Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Издаване на фактура от самоосигуряващо се лице

От /Публикувано: 22/06/2021/Категории: Счетоводство/

Темата на този блогпост е сравнително семпла – може ли и трябва ли да се издава фактура от самоосигуряващо се лице? Провокирана е от въпроси в тази насока, които сме срещали от наши клиенти и партньори. Ето едно кратко съдържание, чрез което, както обикновено, можете да навигирате в статията:

Задължително издаване на фактура от самоосигуряващо се лице

Правилото е, че всяко лице, което извършва самостоятелна икономическа дейност, трябва да издава фактури. Такава дейност безспорно извършват и самоосигуряващите се лица. От правилото има някои изключения. Законът допуска да не бъде издавана фактура, когато:

 1. Получателят е физическо лице и същото не е поискало изрично издаването на фактура;
 2. В случаите, за които ЗДДФЛ не предвижда задължително издаване на фактура.

Важно е, че, дори и издаването на фактура в конкретна ситуация да не е задължително, можете все пак да издадете документа, ако желаете. Същото се отнася и до желание от страна на Вашия контрагент. Нашият съвет би бил да издавате фактура за всяка една доставка, която извършвате.

Правила за издаване на фактура от самоосигуряващо се лице?

Основните въпроси, които срещаме от наши клиенти, са свързани с това какво трябва да съдържа една фактура и в какъв срок следва да бъде издавана тя. Това са важни детайли, на които обръщаме специално внимание в параграфите по-долу.

Срок за издаване на фактура

Фактура трябва да бъде издадена в срок от 5 дни от настъпване на данъчно събитие. Данъчното събитие може да бъде по-ранното от следните събития:

 1. Извършването на доставка, например предоставяне на услуга;
 2. Получаване на авансово плащане.

Важно е срокът да не бъде пропуснат, защото това може да доведе до налагане на глоба.

Задължително съдържание на фактура от самоосигуряващо се лице

Важно е фактурите, които издавате, да съдържат предвидените в закона задължителни реквизити. Всички от тях ще изброим в списък, а на някои ще обърнем специално внимание. Ето какво трябва да съдържа една фактура:

 1. Думата “фактура” като наименование на документа;
 2. Номер;
 3. Дата на издаване и дата на данъчното събитие;
 4. Данни за доставчика;
 5. Данни за получателя;
 6. Предоставена услуга или продадени стоки, тяхното количество и цена;
 7. Начислен ДДС, когато това е приложимо;
 8. Обща стойност на дължимата цена и данък.

Номерът трябва да бъде пореден, т.е. да се спазва някакъв ред в издаване на фактурите. Обикновено той е десеторазряден – състои се от 10 цифри, макар това да е задължително само за лица, регистрирани по ЗДДС.

Данните за доставчика и получателя са важни. Те съдържат:

 • Име или наименование на юридическо лице;
 • Идентификационен номер (ЕИК, БУЛСТАТ, ЕГН);
 • Адрес;
 • Идентификационен номер по ЗДДС, ако има такъв.

Добра практика е във фактурата да се посочва и начин на плащане, включително банкова сметка.

Трябва ли във фактура от самоосигуряващо се лице да се начислява ДДС?

ДДС се начислява само от лица, които са регистрирани по ЗДДС. Повечето самоосигуряващи се лица не са, следователно във фактурите посочват ДДС 0%. Когато ДДС не се начислява, законът предвижда да бъде посочено основанието, на което данък не се предвижда.

Когато основание за неначисляване на ДДС е, че доставчикът не е регистриран по ЗДДС, е достатъчно в края на фактурата да бъде включено следното: “Основание за неначисляване на данък: чл. 113, ал. 9 от ЗДДС”.

Някои практически въпроси, свързани с издаването на фактура

Други въпроси, които често срещаме във връзка с издаването на фактури, са свързани с необходимостта от подпис и печат, корекции на фактури и изпуснат срок за издаване на документа. В тази връзка предлагаме една съвсем кратка секция с най-честите въпроси и отговори:

Трябва ли фактурата да съдържа подпис и печат?

Не. Нито подписът, нито печатът са сред задължителните реквизити на фактурата.

Може ли фактурата да бъде издадена само в електронен формат?

Да, доспустимо е. Повечето фактури в днешно време се издават именно в електронен формат.

Как се коригра фактура от самоосигуряващо се лице?

Фактурата може да бъде коригирана ръчно до момента на декларирането й пред НАП. Най-често става въпрос за сгрешени данни, т.е. технически грешки. По-различно стоят обаче промени, които са свързани с настъпили обстоятелства след издаването на фактурата. Такива са най-често намаляване или повишаване на цената. За целта е удачно да се издават известия, както следва:

 • Кредитно известие се издава при намаляване на цената по фактурата;
 • Дебитно известие се издава при увеличаване на цената.

Как се анулира издадена фактура от самоосигуряващо се лице?

Фактура, издадена от самоосигуряващо се лице, може да бъде премахната свободно, ако все още не е декларирана пред НАП от доставчика или получателя и няма издадена фактура с последващ номер. Ако някое от двете обстоятелства е налице, фактурата трябва да се анулира с протокол.

Какво се случва при изпуснат срок за издаване на фактура?

Ако срокът за издаване на фактура е изпуснат, такава може да бъде издадена със задна дата, ако вече няма фактура от следваща дата с предходен пореден номер. В противен случай фактурата може да се издаде и със закъснение с риск от глоба. Допустимо е да се започне и нова десеторазрядна номерация за фактуриране, но тази практика крие своите рискове.

Мога ли да издам фактура на чужд език?

Ако Вашият контрагент не владее български, нормално е да издадете фактура на чужд език. Във Вашето счетоводство обаче трябва да има превод на документа на български.

Образец на фактура

Ако информация в този материал Ви идва много, можете просто да свалите примерен образец на фактура от Tax Monkey.

Други полезни материали от Tax Monkey

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Веселка Великова е автор на публикации за блога на Tax Monkey, интересува се от данъчно, търговско право, граждански и административен процес

Свържете се с нас