Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Как да декларираме собственост и доход от ETF в данъчната декларация?

От /Публикувано: 31/03/2022/Категории: Данъци, ЗДДФЛ/

31 март е датата, на която решаваме да разпишем този блогпост. За повечето хора няма нищо особено в тази дата, но за нас е последният момент, в който физическите лица могат да подадат данъчните си декларации и да ползват 5% отстъпка за ранно подаване и плащане на данъка. Тази година поне до момента успяхме да помогнем на доста инвеститори с декларацията ни, но работата в последните дни на месец март месец дойде в повече, затова решихме да разнообразим малко… с още от същото. Днешният материал представя нашата гледна точка относно това как да процедираме с ETF в данъчната декларация по чл. 50 от ЗДФФЛ.

Преди да започнем по същество, правя една бърза вметка, че, макар и понякога да се случва да откриваме топлата вода по някои теми за данъци, настоящият случай не е такъв. Хората в България са писали и преди по темата като аз лично горещо препоръчвам блога на Валентин Стойков – https://redtapepayments.blogspot.com. Не познавам Валентин, но човекът има един от най-разбираемите стилове на писане, като същевременно засяга някои страшно нишови теми. Но вече по темата…

Какво са ETF-ите съгласно българското данъчно законодателство?

За никого не е тайна, че данъчните ни закони не отговарят съвсем на актуалните възможности, които частните инвеститори имат пред себе си. Това важи в огромна степен за ETF-ите. В долните редове ще направим едно кратко резюме на това, което знаем за тези фондове от законите и практиката на НАП:

  1. ETF-ите не са индивидуално регулирани в ЕС, но могат да се определят като “взаимни фондове” (хубав материал на Стойне Василев тук.);
  2. Дяловете от ETF-и са финансови активи по смисъла на ЗДДФЛ;
  3. Дяловете от ETF-и не са акции или дялове на компании, освен ако фондът не е инкорпориран*;
  4. Как се декларират доходите от дивидент от ETF зависи от това дали фондът е акумулиращ или разпределящ дивидент.

*За това специално сме питали НАП в контекста на облагането на доходите от търговия с ETF от стопански субекти.

Декларира ли се притежанието на ETF в данъчната декларация?

Физическите лица в България са длъжни да декларират притежаваните дялове и акции от чуждестранни търговски дружества в данъчната си декларация. Тук можем да стъпим на становището, което имаме от НАП, и да твърдим, че дяловете от взаимни фондове не са дялове на компании. От това следва, че не следва да се включват данни за притежавани дялове от ETF в данъчната декларация.

Горното не е вярно за ETF, които са инкорпорирани. Тогава просто имаме дялове или акции на компания. Тъй като често проверката за това дали един ETF е инкорпориран е трудна, не би било грешка притежанието на дялове от ETF все пак да се декларира в Приложение 8 на данъчната декларация.

Какви са видовете доход от ETF?

Всеки ETF притежава акции в разнообразни компании. Тези акции могат да носят дивидент, а ETF-ът може (но не е задължително!) да разпредели този дивидент между инвеститорите си. Тогава става дума за доход от дивидент за инвеститора.

Ако инвеститор в ETF продаде свой дял и продажната цена е по-висока от придобивната, тогава пък ще имаме доход от капиталова печалба.

Описване на дивиденти от ETF в данъчната декларация

Преди да обясним подробно за описването на дивиденти, трябва да изясним накратко понятието за данъчен кредит. Дивидентите са доходи, които често се облагат на две места:

  1. В държавата, в която е регистрирана компанията, изплащаща дивидента;
  2. В държавата, на която е местно лице получателят на дивидента (България).

За да не се стига до двойно данъчно облагане, страните сключват помежду си данъчни спогодби. По отношение на дивидентите те обикновено предвиждат признаване на данъчен кредит. Това означава, че платеният данък държавата, в която е регистрирано дружеството се приспада от дължимия данък в държавата на получателя.

Казано по-просто, ако получите дивидент от американско дружество, на него вероятно ще бъде удържан данък от 10%. В България данъкът е 5% и този, платен в САЩ го покрива напълно. Това не означава, че в България ще Ви се възстанови данък, а просто че няма да трябва да плащате допълнително.

Как да разберете дали Ви е удържан данък върху дивидента в чужбина?

Това обстоятелство ще стане ясно от годишното извлечение, което можете да вземете от своя брокер. Просто правило, което обаче не винаги е вярно, е, че за дивидентите от САЩ/Канда има удържан данък, а за европейските – не. В справките графата с удържания данък обикновено се нарича “withholding tax”. Отдолу даваме два примера за това как различни брокери изобразяват удържания данък.

 

Извлечение от eToro

 

Извлечение от Interactive Brokers

Извлечение от Interactive Brokers

Деклариране на доходи от продажба на дялове в ETF в данъчната декларация

Както споменахме, дяловете в ETF се считат за финансови активи, и то за такива, които се търгуват на регулиран пазар. Това означава, че трябва да опишем доходите от сделки с ETF в данъчната декларация, ако същите се търгуват на борса извън ЕС. Най-често ETF-ите се тъгуват на NASDAQ или NYSE, но напоследък все по-популярни са европейски им еквиваленти, особено тези на Vanguard в Ирландия.

Доходите от търговия с финансови инструменти, реализирани на регулирани пазари в ЕС, са необлагаеми. За тези на други пазари обаче се дължи данък, който е в размер на 10% от реализираната печалба.

Особености на акумулиращите ETF-и

Както установихме, ETF-ите могат да получават дивидент от акциите, които притежават. От гледна точка на това как се използва този дивидент, ETF-ите са два вида. Дистрибутиращите или разпределящите дивидент фондове, както подсказва името, разпределят получения от тях дивидент на инвеститорите. Акумулиращите ETF-и са такива, при които дивидентът не се разпределя, а се акумулира във фонда, който го реинвестира. Това има две важни последствия:

1. Дивидентът се получава от фонда, а не от инвеститора. Това означава, че инвеститорът няма задължение да декларира този дивидент.

2. Получаването на дивидента от фонда и реинвестирането му води до повишаване на цената на дял във фонда. При продажба, това ще формира доход от капиталова печалба.

Накратко, акумулиращите фондове не носят доход от дивидент, само от капиталова печалба, а дистрибутиращите могат да носят и двата вида доход.

Предимства на европейските ETF

От гледна точка на описването на обстоятелства относно ETF в данъчната декларация, европейските такива спестяват доста усилия. Причината е, че при тях не се налага преобразуване на придобивна и продажна цена, както и размер на дивидент, спрямо валутния курс към лева за съответната дата.

Другите предимства са по-значителни и вече ги разгледахме по-горе:

  1. Доходите от продажба на финансови активи на европейски борси, са необлагаеми, т.е. върху тях не се дължи данък;
  2. По-вероятно е от европейски ETF, например ирландските, да не бъде удържан данък (поне спрямо американски такъв) и да се “разминем” само с 5% данък в България.

Други статии от блога на Tax Monkey

Обикновено тук слагаме дходни статии, които сме писали в нашия блог. Не че нямаме една камара такива, но наскоро пуснахме нашият голям наръчник за облагане на доходите от акции и други финансови активи. Стараем се да го поддържаме актуален и ще се радваме, ако го разгледате.

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас