се подава вместо годишен финансов отчет.

подайте декларацията