Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Попълване на данъчна декларация с крипто печалби от 2021

От /Публикувано: 20/01/2022/Категории: Crypto, ЗДДФЛ, Счетоводство/

Времето за деклариране на данъци дойде, а с това и времето да направим един алгоритъм за подаване на данъчни декларации за крипто печалби. В този материал ще опитаме да обясним стъпка по стъпка как да попълните коректно данъчната си декларация за 2021 с доходите, реализирани от криптовалути. Ако искате да научите повече за данъчното облагане на в крипто икономиката, можете да разгледате нашия „Наръчник за крипто данъци“.

1. Изкарване на ПИК от НАП

ПИК, или иначе казано персонален идентификационен код, е необходим за използване на част от електронните услуги на НАП, включително подаването на данъчна декларация. Услугата може да се използва и с квалифициран електронен подпис, но технологичните главоболия там често са големи.

Ако все още нямате издадем ПИК от НАП, можете да направите това с лична карта във всяко териториално поделение на агенцията. Персоналният код всъщност е обикновена комбинация от потребителско име и парола, които се използват за достъп до портала на НАП.

2. Избор на декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

В портала за електронни услуги на НАП има доста опции, но тази, която ни трябва, е ДЕкларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Достъпът до нея се прави чрез търсачката в портала или от менюто в категория “Декларации, документи или данни, подавани от физически лица”.

Ако доходите, които имате през 2021 г., включват такива от трудови или граждански договори, е добре да изчакате с подаването на декларацията до месец март. Причината е, че тогава данните за тези доходи ще излязат директно попълнени в декларацията. Срокът за работодатели и други осигурители да декларират тези данни е не до 28 февруари.

3. Избор на Приложения

Данъчната декларация се състои от различни приложения като това, в което се посочват доходите от крипто сделки, е приложение № 5. В част III от декларацията следва да се постави отметка на това приложение по следния начин:

4. Попълване на Приложение 5

Приложение 5 от данъчната декларация не е само за крипто печалби. В него се посочват и други доходи от разпореждане с имущество. Ние се фокусираме върху таблица 2, в която се описват реализираните печалби и загуби от сделки с криптовалути. Ето как изглежда таблицата:

Това, което трябва да се попълни в таблицата, е следното:

  1. Код на дохода (508 за крипто);
  2. Обща продажна цена на активите;
  3. Обща придобивна цена на продадените активи;
  4. Реализирани печалби;
  5. Реализирани загуби.

Това са полетата, които са маркирани в син цвят. Тези, които са в жълт, се попълват автоматично на база предоставените данни в другите полета. Стойностите на придобивна цена, продажна цена, печалба и загуба могат да бъдат определени с извлечение от съответната борса или чрез използването на специализиран софтуер. Повечето клиенти, с които сме работили, използват Koinly, която апликация дава относително добро резултати.

Облагаемата основа, а именно окончателният финансов резултат, може да бъде единствено положителна величина. Не можете да декларирате загуба, защото върху нея не се дължи данък.

5. Ползване на облекчение за ранно подаване на декларацията

Ако декларацията бъде подадена до 31.03, можете да ползвате облекчение за ранно подаване. Отстъпката е в размер на 5% от дължимия данък, но не повече от 500 лв. Важно е, че отстъпката няма да се приложи автоматично към декларацията, а това трябва да направите ръчно.

Отстъпката се посочва в Част III от данъчната декларация, а именно в ред № 10, както следва:

Тук следва да се посочи сума, равна на 5% от данъка, който сме изчислили в Приложение № 5, но не повече от 500 лв. Важно условие за използване на тази отстъпка е да нямате непогасени публични задължения (такива за данъци и осигуровки).

6. Възможност за прилагане на документи

Към данъчната декларация е възможно, макар и не задължително, да се включи и документ, доказващ посочените от Вас данни. Това би могло да бъде извлечение от борса. Ако желаете да направите това, можете да прикачите документ от последната опция в декларацията – “Прикачени документи”.

Доходи от крипто като стопанска дейност

Посоченото по-горе се отнася единствено до подаването на данъчна декларация за печалбите от продажба или замяна на финансови активи. Както сме писали много пъти, дейността по търговия с крипто активи може да има стопански характер. В този случай доходите се облагат по съвсем различен начин, а също така върху тях се дължат и осигуровки.

Ако ситуацията е такава, най-добре е да потърсите консултация със счетоводител, който да съдейства с декларирането на доходите.

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас