Никола Пенчев

  • В този материал разглежда граничните хипотези, настъпили преди 01.01.2023 г., в които задължено лице по ЗДДС е преминало облагаем оборот от 50 000,00 лв., но не и такъв от 100 000,00 лв.

  • В този материал правим едно обобщение на нашия опит с данъчното облагане на дивиденти от чужбина. Ще се стараем да поддържаме този материал актуален.

  • Предоставянето на опции на лоялни служители и контрактори е модерен начин за даване на бонуси. Той прилича много на вестинга на акции, но по механизма си е доста различен. Това води и до различно данъчно облагане, на което е посветена тази статия.

  • Макар да не е стриктно свързано с данъците, на екипа ни понякога се налага да минава и през тази процедура. Ликвидацията на едно търговско дружество е лесна процедура, която обаче минава през различни етапи и отнема време. Тук можете да научите повече за нея.

  • В този материал обръщаме внимание на данъчното облагане на доходите, които местно лице на България получава от източник в САЩ.

  • Когато чужд гражданин има българска фирма или е съдружник в такава, без да живее в България, данъчното му облагане при получаване на дивиденти не е изгодно. В тази статия изследваме алтернативни, които могат да осигурят известна оптимизация.

  • Кога доходите от наем спират да се третират като такива по ЗДДФЛ и започват да се третират като стопанска дейност? А кога трябва да се начислява ДДС. Отговорите търсим в новия ни блогпост.

  • Този материал от блога ни е посветен на доходите от гейминг и стреийминг платформи като Twitch. YouTube и Facebook Gaming.

  • SAFT (Simple Agreement for Future Tokens) е един лесен и удобен механизъм за финансиране на стартъпи, опериращи в областта на крипто технологиите. С този материал правим плах опит за разглеждане на правните и данъчни въпроси, свързани с него.

  • Доходите от gaming представят пред екипа ни най-сложните, но и най-интересни казуси. Печалби могат да бъдат правени от развитие и продажба на герои, наем на активи, награди от спечели игри и по още много, много други начини. В този материал опитваме да направим кратко обобщение на видовете печалби и данъчното им облагане.