Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

От /Публикувано: 01/03/2021/Категории: Данъци, ЗДДФЛ/

Март месец обикновено е времето за подаване на годишна данъчна декларация на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ. Това обичайно се случва в края на месеца, тъй като при деклариране и плащане на данъка до 31.03 данъчно задълженото лице има право да ползва 5% отстъпка от размера на дължимия данък. В този блогпост резюмираме най-важното според нас за данъчните декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Кой подава годишна данъчна декларация?

Годишна данъчна декларация подават следните основни категории лица:

 1. Получателите на доходи, подлежащи на облагане с годишната данъчна основа;
 2. Ползвателите на данъчни облекчения;
 3. Регистрираните за облагане с патентен данък;
 4. Лицата, дали или получили заеми в размер над 10 000 лв. или с натрупани през годините непогасени заеми над 40 000 лв.;
 5. Собственици на акции и дялове в чуждестранни предприятия;
 6. Лицата, получили доходи от чужбина, подлежащи на облагане в България.

На практика почти всеки подава данъчна декларация. Изключение са лица, работещи само на трудов договор, пенсионери и лица без доходи.

годишна данъчна декларация

Какъв е срокът за подаване на декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ?

Данъчна декларация може да бъде подадена от 10 януари до 30 април на годината, следваща тази, за която се начислява и заплаща данък. Това означава, че до 30 април 2021 г. трябва да бъдат декларирани доходите на физическо лице, реализирани през 2020 г.

Подаване до 31 март

Малко по-ранното подаване на декларация (до 31 март) позволява ползване на данъчно облекчение в размер на 5% от дължимия данък, но не повече от 500 лв. Могат да се възползват от това облекчение лицата, които:

 1. Подадат данъчната си декларация по електронен път;
 2. Нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения;
 3. Платят своя данък също до 31 март.

Важно: Данъчното облекчение в размер на 5 % се полага единствено за данъка, който подлежи на довнасяне с годишната данъчна декларация.

Как се подава годишна данъчна декларация?

Данъчна декларация може да бъде подадена по някой от следните начини:

 1. По електронен път;
 2. На място или по поща/

Самоосигуряващите се лица могат да подадат данъчна декларация единствено по електронен път. 

Подаване по електронен път

Данъчна декларация може да бъде подадена по електронен път с помощта на квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК). КЕП се издава от доставчиците на удостоверителни услуги и се заплаща на годишна или 2-годишна база. ПИК може да се изкара безплатно от всяко лице във всеки офис на НАП, независимо къде е постоянният или настоящ адрес на лицето. Персоналният идентификационен код няма широката приложмост на електронния подпис, но все пак може да се използва при комуникация с държавни институции в различни ситуации.

За подаване на декларацията по електронен път, е необходимо да се използват електронните услуги на НАП и да се използва електронният формуляр на документа.

Електронни услуги на НАП

Считано от 2020 г., в електронната годишна данъчна декларация вече излиза попълнена голяма част от подлежащите на деклариране данни от физическите лица. Това е значително улеснение при подаване на декларацията, но наред с това е и стъпка напред в облагането на по-голям кръг от доходи на физически лица.

Подаване на годишна данъчна декларация на хартия

За да се подаде декларацията, на първо място тя трябва да бъде предварително попълнена. Образец на документа, заедно с приложенията към него, можете да свалите от Tax Monkey на този линк. На хартия можете да декларирате данъците си, както следва:

 1. По пощата – с обратна разписка.
 2. На място в определени пощенски станции срещу входящ номер.
 3. В офиса на НАП по постоянен адрес.

На този линк можете да намерите списък с всички офиси на НАП и да откриете Вашия териториален офис.

Ако имате нужда от помощ с попълването на данъчната си декларация, екипът на Tax Monkey ще Ви съдейства. Можете да се свържете с нас на 0887 345 666 или на info@taxmonkey.bg.

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас