Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Предимства и недостатъци на фирма за сделки с криптовалути

От /Публикувано: 15/04/2021/Категории: Crypto, Данъци/

С днешния блогпост продължава да наблягаме на съдържанието, посветено на копаенето и търговията с криптовалути. Материалите ни по темата предизвикаха въпроси от наши потребители, което, разбира се, ни радва. В рамките на консултациите, които дадохме, установихме, че много рядко клиентите ни се замислят за възможността да регистрират фирма за сделки с криптовалути. С тази статия целим да внесем малко яснота по въпроса.

Ето и едно кратко съдържание на материала:

Какви са различните форми за търговия с криптовалута?

От гледна точка на данъчното облагане, ще разделим търговията с криптовалути на три различни опции:

 1. Инцидентни сделки като физическо лице;
 2. Стопанска дейност като физическо лице;
 3. Търговия през собствена фирма

Накратко ще разгледаме всяка възможност по-долу. Общото за всички е, че НАП разглежда криптовалутите като финансови активи. Те могат да бъдат търгувани от частни лица с инвестиционна цел или от търговци – със спекулативна такава.

Инцидентни сделки като физическо лице

От гледна точка на дължимите данъци, има значение дали сделките, които извършвате са инцидентни или систематични. Това е така, защото при инцидентните сделки дължимият данък е в размер на 10% от реализираната печалба през годината. Напомняме, че в нашия блог вече сме обяснявали как се изчисляват данъците за криптовалути. 

В практиката се приема, че повече от 3 сделки с криптовалути на година следва да се квалифицират като стопанска дейност. Според нас това е неправилно и честотата на сделките не може да бъде единствен критерий за това дали те попадат в категорията на стопанска дейност. Много по-важно е дали сделките се правят с цел инвестиране на лични средства във финансови активи или със спекулативна цел. В единия случай разчитате, че печелите от повишаването на стойността на актива. В другия очаквате, че ще купувате и продавате активно, за да реализирате печалба. Осланяте се на умението си да разбирате пазара.

Стопанска дейност като физическо лице

Когато търговията с криптовалути попада в категорията на стопанската дейност, данъкът става по-висок – 15%. Върху печалбите от дейността, също така, се дължат и осигуровки, които се изчисляват на годишна база. Годишният доход се разделя на 12, за да се получи средномесечен такъв за нуждите на калкулацията. Изключение от правилото за осигуровките е ситуацията, в която вече се осигурявате на максималния осигурителен доход.

Предимство на стопанската дейност е, че от печалбата може да се извадят разходите за комисионни на борси и платежни оператори. Същото важи и за други разходи, свързани с дейността, например закупуване на физически портфейл.

Търговия през собствена фирма

Ако се занимавате с daytrading, е добре да помислите за възможността да регистрирате своя фирма за сделки с криптовалути. Фирмата е лице, което е различно от нейните собственици. Тя се облага по различен ред – този, предвиден в ЗКПО и дължи корпоративен данък.

Корпоративният данък в България е в размер на 10% от реализираната печалба на фирмата за годината. Печалбата може да бъде разпределена между съдружниците (или в полза на едноличния собственик). Тогава се дължи данък дивидент, който е 5% върху остатъка след облагане с корпоративен данък.

Тук можете да научите най-важното за корпоративния данък.

Ефективно данъкът при фирма е 10% без разпределение на печалбата и 5% с разпределението й. При фирмата обаче се дължат осигуровки за управителя като и тук важи изключението за достигнат вече максимален осигурителен доход.

Кога да ползваме фирма за търговия с криптовалути?

Отдолу ще опитаме да посочим предимствата и недостатъците на това да регистрирате фирма за сделки с криптовалути.

Предимства на фирма за сделки с криптовалути

Най-важните предимства на отделната фирма са:

 • 10% данък само върху печалбата;
 • Всички разходи за комисионни и други, свързани с дейността, намаляват печалбата и респективно дължимия данък;
 • Печалбата може да не се разпределя, а да се инвестира;
 • 5% данък дивидент след облагане с корпоративен данък;
 • Фирмата може да се използва и за други дейности

Недостатъци на фирма за сделки с криптовалути 

Ето и някои недостатъци при работата с фирма:

 • Необходимост от поддържане на счетоводство създава допълнителен месечен разход;
 • Наличие на административни задължения на месечна и годишна база;
 • Необходимост от плащане на осигуровки

Данъчни особености при копаене на криптовалути

Копаенето на криптовалути е съвсем различна дейност от търговията им. За нуждите на данъчното облагане ще я разделим на два вида:

 1. Копаене за собствена сметка;
 2. Участие в басейн от копачи

Копаене за своя сметка

В днешно време този вид копаене по-скоро е изключение. Важно е да знаете, че НАП го приема категорично за стопанска дейност. Ако се извършва от физическо лице, ще се дължат данък от 15% и осигуровки.

Копаене към басейн от копачи

При присъединяване към mining pool характера на копаенето се променя. Тук може да говорим за отдаване под наем на компютърна мощност. Генерираните доходи ще бъдат от наем на имущество, а не от стопанска дейност. Те обаче се дължат още в момента на придобиване на криптовалутите (третират се като наемна цена в натура). Това може да създаде затруднения в остойностяването им във фиат валута.

Копаенето на криптовалути си заслужава отделен материал, който се нагажираме да напишем, затова спираме дотук с темата.

Практически съвети

В тази част от материала ще опитаме да обособим най-важните съвети, които можем да дадем във връзка с регистрацията на фирма за сделки с критовалути:

 1. Ако дейността Ви може да се квалифицира като стопанска, е добре да разгледате възможността за регистрация на фирма;
 2. В случай че се осигурявате на максималния осигурителен доход, фирмата със сигурност е най-доброто решение;
 3. Регистрацията на фирма за сделки с криптовалути може да позволи скриване на собствеността;
 4. Ако фирмата се занимава и с копаене, може да се възстановява ДДС за видеокарти и други машини;

Не избързвайте с регистрацията на фирма. Има важни аспекти, които трябва да се съобразят преди това. Желателно е да се консултирате със специалист, който да Ви съдейства. В екипа на Tax Monkey не само регистрираме фирми, но даваме и адекватни консултации относно използването им за сделки с крипто. Можете да се свържете с нас по всяко време на info@taxmonkey.bg или на 0887 345 666.

Други материали от блога ни на тема crypto

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас