vesi

 • Ако имате предложение за работа за компания, която е установена извън България, имате следните две опции: 1) Работа по трудов договор; 2) Регистрация като самоосигуряващо се лице. И двете имат своите предимства и недостатъци.

  Прочети
 • В тази статия обясняваме различните варианти за данъчно облагане на доходите от краткосрочно отдаване под наем на имоти в Airbnb или сходни платформи. Обръщаме внимание на особеностите при развиване на такава дейност, както от фирма, така и от физическо лице.

  Прочети
 • Този материал е посветен на очакваното повишаване на признатите по ЗДДФЛ разходи на лицата, упражняващи свободна професия. Обясняваме какво представляват нормативно признатите разходи и как тяхното увеличаване би се отразило на данъчната и осигурителна тежест.

  Прочети
 • Днес обясняваме как се изчисляват дължимите данъци и осигуровки, когато в един договор за авторско възнаграждение има различни компоненти. Тези компоненти са лицензионно отношение (пасивен доход) и задължение за извършване на нещо (активен доход). Може да звучи странно, но сме се постарали да обясним с конкретни примери.

  Прочети
 • Посочването на по-ниска от реалната цена в нотариалния акт се прави с цел намаляване на дължимите основно от продавача данъци - ДДС и корпоративен данък. Тази практика е изключително доминираща на пазара на недвижими имоти, но крие своите проблеми и рискове.

  Прочети
 • При прилагане на механизма за обратно начисляване на ДДС при доставка на услуги между държави от ЕС е необходимо да бъде издаден протокол по чл. 117, ал. 1 от ЗДДС. В този материал обясняваме какъв е редът за издаването на протокола и как той се отразява в отчетните регистри по ЗДДС.

  Прочети
 • Екипът на Tax Monkey също премина на лятна вълна. Този път в блога си отделяме внимание на регистрацията на независима малка пивоварна и облагането на нейанта продукция по Закона за акцизите и данъчните складове.

  Прочети
 • След дълга пауза в блога ни обръщаме внимание на една тема, която вълнува основно фрийлансърите в България: Трябва ли да се издава фактура от самоосигуряващо се лице и как точно се извършва това.

  Прочети
 • На 05.06.2021 г. финансовите министри на страните от G7 постигнаха неформално споразумение за въвеждане на глобален корпоративен данък от 15%. Разбира се, има въпросителни пред една подобна реформа както и много време докато такава бъде въведена. Все пак тя заслужава своето място в блога на Tax Monkey.

  Прочети
 • Спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане са международни договори, които определят как две държави следва да облагат доходите, които имат международен характер. В този материал се опитваме да обясним как работят СИДДО като даваме конкретен пример.

  Прочети