Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Данъци при печалби от покер игри

От /Публикувано: 05/01/2022/Категории: Данъци, ЗДДФЛ/

Преди време да се издържаш от професионална игра на покер беше по-скоро нещо екзотично. Днес на покера се гледа много повече като игра, която изисква умения отколкото на такава, свързана чисто с шанса. За щастие на професионалните покер играчи обаче не такова е разбирането на българското данъчно законодателство. Темата на този блогпост е свързана с данъци при печалби от покер. Ето и едно кратко съдържание:

Дължат ли се данъци при печалби от покер?

Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 20 от ЗДДФЛ необлагаеми са доходите, представляващи парични и предметни награди, получени от хазартни игри, организирани от лице, което притежава лиценз за извършване на хазартна дейност. Необлагаем доход означава такъв, върху който не се дължи данък. За да не се дължат данъци от печалби от покер, е необходимо следното:

  1. Печалбата да бъде получена от хазартна игра.
  2. Играта да е организирана от лице, притежаващо лиценз.

На пръв поглед всичко е ясно и данъци при печалби от покер игри не се дължат. Това обаче не е съвсем вярно.

Кога една игра е хазарта?

Определението за хазартна игра се дава в Закона за хазарта. Съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗХ хазартна игра е “всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби залогът”. Участник в хазарта игра пък е лице, което е направило залог. Чл. 71, ал. 2 от закона определя покера като хазарта игра “на маса”. Една игра е хазартна, ако отговаря на следните условия:

  1. Да е определена като такава в Закона за хазарта;
  2. Да включва залог от участниика.

За да преценим дължат ли се данъци при печалба от покер, трябва да разглеждаме всяка игра отделно и да преценяваме дали участникът е направил залог. Обикновено, когато говорим за печалби от покер, имаме предвид турнири. В тази, ако за участие в турнира има такса, тя може да се разглежда като залог. Липсата на такса или действителен залог за участие (free турнири) би направило печалбата от играта облагаема.

Може ли покерът да се квалифицира като игра на случайността?

На практика покерът е игра, която изисква умение в много по-голяма степен от късмет и печалбите от нея не се разпределят на случаен принцип. Това изключва той да бъде определен като “игра на случайността”. Ако в Закона за хазарта покерът не беше изрично включен като хазартна игра, той със сигурност не би се определил като такава. Все пак обаче изричното споменаване на играта в законодателството позволява да я квалифицираме като хазартна такава.

Ако приемем, че покерът не е хазартна игра, тогава дължимите данъци при печалба от покер биха били такива от осъществяване на независима икономическа дейност.

Кои организатори на покер игри имат лиценз?

За да бъде печалбите от покер необлагаеми, съответната игра трябва да е организирана от лице, което има лиценз за хазартна дейност. Този лиценз може да е даден в България или пък в друга държава членка на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Компаниите, които организират големи турнири онлайн, имат такъв лиценз за Европейския съюз.

Осигуровки при печалби от покер

Ако печалбите от покер отговарят на условията, за да бъдат считани за доходи от хазартна игра, те бе биха представлявали и осигурителен доход. Това означава, че не следва върху тях да се начисляват осигуровки от професионалните играчи или пък от компаниите, които изплащат съответните възнаграждения.

Осигуровки биха се дължали, ако доходите са такива от извършване на стопанска дейност.

Заключение

Данъци върху печалби от покер не се дължат, ако:

  1. Играта или турнирът са организирани от лице, което има лиценз в България или ЕИП за хазартна дейност;
  2. Участникът е направил залог в играта (buy-in за турнири).

Ако липсва залог, доходът е облагаем с данък от 10% като парична или предметна награда, която не е получена от хазартна игра. В тези случаи, когато дейността се извършва по занятие (от професионални играчи), тя би се считала за стопанска такава, което означава 15% данък и осигуровки върху реално получения доход.

Други статии от блога на Tax Monkey

Ако този материал е бил интересен за Вас, може би ще харесате и следните сходни статии от блога на Tax Monkey:

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Веселка Великова е автор на публикации за блога на Tax Monkey, интересува се от данъчно, търговско право, граждански и административен процес

Свържете се с нас