Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Данъци при авторски възнаграждения със смесен характер

От /Публикувано: 26/08/2021/Категории: Данъци, Осигуровки/

Колкото и да се постарахме, не успяхме да измислим заглавие, което да бъде по-информативно и същевременно да не е безумно дълго. Същинската тема на този блогпост са договорите, в които едно лице (артист) се задължава да изработи нещо, а заедно с това и да предостави друг свой труд за ползване. Това лице по-долу в материала ще наричаме “автор”, но то може да бъде също фогограф, художник, скулптор, музикант, изпълнител или друг вид артист. Ще разгледаме дължимите данъци при авторски възнаграждения от различен характер, а също и въпросите за дължимите осигуровки. Следното съдържание можете да ползвате за лесна навигация:

Какво означава един договор с автор да бъде със смесен характер?

И преди в наш блогпост сме обсъждали класическите хипотези на данъци при авторски възнаграждения, а именно:

  1. Възнаграждение за създаване на обект на авторското право, например хонорар за заснемане на спортно събитие;
  2. Лицензионно възнаграждение за ползване на вече съществуващ обект на авторското право, например използване за маркетингова цел на определена фотография.

Възможно е обаче страните да се уговорят и за нещо различно като услуга, което да съчетава елементи от двете отношения, посочени по-горе. Ето един пример: харесвате 6 снимки от портфолиото на един фотограф и искате да ги ползвате за календар на Вашата фирма. Заедно с това искате да наемете адвоката за заснемането на още 6 кадъра, така че да имате по едно изображение за всеки месец.

В този договор има две различни отношения:

  1. Лицензионен договор за правото на ползване на наличните снимки;
  2. Договор за изработка за заснемане на нови изображения.

Тези отношения имат различни ефекти по отношение на осигуровките и дължимите данъци при авторски възнаграждения.

Данъци при авторски възнаграждения за лицензия

В тази хипотеза авторът получава лицензионно възнаграждение. То е пасивен доход, тъй като авторът не следва да извършва труд, за да го получи. Този доход не е осигуретелен, т.е. върху него не се дължат осигуровки. Също така, дължимият данък ефективно е 6% поради наличието на нормативно признати разходи за дейността в размер на 40%.

Данъци при авторски възнаграждения за труд

Когато авторът трябва активно да извърши нещо по задание на възложителя, вече е налице друг тип договор. Макат това име да изглежда неуместно за някои отношения, договорът се определя като такъв за изработка. Ако възложите на един скулптор да изработи бюст срещу възнаграждение, например, това ще бъде задание за труд, от който трябва да се получи определен резултат. Доходът на автора ще бъде осигурителен, т.е. ще се дължат осигуровки от възложителя или от самия автор, ако е самоосигуряващо се лице. Данъкът също е по-висок поради по-ниския размер на признатите разходи на скулптора.

Как се смятат осигуровки и данъци при авторски договори със смесен характер?

Краткият отговор е “трудно”. Ако следва да се съобрази практиката на НАП, то Агенцията предпочита да вижда ясно конкретни компоненти на възнаграждението. Това означава, че дължимото възнаграждение следва да бъде разделено на такова за лицензията и друго за изработката. В примера по-горе, ако хонорарът на фотографа е общо 2000 лв., страните следва да определят каква част от тях са за лицензия на съществуващите снимки и каква част – за заснемане на новите кадри. Това разграничение следва да се направи в самия договор.

Изкусително, но неправилно, би било, за да се спестят осигуровки, цялото възнаграждение да се опише като лицензионно. При проверка от НАП фиктивният характер на подобна договорка би бил лесно установим.

Могат ли осигуровките и по-високите данъци да се избегнат?

Възможно е. За целта трябва възнагражденията да се ограничат действително до лицензионни. Това означава, че в договора с автора не може да се съдържа задължение за него да изработи нещо. В случая с фотографа, той не може да бъде задължен да заснеме определен брой кадри по критерии на възложителя. Всички обекти на авторското право трябва да са създадени преди изплащането на възнаграждение за тях.

Какви са дължимите данъци при продажба на обекти на авторското право?

Нещо, което не сме коментирали до момента е продажбата на обекти на авторското право. За улеснение отново ще използваме пример. Фотограф е направил снимка, която е разпечатал в 10 копия, поставени в рамка. Снимките се продават поотделно. Ако някой си купи конкретна фотография, този договор има характеристиката на покупко-продажба, а не на лицензия. Не се прехвърлят авторски права, а единствено правото на собственост върху материален продукт.

Продажбата на физически копия на обекти на интелектуалната собственост може да бъде определена като стопанска дейност, особено когато се извършва по занятие. За това ще говорим повече в друг материал, но данъците при този тип дейност са в размер на 15% от реализираната печалба, а също така се дължат и осигуровки.

Други статии от блога на Tax Monkey

Ако този материал Ви е бил полезен, можете да погледнете и следните постове от блога на Tax Monkey:

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Веселка Великова е автор на публикации за блога на Tax Monkey, интересува се от данъчно, търговско право, граждански и административен процес

Свържете се с нас