Инвестиции

  • В този материал правим едно обобщение на нашия опит с данъчното облагане на дивиденти от чужбина. Ще се стараем да поддържаме този материал актуален.

  • Предоставянето на опции на лоялни служители и контрактори е модерен начин за даване на бонуси. Той прилича много на вестинга на акции, но по механизма си е доста различен. Това води и до различно данъчно облагане, на което е посветена тази статия.

  • SAFT (Simple Agreement for Future Tokens) е един лесен и удобен механизъм за финансиране на стартъпи, опериращи в областта на крипто технологиите. С този материал правим плах опит за разглеждане на правните и данъчни въпроси, свързани с него.