Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Данъци и осигуровки при доходи от YouTube

От /Публикувано: 01/02/2022/Категории: Данъци, ЗДДФЛ, Осигуровки/

Миналата седмица получихме интересно запитване от потребител на Tax Monkey относно дължимите данъци и осигуровки при доходи от YouTube. Считаме, че темата е интересна и заслужава отделен материал в блога ни. Ето и кратко съдържание на това, което следва по-долу:

Как българските данъчни закони третират доходите от YouTube?

Излишно е да казваме, че в закона няма да намерите изрична уредба на доходите, получени от показване на авторски клипове в платформи като YouTube. Поради това трябва да разгледаме структурата на отношенията между YouTube и потребителите, управляващи свои канали.

Спрямо потребители от ЕС услугите на YouTube се предоставят от Google Ireland Limited – дружество, регистрирано в Ирландия. Това дружество изплаща на дадени потребители възнаграждение, ако същите разрешат показването на реклами в техните видеоклипове.

Въз основа на това може да изведем следните заключения за доходи от YouTube от български граждани:

  1. Платецът и получателят на доходите са установени в ЕС;
  2. Възнаграждението се плаща, за да получи Google правото да показва реклами на потребители;
  3. Възнаграждение се плаща само за вече качени клипове.

Предвид горното, изплатените доходи от YouTube следва да се квалифицират като такива по чл. 29, ал. 1, т. 2, б. “б” от ЗДДФЛ. Това са доходи от стопанска дейност на лице, което не е търговец, а именно лицензионни възнаграждения от видеоклипове.

Трябва ли да се направи регистрация на “свободна професия”?

Популярно становище е това, че лицата, получаващи доходи от YouTube, следва да се регистрират като лица, упражняващи свободна професия, т.е. като дейци на изкуството. Това обаче не е вярно. Доходите от упражняване на свободна професия са такива, които се получава за създаване на нещо, а не за нещо, което е вече създадено.

Ако получавате хонорар за създаването на видеоклип, това ще бъде доход от извършване на услуга. YouTube (Google) обаче не заплаща за създаване на съдържание, а за използване на вече създадено такова.

Не е пречка лицето да се регистрира като деец на изкуството, което е “свободна професия”, но доходите от YouTube не са от упражняването на дейността.

Дължими данъци за доходи от YouTube

Данъкът върху доходите от стопанска дейност по чл. 29, ал. 1, т. 2, б. “б” от ЗДДФЛ е в размер на 10%. Това е данъчната ставка. Тя следва да се приложи към данъчната основа (облагаемите доходи). Данъчната основа при доходи от YouTube е размерът на доходите, намален с 40%. Това са така наречените нормативно признати разходи.

Ефективно, данъкът е 6% (10% върху дохода, който обаче се намалява с 40% нормативно признати разходи). Данъкът е годишен, но се заплаща авансово – на тримесечие.

Необходима ли е регистрация по ЗДДС?

На първо място, трябва да уточним, че ЗДДС се прилага единствено по отношение на лицата, извършващи независима икономическа дейност. Получаването на доходи от YouTube е такава дейност, макар че не е за полагане на труд (свободна професия). 

В тази връзка приложение намира чл. 97а от ЗДДС. Тъй като е налице B2B услуга между две лице в ЕС, е необходимо доставчикът youtuber да се регистрира на това основание. Това не означава, че той трябва да начислява ДДС, защото се прилага така наречния механизъм за обратно начисляване на ДДС в ЕС. Няма да се спираме на него тук. Важното е, че такава регистрация трябва да се направи. Обикновено и това е причината съответните лица да се регистрират като такива, упражняващи свободна професия.

Как регистрацията може да се избегне?

Съветът, който даваме тук, обикновено е да се намеме агенция в България, която да управлява отношенията с Google. Наличието на такъв посредник ще позволи на лицето, получаващо доходите, да смени техния източник от такъв извън България на такъв на територията на страната. Така ще се избегне хипозата на чл. 97а от ЗДДС. Възнаграждението ще се получава от българска фирма и няма да се налага регистрация по ЗДДС.

Осигуровки при доходи от YouTube

Осигуровки върху доходите от YouTube не се дължат. Лицензионното възнаграждение не е осигурителен доход, защото то не се получава за предоставяне на услуга или труд. Дори и лицето да е регистрирано като такова, упражняващо свободна професия, това не прави дохода осигурителен. Качеството на получателя тук няма значение. Важно е основанието, на което Google изплаща възнаграждение.

Разбира се, ако лицето е регистрирано като самоосигуряващо се лице, трябва да се заплащат поне минималните осигуровки на месечна база. Регистрацията на свободна професия обаче не означава, че лицето упражнява тази професия. Ако регистрацията в Регистър БУЛСТАТ е направена само за целите на регистрацията по ЗДДС, трябва да се има предвид, че регистрацията като самоосигуряващо се лице не е задължително следствие от това, че лицето упражнява свободна професия. 

Пред НАП се декларира начало на дейността. Лице, което е регистрирано за извършване на дейност като “свободна професия”, може изобщо да не започне да извършва тази дейност.

Заключение

Усещаме, че този материал налага формулирането на резюме на най-важните въпроси, затова решихме да ги изведем в отделни точки:

  1. Доходът от YouTube е такъв по чл. 29, ал. 1, т. 2, б. “б” от ЗДДФЛ.
  2. Данъкът е 10%, но се дължи върху 60% от дохода.
  3. Доходът не е осигурителен и осигуровки не се дължат.
  4. Регистрацията като лице, упражняващо свободна професия, не е задължителна.
  5. ДДС регистрация трябва да се направи, освен ако не се ползва българска агенция, която да управлява канала в YouTube.

Едно важно уточнение тук е, че в интернет има и други становища, особено във връзка с регистрацията като самоосигуряващо се лице. Възможно е и ние да бъркаме в мнението си. Ако смятате, че е така, можете да се свържете с нас и с удоволствие ще обсъдим въпроса с Вас.

Други статии от блога на Tax Monkey

Ако тази статия е била интересна за Вас, може би ще харесате и следните други материали от блога ни:

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Веселка Великова е автор на публикации за блога на Tax Monkey, интересува се от данъчно, търговско право, граждански и административен процес

Свържете се с нас

Благодарим за съобщението. Стараем се да отговаряме в рамките на един работен ден.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Още полезни статии