Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Данъци при доходи от САЩ на българско местно лице

От /Публикувано: 07/12/2022/Категории: Данъци/

С този материал започваме серия от статии, в които ще разглеждаме въпроси, свързани с двойното данъчно облагане на доходите от конкретни държави. Конкретната тема този път са доходи от САЩ и по-конкретно такива от трудови и сходни договори. Ето и едно кратко съдържание на материала:

Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между България и САЩ

Спогодбата между България и САЩ е относително нова – сключена е през 2007 г. Това, което е важно като обща информация за нея е, че тя обхваща всички подходни данъци в САЩ и в България. Специфично е, че по отношение на САЩ спогодбата се отнася до всички щари и окръг Колумбия, но не включва териториите Пуерто Рико, Вирджински острови и Гуам. Когато българско местно лице получава доходи от САЩ, трябва да се провери дали платецът на доходите не е установен в някоя от тези територии.

Правила за определяне на местно лице

Спогодбата със САЩ възприема сравнително модерен подход към определянето на данъчно пребиваване (tax residency). Местно лице на която и да е от държавите е такова лице, което е “местно” съгласно националното законодателство на съответната държава. Възможно е в този случай лицето да се счита за местно и по двете законодателства, в който случай България и САЩ прилагат следния алгоритъм от стъпки:

 1. Лицето е местно за държавата, в която разполага с постоянно жилище;
 2. Ако лицето има постоянно жилище в двете държави, то се счита за местно на тази, с която има по-тесни икономически връзки;
 3. Ако тези връзки не могат да бъдат установени, то тогава се гледа обичайното местопребиваване;
 4. За лица, които обичайно пребивават и в двете държави, се гледа гражданството;
 5. В случай че лицето има двойно гражданство, държавите следва помежду си да определят на която държава е местно.

Данъчно облагане на доходи от САЩ 

В този материал ще разгледаме казусите, при които местно лице на България получава доходи от САЩ. Както при всяка хипотеза на прилагане на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, при доходите от САЩ има следните възможности:

 1. Доходът се облага само в САЩ
 2. Доходът се облага само в България
 3. Данък се дължи и на двете места

Доходи, облагаеми в САЩ

Тук хипотезите са по-скоро изключение и по-значимите се свеждат до доходи от недвижимо имущество в САЩ и стопанска дейност. Доходите от недвижимо имущество до голяма степен се свеждат до наем, но стопанската дейност е по-широко понятие. Ако местно лице фрийлансър временно замине в САЩ, за да извършва професионалан дейност, доходът му следва да се обложи там. 

Доходи от САЩ, облагаеми в България

Тук попадат някои доста по-съществени доходи, включително и трудови и сродни възнаграждения. Когато едно местно лице на България е наето от американска компания, било то на трудов или друг вид договор, доходът ще се облага в България. Това не се отнася до директорските възнаграждения, които по правило се облагат в държавата, в която е регистрирано съответното юридическо лице. Директорските възнаграждения са възнаграждения на управители и членове на бордове на директори на различни компании. Ако българско лице е директор на американска компания, неговият доход следва да се обложи в САЩ.

Случаи, в които данък върху доходи то САЩ се дължи и в двете държави

Има немалко такива доходи. При тях се прилага правилото за данъчния кредит. Това са доходи, които се облагат в САЩ, а платеният там данък се признава в България. Ако данъкът в България е по-висок, доплаща се разликата. В случаите, в които данъкът в САЩ е по-висок, разликата в България не се връща.

Доходите, за които се прилага двойно данъчно облагане (първо в САЩ, а след това в България, ако има остатък), са:

 • Авторски и лицензионни възнаграждения
 • Лихви
 • Дивиденти

При всеки от тези доходи е сложен таван на данъка, който може да се удържа в САЩ. Така, например, за дивидентите предвиденият данък в САЩ е 30%, но за местни лица на България се удържа не повече от 10%. В България данък-дивидент е 5% и тъй като в САЩ вече е удържан по-висок, в България не се дължи нищо. За лихвите и авторските възнаграждения ситуацията е по-различно и в България следва да се довнася данък.

Прилагане на спогодбата в САЩ и САЩ

Когато се получават доходи от САЩ от местно лице на България, това лице трябва по някакъв начин да декларира, че пред американските данъчни служби, че иска да се приложи спогодбата между двете държави.Това се случва със специален формуляр – W-8BEN, за който сме писали отделен материал.Този формуляр се предоставя на платеца на дохода, който удържа данък при източника.

В България има два подхода по отношение на доходите, които са обложени в САЩ:

 1. За доходи, които изобщо не се облагат в България е предвидена възможност, но не и задължение, да бъдат декларирани като необлагаеми доходи в годишната данъчна декларация.
 2. За доходи, за които е удържан данък, но такъв се дължи и в България, следва да се представи документ за това. Този документ обикновено е друг формуляр – 1042-S, който също се издава от платеца на дохода.

Други материали от блог на Tax Monkey

Ако тази статия Ви е харесала, имаме и други материали, които са посветени на международното данъчно облагане. Ето някои от тях, които са по-тясно свързани с настоящата тема:

 

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас