Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Данъци при шортване на крипто (crypto shortselling)

От /Публикувано: 06/01/2022/Категории: Crypto, Данъци, ЗДДФЛ/

Това е поредната ни статия на тема крипто данъци. Също така, е и удобен повод да напомним, че наскоро публикувахме нашия пълен наръчник за всичко, свързано с крипто данъците. Новият ни материал е на специфична тема – данъчно облагане на shorts elling-a (шортването) на крипто активи. Част от него със сигурност ще намери място в наръчника ни, но тук ще обърнем повече внимание на темата. Ето и едно кратко съдържание:

Какво означава шортване на крипто активи (short selling)?

Както в повечето случаи, когато говорим за крипто данъци, на първо място трябва да изясним от техническа гледна точка въпросът. Този път това налага определени обяснения за механизма на шортването като инвестиционна техника. Ако добре знаете какво означава short-selling, можете да пропуснете тази част от материала.

Short selling, или жаргонно на български “шортване”, означава вземане на заем на даден актив, който да бъде продаден незабавно, а в последствие на падежа на заема или по-рано да бъде закупен отново на по-ниска цена и върнат. Ето какви са сделките в алгоритъма на “късите продажби”:

  1. Инвеститор взема назаем от брокер (борсов посредник) актив X;
  2. Инвеститорът продава актива X на борсова цена от N лв.;
  3. Стойността на X на борсата пада до по-ниска цена (N-Y) и инвеститорът купува този актив.
  4. Активът се връща на брокера.

Отношенията приличат на заем на родово определени вещи, но са близки и до договора за фючърс. Хипотетичният инвеститор разчита, че стойността на даден актив на борсата ще падне. Ако това се случи, реализира печалба от сделките. Ако обаче, към момента на падежа, стойността е по-висока, инвеститорът ще реализира загуба.

Данъчно облагане на печалбите от шортване на крипто

Както сме говорили и преди, НАП третира крипто активите като финансови активи по смисъла на ЗДДФЛ. Това означава, че с данък от 10% се облагат печалбите от продажба или замяна на крипто активи. Законът уточнява, че печалбата е равна на разликата между продажната и придобивната цена на дадения актив. Допълнително усложнение е определянето на средна придобивна цена при закупуване на еднородни активи на различни стойности, но това няма да бъде предмет на този материал.

По-долу ще разгледаме различните сделки при шортването на крипто, за да идентифицираме данъчните събития по смисъла на ЗДДФЛ.

Данъчни събития при шортване на крипто

При шортването на крипто лицето иска да продаде актив, който не притежава. Има два варианта това да се случи:

  1. Активът да бъде закупен със собствени средства;
  2. Активът да бъде зает от брокер (борса).

При short selling-a се прилага втория вариант. Лицето получава в заем определено количество от съответния актив. На този етап няма данъчно събитие.

Следващата сделка е продажбата на актива. Тя безспорно е данъчно събитие, но в случая няма реализирана печалба. Активът е продаден на същата цена, на която е придобит (стойността му към момента на заемането), тъй като сделката става незабавно.

На падежа на заема или по-рано лицето трябва да купи същия актив, за да го върне. Закупуването на финансов актив не е данъчно събитие.

Финалната сделка е връщането на заема, което също не е данъчно събитие.

Ако разглеждаме сделките по този начин, ще стигнем до извода, че не е реализиран доход от продажба ил изамяна на финансови активи по смисъла на ЗДДФЛ.

Дължи ли се данък при short selling?

Видно от горното, трудно можем да отнесем правилата за доходите от финансови активи тези от шортване на крипто. Факт е обаче, че лицето, което успешно short selling реализира печалба. Може да подходим към тази печалба по два начина:

  1. Да третираме връщането на заема като корекция на придобивната цена;
  2. Да приемем, че печалбата е “друг” доход по смисъла на ЗДДФЛ

В първата хипотеза приемаме, че придобивната цена на актива се определя едва към момента на връщането му. Подобно разбиране би било несъстоятелно, тъй като стойността на актива към момента на заемането му е напълно ясна. Не може да се приеме, че промяната на стойността на актива в бъдеще се отразява ретроспективно върху стойността, на която е придобит към даден момент в миналото.

По-адекватно би било да приемем, че е налице доход, който обаче попада в категорията “други” по чл. 35, т. 5 от ЗДДФЛ. Тази разпоредба включва всички доходи, които не са изрично уредени в закона. 

Проблем с установяване на момента на данъчното събитие

Да приемем, че доходът е от категорията на “другите” такива, означава да си създадем нови проблеми, свързани с определяне на момента на придобиването му. Съгласно ЗДДФЛ, този момент може да бъде получаването на плащане в пари или натура или прехвърлянето на актива, когато доходът е от продажба или замяна на финансов актив. При short selling-а установяването на момент на получаване на доход по правилата на ЗДДФЛ е невъзможно. Това е така, защото печалбата в случая се реализира в много особен момент – връщането на заема. Такова събитие не е предвидено в закона и при потенциална ревизия на подобни доходи НАП ще трябва да се постарае много, за да състави аргументиран и логически издържан ревизионен доклад.

Заключение

Доходите от шортване на крипто са много особени. Макар да става въпрос за печалби от продажба на финансови активи, те не могат да бъдат отнесени към тази разпоредба на ЗДДФЛ. Причината е, че алгоритъмът за определяне на печалбата в закона е неприложим към шортването.

Резонно е доходите да се приемат като такива по чл. 35, т. 5 от ЗДДФЛ (отново с данък от 10%) и да бъдат декларирани като такива. Доходът се реализира под формата на намаляване на паричната стойност на задължение за връщане на родово определени вещи.

Може ли да се приеме, че в случая няма реализиран доход по смисъла на ЗДДФЛ? За нашият екип е трудно да дадем категоричен отговор на този въпрос. Знанията ни и натрупаната практика обективно в случая не са достатъчни.

Други статии от блога на Tax Monkey

Ако тази статия е била интересна за Вас, вероятно ще си заслужава да хвърлите един поглед и на над 15 други материала, които сме писали по темата за крипто данъците.

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас