Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Самоосигуряващо се лице или ЕООД (калкулатор и обяснения)?

От /Публикувано: 01/03/2022/Категории: Данъци, Осигуровки/

Самоосигуряващо се лице или ЕООД (калкулатор)

Можете да изпозлвате този калкулатор, за да направите бърза спрака за сравнение на нетния си доход след данъци и осигуровки като фрийлансър (лице, упражняващо свободна професия) или чрез фирма. От съществено значение са разходите, свързани с дейността, които очаквате да имате. Това могат да бъдат само оперативни разходи като наем на офис (не не на жилище), сметка за телефон/интернет, разходи за счетоводство и заплати на служители и контрактори.

Очакван брутен месечен доход
лв.
Очаквани месечни разходи, свързани с дейността (наем на офис, сметки, заплати и възнаграждения на служители и контрактори)
лв.
Друг осигурителен доход
Сметка за свободна професия
Сметка за ЕООД

Самоосигуряващо се лице или ЕООД (обяснения)

От 01 април тази година максималният осигурителен доход се променя. До момента той беше в размер на 3000 лв., а сега се покачва на 3400 лв. Това означава, че лицата, получаващи висок осигурителен доход, ще трябва да плащат по-високи осигуровки. И преди сме писали по темата за това кога си заслужава едно лице да извършва дейност като фрийлансър и кога да регистрира фирма. Този материал е посветен на новите сметки с максималния осигурителен. И така, кое е по-изгодно: самоосигуряващо се лице или ЕООД? Ето едно кратко съдържание на статията:

Самоосигуряващо се лице или ЕООД от гледна точка на данъци и осигуровки

И двете форми са способи за извършване на стопанска дейност. Те обаче се облагат по коренно различен начин. По отношение на самоосигуряващите се лица, упражняващи свободна професия, се прилага ЗДДФЛ, а при фирмите – ЗКПО. В долните параграфи ще разгледаме данъчната и осигурителната тежест при двете форми на бизнес.

Данъци и осигуровки при свободна професия

“Фрийлансър” в България означава лице, което има регистрация като такова, упражняващо свободна професия. Доходите от тази дейност са осигурителен доход, т.е. върху тях се дължат осигуровки. Остатъкът след осигуровки се облага с данък. Ето какви са месечните разходи при самоосигуряващо се лице:

  • 27,8% осигуровки, но не повече от 945 лв.;
  • 7,5% данък върху дохода минус осигуровките.

Данъкът върху доходите на лицата, упражняващи свободна професия, всъщност е 10%, но законът определя така наречените нормативно признати разходи. Те са в размер на 25% от дохода и са фиксирани. С тези 25% се намалява доходът и върху остатъка се дължи данък от 10%. Това прави данъкът ефективно 7,5% от дохода.

Когато доходът е под формата на възнаграждение за самоосигуряващо се лице, данъчната и осигурителна тежест расте бързо до достигане на максималния осигурителен доход. След това разходите са едва 7,5% и линията забавя растежа си.

Данъци и осигуровки при ЕООД

При ЕООД данъчната тежест е различна. Осигуровките са малко, но данъкът е висок. Осигуровките обикновено са минималните, тъй като управителят се осигурява самостоятелно (като самоосигуряващо се лице) на минималния осигурителен доход. Той също се вдигна тази година като вече е 710 лв.

Търговските дружества, каквото е и ЕООД-то, дължат корпоративен данък. Той е 10% от реализираната през годината печалба. Остатъкът може да бъде изплатен на собственика като дивидент, който също се облага с данък. Ето какви са разходите при ЕООД на месец:

  • 200 лв. фиксирани осигуровки за управителя;
  • 10% корпоративен данък;
  • 4,5% данък дивидент.

Корпоративният данък и данъкът върху дивидентите се изчисляват на годишна база, но за нуждите на сметката ги изчисляваме на месечна. Също така, данъкът върху дивидентите, разбира се, е 5%. По-горе посочваме 4,5%, защото 5-те процента се смятат върху остатъка от 90% след корпоративен данък.

При ЕООД кривата расте с по-бавни темпове от тази на СОЛ, но пък ръстът е константен.

Кое е по-изгодно: самоосигуряващо се лице или фирма?

Дали е по-изгодно дейност като самоосигуряващо се лице или фирма зависи от две неща:

  1. Размера на дохода;
  2. Наличието на разходи.

Ако разходите, свързани с дейността са сравнително малки, сметката би изглеждала по следния начин:

При ниски доходи си заслужава да се регистрира ЕООД. Причината за това са осигуровките. Когато обаче доходът надмине 10 000 лв. на месец, вече е по-изгодно дейността да се извършва като лице, упражняващо свободна професия.

Някои важни забележки

Когато избирате дейност като самоосигуряващо се лице или фирма, горната сметка представя една твърде опростена картинка. Има и други фактори, които следва да се вземат предвид:

  1. Разходите, свързани с дейността;
  2. Ползата от осигуровките;
  3. Разширяването на бизнеса.

Значение на разходите

Действителните разходи, свързани с дейността, нямат значение при лицата, упражняващи свободна професия. Те имат фиксирани разходи в размер на 25% от дохода. При ЕООД обаче тези разходи са важни, защото намаляват печалбата, респективно и данъка.

Полза от осигуровките

Вземайки решение в полза на самоосигуряващо се лице или ЕООД, трябва да имате предвид, че осигуровките не са безполезен разход. Осигурителният доход е важен, ако един ден искате да получавате пенсии или обезщетения.

Разширяването на бизнеса

Ако искате да наемете служител на трудов договор, това можете да направите само чрез ЕООД. Ако трябва да сме напълно прецизни, Кодексът на труда допуска работодатели да бъдат и физически лица, но за нуждите на практическата дискусия, това не е възможно.

Заключение

В крайна сметка кое е по-изгодно: самоосигуряващо се лице или ЕООД? Отговорът е, че зависи от различни фактори. Ако се ограничим обаче само до данъчната и осигурителна тежест, стигаме до следните изводи, че за ниски доходи по-изгодно е ЕООД, а за високи – самоосигуряващо се лице.

Други статии от блога на Tax Monkey

Ако този материал Ви е хареса, може би биха Ви били интересни и следните сходни материали от блога на Tax Monkey:

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Веселка Великова е автор на публикации за блога на Tax Monkey, интересува се от данъчно, търговско право, граждански и административен процес

Свържете се с нас