ЗДДС

 • Посочването на по-ниска от реалната цена в нотариалния акт се прави с цел намаляване на дължимите основно от продавача данъци - ДДС и корпоративен данък. Тази практика е изключително доминираща на пазара на недвижими имоти, но крие своите проблеми и рискове.

  Прочети
 • При прилагане на механизма за обратно начисляване на ДДС при доставка на услуги между държави от ЕС е необходимо да бъде издаден протокол по чл. 117, ал. 1 от ЗДДС. В този материал обясняваме какъв е редът за издаването на протокола и как той се отразява в отчетните регистри по ЗДДС.

  Прочети
 • В този блогпост обръщаме внимание на правилата за определяне на ДДС при сделки, които се извършват от посредник. Разглеждаме две основни хипотези - когато посредникът действа и свое име, но за чужда сметка и когато сделката се извършва от чуждо име и за чужда сметка.

  Прочети
 • Често се налага да отговаряме на въпроси на наши клиенти във връзка с приложението на механизма за обратно начисляване на ДДС при получаване на услуги от чужбина. Този блогпост посвещаваме именно на тази тема.

  Прочети
 • В края на работната седмица продължаваме с въпросите, свързани с прилагането на ЗДДС. Този път сме провокирани от конкретно запитване на клиент, на когото благодарим за мотивацията да създадем блогпоста. Обръщаме внимание на правилата за начисляване на ДДС при сделки с контрагенти извън ЕС.

  Прочети
 • Темата на днешния блогпост е АУАН от НАП за неподадена ДДС декларация по чл. 125 от ЗДДС. Обясняваме кога е налице нарушение при неподадена в срок декларация, какви са санкциите и кои са най-адекватните средства за защита.

  Прочети
 • Доставка, която се улеснява от електронен интерфейс, е ново понятия в ЗДДС, което се въвежда в изпълнение на задължението на България за транспониране на Директива (ЕС) 2017/2455. В този блогпост разглеждаме някои аспекти на темата и най-вече положението на лицето, което управлява такъв интерфейс.

  Прочети
 • В този блогпост обясняваме как се третират ваучерите за стоки и услуги съгласно ЗДДС. Уредбата на ваучерите в България е нова - от 01.01.2019 г., но ваучерите са доста широко разпространени в практиката и понякога поставят сложни данъчни проблеми.

  Прочети
 • Този път екипът ни обръща внимание на темата за издаване на фактура на физическо лице. Кога трябва да се издаде такава фактура? Какво трябва да съдържа тя? Задължително ли се посочва ЕГН на получателя? За всичко това можете да прочетете в този пост на Tax Monkey.

  Прочети
 • Използването на данъчен кредит по фиктивни сделки е много опасна практика за намаляване на ДДС на дадена фирма. В този материал обясняваме какво означава една сделка да е фиктивна и какви са последниците, ако, в рамките на ревизия, се установи, че за такава сделка е ползван данъчен кредит по ЗДДС.

  Прочети