Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Ликвидация на фирма. Какви са стъпките?

От /Публикувано: 01/02/2023/Категории: ДОПК/

Макар фокусът на Tax Monkey да е данъчното право, често ни се налага да се занимаваме и с различни процедури пред Агенция по вписванията. Повечето от тях са лесни и бързи, но има и такива, които са по-комплексни. Идеален пример за такава процедура е тази по ликвидация на фирма. В случая под “фирма” имаме предвид дружество с ограничена отговорност (ЕООД или ООД). В този блогпост ще разкажем как се случва ликвидацията и заличаването на едно търговско дружество. Както обикновено, даваме едно кратко съдържание на материала:

Прекратяване, заличаване или ликвидация на фирма?

Това са различни понятия, които описват различни етапи от процедурата, в която една фирма спира да съществува. Могат да бъдат малко объркващи, затова започваме материала с едно кратко описание на всеки от тях:

  1. Прекратяване означава прекратяване на дейността на фирмата. То се случва еднократно с решение на общото събрание или едноличния собственик на фирмата.
  2. Ликвидацията е процес, през време на който кредиторите на дружеството могат да предявят вземания, а останалото имущество се осребрява.
  3. Заличаването е последен етап, който има еднократно действие. Настъпва след ликвидацията и чрез него фирмата спира да съществува.

За да спре да съществува една фирма, тя минава през процедура по ликвидация. Ликвидацията започва с прекратяване на дейността и завършва със заличаване. По-долу ще разгледаме в детайли тези три етапа.

Етап 1: Решение за ликвидация и назначаване на ликвидатор

За да бъде обявена една фирма в ликвидация, е необходимо следното:

  1. Решение на собственика или съдружниците за прекратяване на дейността;
  2. Назначаване на ликвидатор, който заверява своя подпис нотариално;
  3. Уведомяване на НАП.

Същественото тук е уведомлението до НАП. Става въпрос за уведомление по чл. 77 от ДОПК. Във връзка с това уведомление НАП издава удостоверение, без което ликвидацията не може да започне. Издаването на това удостоверение обикновено се случва в рамките на 2 седмици, но може да отнеме и значително по-дълго – до 2 месеца. Необходимо условие за издаване на удостоверението е публичните задължения на дружеството да бъдат платени. Това са данъци, осигуровки и имуществени санкции.

Много често хората бъркат това удостоверение с документа по чл. 87 от ДОПК за липса на задължения Ето така изглежда коректното дустоверение от НАП:

Посочените документи се вписват в Търговския регистър. Заедно с тях се обявява (форма на вписване) и покана до кредиторите. Те имат 6-месечен срок от момента на обявяване на поканата в регистъра, за да предявят своите вземания.

Етап 2: Процедура по ликвидация на фирма

Тук на практика просто се изчаква изтичането на 6 месеца, което е срокът, в който кредиторите могат да предявят вземанията си. Нещо важно, което трябва да се направи в този срок, е НОИ да бъде уведомен също за ликвидацията. Ако фирмата не е имала служители, това ще се случи много бързо. Ако обаче е имало лица, назначени на трудов договор, в НОИ ще бъде направена проверка. В рамките на проверката могат да бъдат дадени задължителни предписания, които следва да се изпълнят.

Ето така изглежда досието на фирма в процес на ликвидация:

Етап 3: Завършване на ликвидация и заличаване

През тъкмо изтеклите 6 месеца се предполага, че всички вземания на кредитори са удовлетворени. Разбира се, при фирма, която престава да съществува по реда на ликвидацията, такива вземания няма. Остават няколко формални дейности:

  1. Окончателен финансов отчет, който се изготвя от счетоводител и съдържа изцяло нули.
  2. Формален доклад на ликвидатора за свършената от него дейност.
  3. Подаване на документи за заличаване, включително и удостоверението от НОИ и изготвения финален отчет.

Ако всичко с документите е наред, търговецът (фирмата) се заличава от Търговския регистър и с това съществуването й приключва. Историята на фирмата не се заличава и тя все още може да бъде намерена в Търговския регистър, но просто има отбелязване, че е заличена. Ето как изглежда „досието“ на една заличена фирма:

Колко време отнема ликвидация на фирма?

Краткият отговор е “много”. Даваме го на фона на оправданото очакване на всички, че вписвания в Търговския регистър се случват относително бързо – за броени дни. Процедурата по ликвидация на фирма е по-различна. Тя се удължава най-много от 6-месечния законов срок, който се дава на потенциалните кредитори. Освен с него обаче процедурата се забавя и от необходимостта да се работи с НАП по издаване на удостоверение за подадено уведомление по чл. 77 от ДОПК.

Какво се случва след ликвидацията?

Това, което би трябвало да се случи по закон, е имуществото на фирмата да се разпредели в полза на съдружниците или едноличния собственик. Това разпределяне се нарича ликвидационен дял. То може да бъде данъчно събитие, ако ликвидационният дял надхвърля имуществената вноска на съдружниците в капитала. Например, ако един има формално дял от капитала в размер на 1000 лв., а след ликвидацията получи 5000 лв., той реализира доход в размер на 4000 лв. Този доход подлежи на облагане като с окончателен данък при източника в размер на 5%.

Няма как, нашият фокус са данъците, та трябваше да кажем две думи и за тях. Истината е, че в огромната си част ликвидациите приключват формално. Дружеството отдавна няма никакво имущество и ликвидационни дялове не се разпределят изобщо.

Имате ли нужда от помощ с ликвидацията на своята фирма?

Можем да съдействаме. Процедурата по ликвидация на една фирма не е сложна. Просто отнема време. В по-голямата част от това време не се прави нищо, а просто се чака, но такова е естеството на повечето административни процедури.

Ако имате нужда от съдействие, ние имаме необходимия опит, за да го предоставим. Можете да ни пишете на info@taxmonkey.bg или просто да ни звъннете.

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас