Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Авансово разпределение на печалба – актуална практика на НАП

От /Публикувано: 22/07/2022/Категории: Данъци, ЗКПО/

Авансово разпределение на печалба в едно дружество до скоро беше проблем от данъчна гледна точка. Практиката на НАП бе да третира изплащането на дивиденти за текущата година като скрито разпределение на печалба заедно с всички неприятни последици от това. В ново свое становище от 09.06.2022 г. обаче Агенцията промени отношението си и именно това е темата на днешния ни блогпост. Ето и едно кратко съдържание на статията:

Актуално третиране на авансово разпределение на печалба

Съгласно новото становище на НАП авансово разпределение на дивиденти в една компания е допустима практика при определение условия. “Авансово” означава да бъде взето решение за изплащане на дивидент преди приключване на финансовата година. В България финансовата година съвпада с календарната.

Важно е се направи разграничение между разпределение на печалба за текущата година и такава от предходна година. Разбира се, разпределение на натрупаната печалба през предходни финансови години е напълно законосъобразна практика. Новото е, че вече печалбата, която се трупа през съответната година, може да се разпредели в рамките на същата.

Предпоставки за авансово разпределение на печалба

Предпоставките за изплащане на дивидент от печалбата през текущата година могат да бъдат разделени на две основни категории:

  1. Реално наличие на печалба;
  2. Спазване на процедурата за вземане на решение за разпределението й.

В долните параграфи ще разгледаме накратко какво е необходимо да се направи, за да бъдат спазени дадените от НАП правила.

Обоснована прогноза за печалба

В становището си НАП казва, че следва да бъде налице обоснована прогноза за печалба през календарната година. Агенцията дава пример с изготвянето на междинен финансов отчет, което не е невъзможно, но със сигурност не е необходимо в повечето случаи.

По-важното е прогнозата в последствие да се оправдае. Ако изплатената в рамките на годината печалба не е поне равна на годишната, това ще създаде проблеми. Вече няма да е налице авансово разпределение на печалба, а скрито такова.

Спазване на процедурата за разпределяне на дивиденти

Разпределянето на печалба в едно дружество се извършва с решение на съдружниците, респективно на едноличния собственик на капитала при ЕООД и ЕАД. Това решение трябва да бъде взето по надлежния ред и да се протоколира.

Каква е промяната спрямо досегашния режим?

Когато едно лице регистрира фирма, то обикновено иска да получава доходи от дейността й преди изтичане на една финансова година. До момента това беше проблем, тъй като всяко движение на пари от компанията към нейния собственик следваше да попада под едно от следните основания:

  1. Заем;
  2. Възнаграждение;
  3. Скрито разпределение на печалбата.

Всеки от посочените способи идва със своите недостатъци, които най-често са свързани с твърде голяма данъчна тежест. При заема пък съществува неудобството, че същият трябва да бъде върнат при това с пазарна лихва.

При новото тълкуване на ситуацията от страна на НАП, вече натрупаните средства в компанията могат да излизат и като дивидент. Огромното предимство на дивидента се крие в това, че дивидентът не е осигурителен доход.

Авансово разпределение на печалба

Авансово разпределение на печалба преди и след 2022

Данъчна тежест при авансово разпределение на печалба

Данъчната тежест при авансовите дивиденти не се различава от тази при стандартното разпределение след финансовата година. Ефективно дължимите данъци са в размер на 14,5% от съответното плащане, както следва:

  • 10% корпоративен данък върху печалбата;
  • 5% данък дивидент върху остатъка от 90% след корпоративен данък.

Важно е да се обърне внимание на това, че данъкът върху дивидента е данък при източника. Това означава, е той трябва да бъде удържан заедно с изплащането на дивидента. При авансовото разпределение този данък ще предхожда предхожда корпоративния данък, но това на практика не води до никакви финансови промени.

Други статии от блога на Tax Monkey

Ако тази статия е била интересна за Вас, може би ще харесате и следните сходни материали от блога ни:

Самото становище на НАП пък можете да свалите от този линк.

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Веселка Великова е автор на публикации за блога на Tax Monkey, интересува се от данъчно, търговско право, граждански и административен процес

Свържете се с нас