Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Данъци върху дивиденти и печалба от продажба на акции в САЩ

От /Публикувано: 24/01/2022/Категории: Данъци, ЗДДФЛ/

Обикновено, когато говорим за частни инвеститори в България, по-често в блога ни сме се фокусирали върху търговията с криптовалути. Факт обаче е, че в България повечето хора предпочитат да влагат средствата си в акции. Най-често това са акции на компании, които се търгуват на NYSE или NASDAQ или пък такива от фондове като ETF и CDF. Днешният материал е посветен на темата за облагане на дивиденти и печалби от спекулативна продажба на акции в САЩ. Ето и едно кратко съдържание на материала

Как се облагат доходите от дивиденти и продажба на акции в САЩ?

Както и преди сме писали, когато говорим за облагане на доходите на физическите лица, повечето държави искат да облагат следното:

  1. Доходите на своите граждани, реализирани по цял свят;
  2. Доходите на чужди граждани, които са реализирани в държавата.

Така се стига до риска от двойно данъчно облагане. Доходите, които един български инвеститор получава от американска компания, ще бъдат обложени с данък в САЩ като такива, придобити именно там. От друга страна те ще бъдат обложени и в България, защото лицето, което ги придобива, е български гражданин.

За да се избегне двойното данъчно облагане, страните прилагат два различни метода:

  1. Вътрешни правила за признаване на данъци, платени в чужбина;
  2. Международни спогодби за избягване на двойното данъчно облагане.

По-долу ще разгледаме как двата метода се прилагат по отношение на печалби от акции в САЩ. Първо обаче ще разгледаме данъка от тези доходи в САЩ и в България.
Withholding tax в САЩ

Withholding tax или преведено на български “данък при източника” е данък, който се удържа от платеца на дохода при изплащането му на крайния получател. В САЩ има различен данък спрямо характера на дохода. За печалби от продажба на акции в САЩ (capital gains) той е около 15%, а за дивидентите варира, но може да достигне и 30%. 

Този данък се удържа директно то компанията, изплащаща дивидента или от брокера, например eToro. 

Данък върху печалбите от акции в САЩ в България

В България данъкът върху дивидентите, без значение дали са от местни или чужди компании, е в размер на 5%. Акциите се считат за финансови активи и данъкът върху печалбата от продажбата им е 10% върху разликата между придобивна и продажба цена на съответните активи.

Какво гласи спогодбата между България и САЩ?

България има сключена спогодба със САЩ за избягване на двойното данъчно облагане. Спогодбата определя специални правила за облагане на доходите от акции в САЩ и ред за прилагането им. Тези правила са различни за доходите от дивиденти и за тези от продажба на акции, затова ще ги разгледаме отделно.

Дивиденти от американски компании

Съгласно спогодбата, когато получател на дивидент от американска компания, е местно лице за България, САЩ могат да наложат данък върху дохода, но той не може да надвишава 10%. 

САЩ в действителност прилагат данък при източника за дивидентите и платеният данък в САЩ подлежи на приспадане от дължимия в България, който е 5%.

Доходи от продажба на акции в САЩ

За доходите в продажба на акции в САЩ спогодбата предвижда данъчно облагане единствено в България. Това означава, че печалбата не следва да се облага в САЩ, а просто да се плати българския данък от 10% върху печалбата.

Как се прилага спогодбата за доходи от акции в САЩ?

Компаниите, които са длъжни да удържат данък при източника в САЩ, няма автоматично да приложат спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане. Трябва получателят на дивидента или печалбата да се позове на съответния документ. Това се случва с представяне на един специален формуляр, а именно формуляр W-8 BEN.

Формулярът следва да се представи, както за дивиденти, така и за печалби от спекулативна продажба на акции. За двата случая се представят отделни формуляри. Ако имате нужда от помощ с попълването им, нашият екип е на линия да Ви съдейства.

По отношение на дивидентите, тъй като при тях все пак се прилага данък в САЩ, трябва в данъчната декларация в България да се посочи, че лицето ползва право на данъчен кредит. Това се прави при деклариране на доходите в Приложение 8 от данъчната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Важно е да се има предвид, че допустимият размер на данъчния кредит е най-много максималния данък в България за дивиденти (5%).

Ето как изглежда примерно попълнена част IV на приложение 8 от декларацията (код за прилагане на метод за избягване на двойно данъчно облагане е 1 – за данъчен кредит):

Какво се случва, ако спогодбата не бъде приложена?

Ако пропуснете да се позовете на спогодбата, вероятно ще Ви бъде удържан по-висок данък в САЩ. Това се отнася до дивидентите, защото за тях е предвидена такава възможност. По отношение на платена данък за capital gains (продажба на акции в САЩ), за същия следва да се иска връщане в САЩ, а в България да се плати при всяко положение 10% данък върху печалбата.

Други статии от блога на Tax Monkey

Ако този материал е бил полезен за Вас, може би ще Ви се сторят интересни и следните други статии от блога ни:

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Веселка Великова е автор на публикации за блога на Tax Monkey, интересува се от данъчно, търговско право, граждански и административен процес

Свържете се с нас