Данъци

  • Наскоро в работата ни се сблъскахме с казус, свързан с арбитраж при спортни залагания. Това е дейност, при която "хазартният елемент" от залагания отсъства при прилагане на правилна стратегия, базарана на относително прости изчисления. Тук разглеждаме данъчното облагане на такива печалби.

  • В този материал правим едно обобщение на нашия опит с данъчното облагане на дивиденти от чужбина. Ще се стараем да поддържаме този материал актуален.

  • Предоставянето на опции на лоялни служители и контрактори е модерен начин за даване на бонуси. Той прилича много на вестинга на акции, но по механизма си е доста различен. Това води и до различно данъчно облагане, на което е посветена тази статия.

  • Съгласно указянията, дадени от НАП, Агенцията очаква, ако имате доходи от Airbnb, Booking или подобна платформа, да се регистрирате в регистър БУЛСТАТ като лице, упражняващо свободна професия. Този материал е посветен на това.

  • Този материал от блога ни е посветен на доходите от гейминг и стреийминг платформи като Twitch. YouTube и Facebook Gaming.

  • В тази статия даваме кратък наръчник за това как да бъде попълнена данъчната декларация за 2022 г. така, че да се ползва данъчно облекчение за деца. Много често получаваме въпроси, свързани с тази тема по телефона, които е по-лесно да отговорим предварително с онагледяване на интерфейса на самата декларация.

  • В този материал обясняваме защо офшорна компания в Дубай всъщност не е точно в Дубай и как тази офшорна юрисдикция се отличава от останалите такива.

  • В този материал обръщаме внимание на данъчното облагане на доходите, които местно лице на България получава от източник в САЩ.

  • Pass-through данъчно облагане означава печалбата на една компания да бъде третирана като личен доход на нейния собственик. Прилага се в САЩ по отношение на LLC (ЕООД и ООД). В този материал изследваме последиците за български граждани с дружества в САЩ.

  • Когато чужд гражданин има българска фирма или е съдружник в такава, без да живее в България, данъчното му облагане при получаване на дивиденти не е изгодно. В тази статия изследваме алтернативни, които могат да осигурят известна оптимизация.