Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Данъчно третиране на заеми с обезпечение в криптовалути

От /Публикувано: 24/04/2021/Категории: Crypto, Данъци/

Тази статия е още един скок в дълбоките (поне за нас) води на криптовалутите. Този път анализираме данъчните последици при заеми с обезпечение в криптовалути. Темата за използването на крипто активи като залог по заеми в икономиката на децентрализираните финанси (DeFi) сама по себе си е изключително интересна. Поради това, както обикновено, в началото ще отделим малко внимание на чисто правната й страна. Можете да я пропуснете като изберете това, което Ви интересува директно от съдържанието:

  1. Правно третиране на заемите с обезпечение в криптовалути
  2. Данъци при заеми, обезпечени с криптовалути

Правно третиране на заемите с обезпечение в криптовалути

Продължаваме да твърдим, че крипто икономиката представя уникални предизвикателства към правото и неговото прилагане. Специфично законодателство в материята вероятно не е толкова далече, но към момента все още сме на няколко големи стъпки от него. Дотогава юристите трябва да се стремим да прилагаме съществуващите правни концепции и институти към качествено нови обществени отношения. И това всъщност е вълнуващо. Криптовалутите и DeFi икономиката представят пред нас едно такова предизвикателство.

Правна същност на заемите с обезпечение в криптовалути

Този параграф ще бъде твърде опростен от гледна точка на технологичните обяснения, защото е предназначен за юристи с по-базови крипто познания. Заемите, предмет на настоящата статия, функционират по следния начин:

  1. Заемодател предоставя на заемател заем в традиционна или криптовалута;
  2. Заемателят представя обезпечение на заема в криптовалута;
  3. Ако пазарната стойност на обезпечението намалее под определен размер, заемодателят има право да го осребри;
  4. При връщане на заема обезпечението се вдига и връща на заемателя.

От правна страна говорим за традиционен залог, тъй като предметът на обезпечението трябва да бъде предаден във владение на заемодателя. При залога обаче се следва особен ред за осребряване на заложеното имущество. То не може да бъде просто продадено при определени условия от кредитора, нито пък да стане негова собственост. В DeFi икономиката правилата, които се прилагат на практика, са различни и не се подчиняват на традиционните правила за залози.

Прилики с традиционни правни инструменти

Поради особеното основание за осребряване на залога обезпечението в криптовалути прилича на залог на търговско предприятие. Често при предоставяне на кредит при залог на предприятие се предвижда клауза, че кредитът ще бъде обявен за предсрочно изискуем, ако балансовата стойност на активите на предприятието намалее под определена сума. При крипто обезпеченията обаче е налице не само предсрочна изискуемост, ами директно осребряване.

От друга страна, с оглед изключителната ликвидност на обезпечението, заемите, обезпечени с криптовалути, приличат много на тези, зад които стоят държавни ценни книги. Тяхната стойност обаче далеч не е толкова волатилна. 

Данъци при заеми, обезпечени с криптовалути

Три са събитията при обезпечените с криптовалути заеми, които заслужават внимание от гледна точка на данъчното им третиране:

  1. Дължи ли се данък при получаване на заема?
  2. Какво се случва от данъчна гледна точка при връщане на обезпечението?
  3. Данъчни последици при осребряване на обезпечението

Дължи ли се данък при получаване на заема?

Краткият отговор е “не” и той вероятно е достатъчен за болшинството читатели. Според нас е без значение дали заемът е даден във фиатни пари, stable coin или стандартни криптовалути. Заемът не е доход и не възниква данъчно събитие по ЗДДФЛ. Такова събитие би възникнало за заемодател – местно лице, който получава лихви. За момента обаче такъв казус не ни е известен.

Какво се случва при погасяване на заема?

При погасяване на заема, обезпечението се връща на заемателя. Тук също не възниква данъчно събитие. Може да се твърди, че криптовалутата като обезпечение е дадена в изпълнение на договор за залог. Няма прехвърлителен ефект и не се дължи данък.

Данъчни последици при осребряване на обезпечението

Тук вече се дължи данък. Обезпечението е продадено на определена сума и е възможно да е реализирана печалба. Печалбата, както сме говорили много пъти преди, е положителната разлика между придобивната и продажна цена на актива.

Няма значение, че с осребряването на валутата се погасява дълг. Основното е, че е налице финансов актив, който се продава или заменя за друг. В този момент полученото насреща трябва да се остойности в български лева при съобразяване на курса на БНБ за съответния ден.

Нужда от помощ?

Ние сме екип от адвокати, които се занимават професионално с данъци и крипто икономиката е наша любима специализация. Ако имате нужда от помощ с определяне на данъци или просто желаете консултация на тема крипто, можете да се свържете с нас на info@taxmonkey.bg или 0887 345 666 или направо да поръчате консултация за крипто данъци.

Други материали от блога ни на тема crypto

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас

Благодарим за съобщението. Стараем се да отговаряме в рамките на един работен ден.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Още полезни статии