Инвестиции

  • Доходите от лихви и отстъпки от облигации, издадани по законодателството на държавата-членка на ЕС или ЕИП, са необлагаеми. Важни са обаче детайлите.

  • Дружество с променлив капитал (ДПК) е правна форма на бизнес, която създава много гъвкави възможности за инвестиране и управление на капитала на едно дружество. Тя въвежда в българия достиженията на съвременното търговско и корпоративно право.

  • Наскоро в работата ни се сблъскахме с казус, свързан с арбитраж при спортни залагания. Това е дейност, при която "хазартният елемент" от залагания отсъства при прилагане на правилна стратегия, базарана на относително прости изчисления. Тук разглеждаме данъчното облагане на такива печалби.

  • В този материал правим едно обобщение на нашия опит с данъчното облагане на дивиденти от чужбина. Ще се стараем да поддържаме този материал актуален.

  • Предоставянето на опции на лоялни служители и контрактори е модерен начин за даване на бонуси. Той прилича много на вестинга на акции, но по механизма си е доста различен. Това води и до различно данъчно облагане, на което е посветена тази статия.

  • SAFT (Simple Agreement for Future Tokens) е един лесен и удобен механизъм за финансиране на стартъпи, опериращи в областта на крипто технологиите. С този материал правим плах опит за разглеждане на правните и данъчни въпроси, свързани с него.

[fusion_widget type=“WP_Widget_Categories“ hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“ class=““ id=““ fusion_display_title=“yes“ fusion_padding_color=““ fusion_margin=““ fusion_bg_color=““ fusion_bg_radius_size=““ fusion_border_size=“0″ fusion_border_style=“solid“ fusion_border_color=““ fusion_divider_color=““ fusion_align=““ fusion_align_mobile=““ wp_widget_categories__dropdown=“off“ wp_widget_categories__count=“off“ wp_widget_categories__hierarchical=“off“ wp_widget_categories__title=“Категории от Блога“ /]