Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

ДДС регистрация при крипто сделки

От /Публикувано: 13/10/2021/Категории: Crypto, Данъци/

Днес се занимава с една тема от света на крипто данъците, на която до момента не сме обръщали специално внимание. Тя обаче безспорно заслужава такова, защото е твърде неясна и из интернет има много противоречиви мнения. Въпросите, които ще разгледаме са свързани със задължителната ДДС регистрация при крипто сделки.

Ето и едно ратко съдържание на статията:

Както обикновено, когато пишем за крипто, и тук ще си позволя да направя един голям disclaimer, че материята е още твърде нова и отворена за различни тълкувания. Данъчните закони, а и законите изобщо, към момента не са писани по какъвто и да е начин, за да отговарят на крипто икономиката. Така и в ЗДДС не пише нищо изрично за ДДС регистрация при крипто операции. Поради това трябва да тълкуваме.

Предпоставки за ДДС регистрация при крипто сделки

За да се наложи ДДС регистрация при крипто сделки, трябва кумулативно да са налице следните предпоставки:

 1. Дейността да има стопански характер;
 2. Да има законово основание за ДДС регистрация.

Ще разгледаме двете предпоставки по-долу подробно.

Кога крипто сделките са стопанска дейност?

Най-важното нещо, което трябва да изведем пред скоби, е, че ДДС регистрация при крипто сделки се отнася единствено до крипто операции, които могат да бъдат третирани като стопанска дейност. Това, общо взето, се отнася до фирмите, но в редки случаи и до физическите лица.

Кога крипто сделките от физическо лице са стопанска дейност?

По темата сме писали доста като становището ни се различава от това на НАП. Агенцията счита, че повече от 3 сделки с криптовалути на година могат да се третират като системно извършвани, респективно като дейност, която се упражнява по занятие. Това разбира е дълбоко погрешно и при оспорване пред съда считаме, че няма да бъде потвърдено. За да се стигне до такова оспорване обаче, е необходимо НАП да приложи на практика това си тълкуване на закона, което до момента не се е случило. Копаенето на криптовалути също се приема за стопанска дейност от НАП. Тук аргументите са по-сериозни, но отново ги намираме за неправилни.

В крайна сметка въпросът дали една дейност е стопанска се решава от НАП и подлежи на съдебен контрол. Основните обстоятелства, които имат значение, са:

 1. Дали лицето, което извършва крипто сделки има и друг доход;
 2. Кой доход е основен;
 3. По какъв начин се извършва дейността – дали става въпрос за daytrading или просто инвестиране в крипто.

Тези въпроси са изключително важни когато трябва да преценим дали се налага ДДС регистрация при крипто сделки.

Кои основания за регистрация по ЗДДС имат отношение към крипто сделките?

Има две хипотези на задължителна ДДС регистрация, които ще разгледаме:

 1. Регистрация при достигане на на определен оборот;
 2. Регистрация при получаване или доставка на услуга от ЕС.

И за двете регистрации е необходимо на първо място да уточним как НАП третира крипто сделките. Съгласно ЗДДС и становищата на НАП крипто сделки са доставки на финансови услуги. Като такива те са освободени доставки по смисъла на чл. 46, ал. 1 от ЗДДС. “Освободени” означава, че за тях не се начислява ДДС.

Регистрация при крипто сделки с оборот от 50 000 лв.

Съгласно чл. 96 от ЗДДС всяко лице, извършващо стопанска дейност, което достигне оборот от 50 000 лв. За период от 12 месеца или по-малко, трябва да се регистрира по ЗДДС. Законът говори за 12 последователни месеца, а не за календарна година.

Макар финансовите услуги да са освободени доставки, те изрично са включени в оборота за задължителната регистрация по ЗДДС. Това означава, че, ако продаденото или заменено крипто достигне 50 000 лв., трябва да се направи регистрацията.

Регистрация при доставка или получаване на услуги в ЕС

Това е по-интересната тема за нас. Трябва ли да се прави ДДС регистрация при крипто сделки с борси или други лица, регистрирани в ЕС? Тук говорим за задължителната регистрация по чл. 97а, която има два отделни елемента:

 • Регистрация при получаване на услуги в ЕС;
 • Регистрация при предоставяне на услуги в ЕС.

Както казахме по-горе, крипто операциите се приемат за финансови услуги. Като услуги, те биха могли да попаднат в хипотезите на чл. 97а от ЗДДС. Нашето мнение обаче е, че те не са покрити от механизма за обратно начисляване на ДДС и регистрация не се налага. Ще обясним защо и за двете хипотези:

 1. Входящи крипто операции;
 2. Изходящи крипто операции.

Входящи крипто операции

Когато говорим за получаване на услуги, ЗДДС визира изрично “услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми”. Финансовите услуги обаче са освободени доставки, по които не се дължи данък.

Изходящи крипто операции

Предоставянето на финансови услуги пък не би следвало да попада в обхвата на чл. 97а, ал. 2 от ЗДДС. Тази разпоредба говори за “услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка”.

Безспорно финансовите услуги са такива с място на изпълнение на територията на друга държава членка на ЕС, когато получателят е установен в такава. Те обаче, стриктно погледнато, не са услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, а такива по чл. 21, ал. 5, т. 2, буква “д” от закона.

Нашето мнение е, че чл. 97, ал. 2 от ЗДДС не може да се тълкува разширително по отношение и на доставката на финансови услуги. От това следва, че ДДС регистрация при крипто сделки не е необходимо да се прави на основание чл. 97а от закона нито при получаване, нито при продаване на крипто в ЕС.

Други статии от блога на Tax Monkey

Писали сме страшно много по темата за облагането на криптовалутите, но тук ще поставим само материалите, които са най-пряко свързани с настоящия. Ето кои считаме, че са такива:

 

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас