Съдействие при ревизия от данъчните органи

Екипът на Tax Monkey може да ви предложи пълно съдействие в процедурата по ревизия на Вашия бизнес от НАП или друга проверка от органите на данъчната администрация.

Ревизията е контриолно производство, което се провежда от НАП и има за цел устанвояване на съществуването и изпълнението на данъчни и осигурителни задължения. Често в хода на проверка от данъчните органи, проверяваното лице трябва да представя документи, доказателства и сведения относно дейността си. Именно за изпълнение на това задължение може да се използва помощта на професионален консултант.

Свържете се с нас

info@taxmonkey.bg

0887 345 666

Как да се свържете с нас за консутлация или обжалване на актове на данъчната администрация:

  1. Желателно е първо да ни разкажете със свои думи казуса. За целта можете да изпозлвате нашата форма за контакт;
  2. Поради факта, че сроковете за обжалване на актовете е кратък, екипът ни ще разгледа запитването приоритетно;
  3. В рамките на един работен ден ще се съвржем с Вас по телефон или имейл, за да уговорим среща или да пристъпим към действие;
  4. Цената на услугата се определя съобразно с наредбата за минималните адвокатски възнаграждения.

Колкото по-подробна информация предоставите във формата, толкова по-лесно ще бъде за нас да се ориентираме в казуса. Желателно е да приложите и самия акт, който желаете да обжалвате. Ще третираме всяка информация, която получим от Вас като абсолютно конфиденциална.

Имате въпроси във връзка с услугата?

На линия сме да съдействаме на info@taxmonkey.bg или +359 887 345 666.

Защо да потърсите съдействие при ревизия от Tax Monkey?

  • Нашият екип може да Ви съдейства не просто с указания относно задълженията Ви в ревизията, но също и с подготовка на необходимтие документи и технич преглед.

  • В Tax Monkey ще Ви запознаем с всички рискове при проверката и ще Ви помогнем да преодолеете потенциални проблеми.

  • Можем да съдействаме не само при самата ревизия, но и при обжалване на ревизионния доклад и акт на НАП за пълна защита на правата Ви.

  • Работим прозрачно за клиента при предварително определени условия, без скрити такси и допълнителни разноски в производството.

  • Ние уважаваме Вашата търговска тайна. Дори и да не работим заедно, това което ни споделите първоначално, ще остане строго конфиденциално.

Често задавани въпроси във връзка с обжалването на данъчни актове

Лицата, които подлежат на проверка, трябва да указват необходимото съдействие на контролните органи. Обикновено още с връчването на заповед за ревизия, проверяващите ще поискат от Вас набор от документи и сведения относно конкретни сделки. Тук е моментът, в който можем да Ви съдействаме най0ефективно. Вие трябва да определите място за ревизията и да посочите лице за контакт.

Ревизията започва с връчване на нарочна заповед и приключва с изготвянето на ревизионен доклад и ревизионен акт. В рамките на ревизията контролните органи проверяват действителните данъчни и осигурителни задъкжения на проверяваното лице и дали те са декларирани и изпълнени коректно. Чест осе проверява действителността на счетоводни операции, които имат данъчен ефект. Втъзможно е ревизията да предизвика насрещна проверка при трето лице във връзка с необходимост от установяване на обстоятелствата около конкретна сделка.

Обикновено една данъчна ревизия продължава не повече от три месеца като този срок може да бъде удължен най-много с още 2 месеца. Приключването на ревзията след определения в заповедта срок е съществено процесуално нарушение, което може да послужи за обжалване на издадения ревизионен акт.

Има много причини НАП да реши да провери именно Вашия бизнес. По-често ревизии се правят при фирми, регистрирани по ЗДДС, когато за поредни месец фирмата използва данъчен кредит по съмнителен начин. Друга причина може да бъде търговска дейност, която предизвиква съмнение, например работа на загуба за последователни години. Възможно е проверката да бъде инициирана и по сигнал на трети лице или пък да бъде насрещна проверка в рамките на ревзия на Ваш контрагент. Това, че фирмата Ви е обект на ревизия, не значи, че непременно е извършила нарушение.

Ревизията приключва с издаване на ревизионен акт, с който могат да бъдат установени нарушения на данъчните закони. При такава констатация фирмата Ви може да бъде задължена да внесе допълнително данъци и осигуровки в бюджета. Ревизионният акт подлежи на обжалване по административен и съдебен ред.