Полтика за защита на личните данни на Tax Monkey

Уебсайтът на Tax Monkey се управлява от Адвокатско дружество „Пенчев и Ко“ с БУЛСТАТ 177253298. Можете да се свържете с нас по въпроси относно Вашите лични данни на имейл info@taxmonkey.bg или на телефон 00359887345666.

Tax Monkey обработва Вашите лични данни единствено по следните три начина:

 1. Когато изпращате запитвания за нашите услуги;
 2. Когато се абонирате за нашия бюлетин;
 3. При използване на бискивтки.

Обработване на лични данни при използване на нашите форми за контакт

Когато попълните форма за контакт на нашия уебсайт, данните, предоставени от Вас във формата (имейл, телефон, име и други лични данни) се съхраняват на сървъра на Tax Monkey.

Използваме данните едиснтвено, за да отговорим на запитването Ви. Ако не пожелаете да ги изтрием по-рано, ние ще направим това в срок от 2 години от попълването на съответната фирма.

Лични данни за нашия бюлетин

Ако се абонирате за нашия бюлетин, Ви ще ни предоставите имейл, на който ще изпращаме новини относно дейността ни и най-вече материали в областта на данъчното право от нашия блог. Във всеки един момент ще имате възможност ръчно да се откажете от абонамента за нашия бюлетин, в който случай ще изтрием Вашия имейл от съответния списък на нашия сървър.

За нуждите на изпращане на нашия бюлетин можем да предсотавим имейла Ви на трето лице – доставчик на услуги за масово изпращане на електронни съобщения.

Нашата политика за използване на бисквитки

Бисквитките са малки по размер файлове, които се записват от Вашия браузър при използване на taxmonkey.bg. Те ни служат за статистическа информация за нашите потребители, а може да бъдат използвани и за маркетинг.

В момента използваме бисквитки на Google Analytics, които позволяват да събираме анонимизирани данни за начина, по който нашите потребители използват уебсайта.

Можете да управлявате бисквитките си (cookies) от настройките на своя браузър.

Правата Ви като субект на лични данни

Всеки на Tax Monkey има следните права по ЗЗЛД:

 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

Не намираме за необходимо да обясняваме тези права в рамките на настоящия документ. Ако имате каквито и да е въпроси по тях или желаете да ги упражните, можете винаги да се свържете с нас.

Ние сме екип от юристи, които са работили задълбочено в сферата на защитата на лични данни. Не разглеждаме правата ви като формалност и те са важни за нас. Никога няма да злоупотребим с данните Ви или пък да се отнесем пренебрежително към тях.