vesi

  • Темата за whistleblower законодателството може да не е свързана пряко с данъци, но наскоро ни се наложи да работим по нея. Поради това решихме да резюмираме най-важното в една статия.

  • Дружество с променлив капитал (ДПК) е правна форма на бизнес, която създава много гъвкави възможности за инвестиране и управление на капитала на едно дружество. Тя въвежда в българия достиженията на съвременното търговско и корпоративно право.

  • Наскоро в работата ни се сблъскахме с казус, свързан с арбитраж при спортни залагания. Това е дейност, при която "хазартният елемент" от залагания отсъства при прилагане на правилна стратегия, базарана на относително прости изчисления. Тук разглеждаме данъчното облагане на такива печалби.

  • Съгласно указянията, дадени от НАП, Агенцията очаква, ако имате доходи от Airbnb, Booking или подобна платформа, да се регистрирате в регистър БУЛСТАТ като лице, упражняващо свободна професия. Този материал е посветен на това.

  • В тази статия даваме кратък наръчник за това как да бъде попълнена данъчната декларация за 2022 г. така, че да се ползва данъчно облекчение за деца. Много често получаваме въпроси, свързани с тази тема по телефона, които е по-лесно да отговорим предварително с онагледяване на интерфейса на самата декларация.

  • В този материал обясняваме защо офшорна компания в Дубай всъщност не е точно в Дубай и как тази офшорна юрисдикция се отличава от останалите такива.

  • Pass-through данъчно облагане означава печалбата на една компания да бъде третирана като личен доход на нейния собственик. Прилага се в САЩ по отношение на LLC (ЕООД и ООД). В този материал изследваме последиците за български граждани с дружества в САЩ.

  • Актуалната практика на НАП за 2022 г. предвижда възможността за авансово разпределение на печалба. Това е коренно противоположно становище на досегашните такива на агенцията и е изключително благоприятно за собствениците на новоучреди дружества.

  • В тази статия разглеждаме правилата и процедурите за (1) удържане на данък при източника при плащане на авторски и лицензионни възнаграждения към чужда компания и (2) ползването на данъчен кредит в обратната хипотеза - удържан данък при източника в чужбина

  • SAFE (Simple Agreement for Future Equity) и VSOP (Virtual Stock Option Plan) са механизми за финансиране на една компания или стимулиране на нейните служители. При тях се избягва или отлага директното прехвърляне на дялове или акции от капитала. В този материал опитваме да ги разгледаме с някои техни детайли.

[fusion_widget type=“WP_Widget_Categories“ hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“ class=““ id=““ fusion_display_title=“yes“ fusion_padding_color=““ fusion_margin=““ fusion_bg_color=““ fusion_bg_radius_size=““ fusion_border_size=“0″ fusion_border_style=“solid“ fusion_border_color=““ fusion_divider_color=““ fusion_align=““ fusion_align_mobile=““ wp_widget_categories__dropdown=“off“ wp_widget_categories__count=“off“ wp_widget_categories__hierarchical=“off“ wp_widget_categories__title=“Категории от Блога“ /]