Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Данъчни и административни особености при органзиране на томбола

От /Публикувано: 31/01/2021/Категории: Данъци, ЗКПО/

Организирането на томбола или други видове на игри с награди е един от често срещаните способи за различни бизнеси или казуси да събират клиенти и последователи. В този материал обръщаме внимание на законовите и данъчни особености на подобни практики. Както обикновено правим в такъв случай, ще опитаме да представим различни варианти.

Организиране на томбола

Консултациите, които най-често сме давали на наши клиенти, са свързани с организирането на томбола. Тук не говорим за законовия термин “томбола”, а за това, което хората обикновено свързват с тази дума. Това най-често е игра, в която участват различен брой хора и на случаен принцип някои от тях биват изтеглени, за да получат определена награда от организатора.

За да разграничим този способ за разпределение на награди от останалите, уточняваме, че тук става въпрос за лотарийна игра. В нея участниците правят залог, за да участват в играта. Смисълът на този залог е именно участие в томбола на случаен принцип и най-добрият пример е просто лотариен билет, sms или подобно средство.

Аналогична е ситуацията, в която участниците в играта залагат на някакво случайно събитие или факт, който няма как да знаят. Подобен казус имахме с клиент, който организира томбола за автомобил между участници, които опитват да познаят стойността на неговия километраж.

С някои малки изключения, в които спечелването на награда не е просто случайност, ами резултат от специфични знания и умения, всички тези игри попадат в категорията “игри на случайността” и се регулират от Закона за хазарта.

Условия за организиране на игри на случайността

Хазартните игри се организират единствено след получаване на лиценз. До скоро лицензионната процедура преминаваше през Комисията по хазарта, но към момента компетентният държавен орган е НАП. Самата процедура може да бъде тромава и преминаването през нея рядко е оправдано за еднократни игри.

Томболите, като игри, в които размера на печалбата не зависи от броя продадени билети за участие, могат да бъдат организирани единствено от юридически лица с нестопанска цел. Всички останали игри попадат в категорията “лотарийни”.

Данъчни аспекти на хазартните игри

Съгласно чл.  48 от Закона за ДДС организирането на хазартни игри е освободена доставка, т.е. цената на билетите или талоните за участие не се облага с ДДС. Върху приходите от тези игри не се дължи и корпоративен данък (чл. 176а, ал. 1 от ЗКПО).

Режимът за облагане на хазартните игри е по-различен. Върху приходите от продадени билети или направени залози се заплащат държавни такси. Таксата се изчислява пропорционално върху общата сума на залозите като размерът й е 15%.

Раздаване на награди при покупка на стоки или услуги

Макар да не е напълно интуитивно, това е много по-честият пример за организиране на игри с награди. Клиентите, които купуват стоки или услуги от един търговец, получават правото да спечелят награда. Обикновено това се случва с регистриране на някакъв код, символ под капачка на бутилка или скрит във вътрешността на опаковка или сходен алгоритъм.

Тези игри не са хазартни. Счита се, че потребителят купува самата стока или услуга, а не билет за участие в томбола или някакъв друг вид залог.

Условия за даване на награди при покупка на стока или услуга

Тук е важно да се съобразят правилата на Закона за защита на конкуренцията относно възможността за предлагане на награди. Тя е уредена в чл. 36, ал. 3 от ЗЗК: “Забранява се извършването на продажба, когато заедно с нея се предлага или обещава нещо, чието получаване зависи от: … разиграване на игри с парични или предметни награди, чиято стойност значително надвишава цената на продаваната стока или услуга”

Според практиката на КЗК, наградата надвишава значително стойността на предлаганата стока или услуга, когато стойността й е със 100 пъти по висока от платената цена, но с не повече от 15 минимални работни заплати.

Данъчни аспекти на наградите

Тъй като участниците в играта не купуват нарочен билет и не правят паричен залог, облагаемата сделка в случая е продажбата на съответната стока или услуга.

Усложнението във връзка с наградите е, че те подлежат на облагане по ЗДДФЛ, ако не са на незначителна стойност. Приема се, че стойността е незначителна, ако е под 100 лв. За всички награди над тази сума се дължи данък от физическото лице – получател на наградата. Този данък е окончателен и се удържа от платеца на наградата, т.е. от търговеца, който организира играта. В практиката компанията, която провежда томболата, сама плаща данъка на печелившите. Тук обаче става въпрос за поемане на чуждо задължение и този разход няма да бъде признат по ЗКПО и няма да бъде признат при определяне на данъчната печалба за съответната година.

Какъв е най-удачният вариант за томболи с награди?

Нашият съвет би бил да се въздържате от организирането на игри с парични награди, а да се фокусирате върху предмедметните такива. Важно е да се съобразят естеството на наградите, тяхната стойност и правилата за участие в играта.

В Tax Mokey можем да Ви съдействаме с планиране и анализ на Вашата идея за игра с награди. Можете да се свържете с нас при пълна конфиденциалност на имейл info@taxmonkey.bg

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас