Tax Monkey Блог

Според Албърт Айнщайн най-трудното нещо за разбиране на света е данъкът върху доходите. Не можем да се съгласим с него. Корпоратовният данък и ДДС са значително по-сложни. Нека това да не ви притеснява. Ако искате да научите нещо за данъците, нашият блог е правилното място.

  • Макар да не е стриктно свързано с данъците, на екипа ни понякога се налага да минава и през тази процедура. Ликвидацията на едно търговско дружество е лесна процедура, която обаче минава през различни етапи и отнема време. Тук можете да научите повече за нея.

  • В този материал обясняваме защо офшорна компания в Дубай всъщност не е точно в Дубай и как тази офшорна юрисдикция се отличава от останалите такива.

  • В този материал обръщаме внимание на данъчното облагане на доходите, които местно лице на България получава от източник в САЩ.

  • Pass-through данъчно облагане означава печалбата на една компания да бъде третирана като личен доход на нейния собственик. Прилага се в САЩ по отношение на LLC (ЕООД и ООД). В този материал изследваме последиците за български граждани с дружества в САЩ.

  • Когато чужд гражданин има българска фирма или е съдружник в такава, без да живее в България, данъчното му облагане при получаване на дивиденти не е изгодно. В тази статия изследваме алтернативни, които могат да осигурят известна оптимизация.

  • Кога доходите от наем спират да се третират като такива по ЗДДФЛ и започват да се третират като стопанска дейност? А кога трябва да се начислява ДДС. Отговорите търсим в новия ни блогпост.

  • Морските лица дължат данък от възнаграждението си за работа на кораб в размер на едва 1%. Кога обаче едно лице е "морско" можете да научите в този блогпост.

  • Удостоверение за местно лице е документ, който доказва, че дадено лице подлежи на данъчно облагане в България. Този документ обикновено се представя пред чужда данъчна администрация с цел да не бъдат плащани данъци в съответната държава.

  • Актуалната практика на НАП за 2022 г. предвижда възможността за авансово разпределение на печалба. Това е коренно противоположно становище на досегашните такива на агенцията и е изключително благоприятно за собствениците на новоучреди дружества.