ЗДДС

 • Управлението на крипто портфолио през фирма е подходящ вариант за лица, които искат да избегнат извършването на търговска дейност в лично качество. Тази статия е посветена на проблема, който възниква, когато за тази дейност се използва вече функционираща фирма, която е регистрирана по ЗДДС.

  Прочети
 • Първият ни материал за 2022 г. е посветен на темата за прилагането на специалния режим по галва 17 от ЗДДС по отношение на търговията със стоки втора употреба.

  Прочети
 • Посочването на по-ниска от реалната цена в нотариалния акт се прави с цел намаляване на дължимите основно от продавача данъци - ДДС и корпоративен данък. Тази практика е изключително доминираща на пазара на недвижими имоти, но крие своите проблеми и рискове.

  Прочети
 • При прилагане на механизма за обратно начисляване на ДДС при доставка на услуги между държави от ЕС е необходимо да бъде издаден протокол по чл. 117, ал. 1 от ЗДДС. В този материал обясняваме какъв е редът за издаването на протокола и как той се отразява в отчетните регистри по ЗДДС.

  Прочети
 • В този блогпост обръщаме внимание на правилата за определяне на ДДС при сделки, които се извършват от посредник. Разглеждаме две основни хипотези - когато посредникът действа и свое име, но за чужда сметка и когато сделката се извършва от чуждо име и за чужда сметка.

  Прочети
 • Често се налага да отговаряме на въпроси на наши клиенти във връзка с приложението на механизма за обратно начисляване на ДДС при получаване на услуги от чужбина. Този блогпост посвещаваме именно на тази тема.

  Прочети
 • В края на работната седмица продължаваме с въпросите, свързани с прилагането на ЗДДС. Този път сме провокирани от конкретно запитване на клиент, на когото благодарим за мотивацията да създадем блогпоста. Обръщаме внимание на правилата за начисляване на ДДС при сделки с контрагенти извън ЕС.

  Прочети
 • Темата на днешния блогпост е АУАН от НАП за неподадена ДДС декларация по чл. 125 от ЗДДС. Обясняваме кога е налице нарушение при неподадена в срок декларация, какви са санкциите и кои са най-адекватните средства за защита.

  Прочети
 • Доставка, която се улеснява от електронен интерфейс, е ново понятия в ЗДДС, което се въвежда в изпълнение на задължението на България за транспониране на Директива (ЕС) 2017/2455. В този блогпост разглеждаме някои аспекти на темата и най-вече положението на лицето, което управлява такъв интерфейс.

  Прочети
 • В този блогпост обясняваме как се третират ваучерите за стоки и услуги съгласно ЗДДС. Уредбата на ваучерите в България е нова - от 01.01.2019 г., но ваучерите са доста широко разпространени в практиката и понякога поставят сложни данъчни проблеми.

  Прочети