Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Офшорна компания в Дубай (ОАЕ)

От /Публикувано: 19/01/2023/Категории: Данъци, ЗКПО/

Този материал решихме да напишем, защото по темата има твърде много интерес. Неведнъж се е налагало да говорим за последиците от използване на офшорна компания в Дубай. Писали сме и други материали за офшорните компании, но днес ще обясним защо Дубай или по-точно ОАЕ е една различна офшорна зона. Ето и едно кратко съдържание на материала:

Офшорна компания в Дубай всъщност не е в Дубай?

Когато някой говори за офшорна компания в Дубай, обикновено има предвид Обединените арабски емирства (ОАЕ). Дори не става въпрос за държавата като цяло, ами най-често за едно специфично емирство – Ras Al Khaimah (RAK). Причината е, че в ОАЕ има различни емирства. Всяко от тях има свои правила за учредяване на компании и данъчно облагане на бизнеса. Под “офшорна компания” разбираме дружество, което е разположено в зона, в която няма данъчно облагане на печалбите и дивидентите. В ОАЕ такива зони има само в някои емирства. Най-често използваното е именно RAK. Признаваме, че използваме израза “офшорна компания в Дубай” просто за SEO, защото именно тази фраза ще интересува лицата, търсещи информация по темата.

С какво ОАЕ е различна от другите офшорни юрисдикции?

Офшорна зона е понятие, което използваме в разговорняи език. Законовият термин по ЗКПО е “юрисдикция с преференциален режим”. Юрисдикцията е с преференциален режим, ако корпоративният данък в нея е с повече от 60% по-нисък от българския и няма спогодба за обмен на информация (или пък спогодбата не се спазва). НАП поддържа списък с такива юрисдикции, който е последно актуализиран през 2016 г. Под “актуализиран” далеч нямаме предвид, че списъкът е актуален по какъвто и да е начин. В него Обединените арабски емирства фигурират като държава за сметка на юрисдикции като Британските вирджински острови, Бахамите и Винсен и Гренадин. Това, че една юрисдикция е налична или пък не в списъка, не е определящо за това дали тя е такава с предеренциален режим. Важни са законовите критерии.

Наличието на СИДДО между България и ОАЕ

Това, което прави ОАЕ, или по-точно RAK, различна като офшорна зона, е фактът, че между България и Обединените арабски емирства е налице сключена спогодба за избягване на двойното данъчно облагане. Наличието на такъв международен договор е голяма рядкост по отношение на юрисдикциите с преференциални данъчни режими. На практика, предвид наличието на спогодба, ОАЕ не следва да се третират като такава юрисдикция, въпреки че са включени в списъка на НАП.

Как СИДДО с ОАЕ се отразява на третирането на офшорна компания в Дубай?

Наличието на спогодба е от огромно значение, защото клаузите на международните договори, сключени от Република България, са с предимство пред законовите разпоредби, които им противоречат. Ключовото в спогодбата между двете държави са следните дефиниции, които са относими към офшорните компании:

  1. Местно лице
  2. Предприятие на едната държава
  3. Място на стопанска дейност

Фирма – местно лице на ОАЕ

И преди сме писали за данъчното облагане на офшорни компании в България, но по отношение на ОАЕ спогодбата е категорична – местните юридически лица в ОАЕ са тези, които са учредени или регистрирани в тази държава.

Предприятие на едната държава

Различно е понятието за предприятие. Една юридическо лице може да е местно за ОАЕ, но като предприятие да е такова на България. Предприятие на една държава е такова предприятие, което се управлява от лице, което е местно на тази държава – физическо или юридическо такова. Това е достатъчна гаранция, че дружество, учредено в Дубай (ОАЕ/RAK), ще бъде считано за местно.

Място на стопанска дейност

Дори и една офшорна компания в Дубай да се счита за предприятие в България, е възможно тя да има печалби от място на стопанска дейност в ОАЕ. Тези печалби не се облагат в България. Съгласно спогодбата място на стопанска дейност може да бъде, на първо място, мястото на управление или офис. Ако компанията извършва дейност чрез своето място на управление в ОАЕ, печалбите от тази дейност следва да се облагат именно там.

Заключение

Извършването на дейност с офшорна компания в Дубай всъщност означава регистриране на търговско дружество в съвсем друго емирство от ОАЕ – RAK. Това обаче не е нещо лошо, защото, за разлика от други офшорни зони, ОАЕ има спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с България. Разпоредбите на спогодбата са изключително благоприятни за оптимизация на данъчното облагане. Поради това една компания в ОАЕ създава много по-малко рискове от такава в Карибския басейн или друга юрисдикция със сходен режим.

Други статии от блога на Tax Monkey

Ако тази статия Ви е харесала, имаме и други материали, които са посветени на международното данъчно облагане. Ето някои от тях, които са по-тясно свързани с настоящата тема:

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Веселка Великова е автор на публикации за блога на Tax Monkey, интересува се от данъчно, търговско право, граждански и административен процес

Свържете се с нас