ЗДДС

  • Този материал от блога ни е посветен на доходите от гейминг и стреийминг платформи като Twitch. YouTube и Facebook Gaming.

  • Кога доходите от наем спират да се третират като такива по ЗДДФЛ и започват да се третират като стопанска дейност? А кога трябва да се начислява ДДС. Отговорите търсим в новия ни блогпост.

  • Управлението на крипто портфолио през фирма е подходящ вариант за лица, които искат да избегнат извършването на търговска дейност в лично качество. Тази статия е посветена на проблема, който възниква, когато за тази дейност се използва вече функционираща фирма, която е регистрирана по ЗДДС.

  • Първият ни материал за 2022 г. е посветен на темата за прилагането на специалния режим по галва 17 от ЗДДС по отношение на търговията със стоки втора употреба.

  • Посочването на по-ниска от реалната цена в нотариалния акт се прави с цел намаляване на дължимите основно от продавача данъци - ДДС и корпоративен данък. Тази практика е изключително доминираща на пазара на недвижими имоти, но крие своите проблеми и рискове.

  • При прилагане на механизма за обратно начисляване на ДДС при доставка на услуги между държави от ЕС е необходимо да бъде издаден протокол по чл. 117, ал. 1 от ЗДДС. В този материал обясняваме какъв е редът за издаването на протокола и как той се отразява в отчетните регистри по ЗДДС.

  • В този блогпост обръщаме внимание на правилата за определяне на ДДС при сделки, които се извършват от посредник. Разглеждаме две основни хипотези - когато посредникът действа и свое име, но за чужда сметка и когато сделката се извършва от чуждо име и за чужда сметка.

  • Често се налага да отговаряме на въпроси на наши клиенти във връзка с приложението на механизма за обратно начисляване на ДДС при получаване на услуги от чужбина. Този блогпост посвещаваме именно на тази тема.

  • В края на работната седмица продължаваме с въпросите, свързани с прилагането на ЗДДС. Този път сме провокирани от конкретно запитване на клиент, на когото благодарим за мотивацията да създадем блогпоста. Обръщаме внимание на правилата за начисляване на ДДС при сделки с контрагенти извън ЕС.

  • Темата на днешния блогпост е АУАН от НАП за неподадена ДДС декларация по чл. 125 от ЗДДС. Обясняваме кога е налице нарушение при неподадена в срок декларация, какви са санкциите и кои са най-адекватните средства за защита.

[fusion_widget type=“WP_Widget_Categories“ hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“ class=““ id=““ fusion_display_title=“yes“ fusion_padding_color=““ fusion_margin=““ fusion_bg_color=““ fusion_bg_radius_size=““ fusion_border_size=“0″ fusion_border_style=“solid“ fusion_border_color=““ fusion_divider_color=““ fusion_align=““ fusion_align_mobile=““ wp_widget_categories__dropdown=“off“ wp_widget_categories__count=“off“ wp_widget_categories__hierarchical=“off“ wp_widget_categories__title=“Категории от Блога“ /]