Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Данъчни облекчения за млади семейства

От /Публикувано: 17/11/2021/Категории: Данъци, ЗДДФЛ/

Обикновено темите, за които пишем в Tax Monkey, са свързани много повече с корпоративни данъци и ДДС. Ако пък говорим за лични финанси, то по-скоро изхождаме от позицията на инвеститори в различни активи – фондове, дивидентни акции, криптовалути и други. Днес се обръщаме към значително по-широка аудитория и ще засегнем една значително по-достъпна и популярна тема: данъчни облекчения за млади семейства. Както обичайно, даваме едно кратко съдържание:

Какво са данъчните облекчения?

Започваме материала с едно кратко въведение относно данъчните облекчения. Те са способ за намаляване на данъчната тежест на физическите лица. Могат да се изразяват в намаляване на крайния данък, но по-често се отразяват на данъчната основа (доходът, който подлежи на облагане с данък). 

Данъчните облекчения преследват определени цели. В някои случаи целта им е да предоставят по-добри условия за лица, които биха се нуждаели от такива предвид други фактори в живота им. Такова, например, е облекчението за намалена работоспособност. Данъчните облекчения за млади семейства има друг характер. Те целят да стимулират младите хора да предприемат определена стъпка в живота си.

Какви облекчения за млади семейства предвижда законът?

В този блогпост ще разгледаме само две облекчения, които могат да бъдат приложими към младите семейства. Те са:

 • Приспадане на лихви от ипотечен кредит;
 • Данъчни облекчения за деца

Разбира се, деца могат да имат и не само младите семейства, но като типична стъпка именно за тях, решихме да ги включим изрично в материала.

И двете облекчения намаляват данъчната основа. Това означава, че от крайната сума, върху която се дължи данък, се изваждат или изплатени лихви върху ипотечен кредит, или твърдя сума при раждане на дете.

Важно за облекченията е лицето да е платило публичните си задължения (данъци и осигуровки), за да може да се възползва от тази законова възможност.

Облекчения за млади семейства при ипотечен кредит за закупуване на жилище

Това облекчение цели да стимулира младите семейства да закупят жилище чрез използването на ипотечен кредит. Лихвите, които семейството заплати върху първите 100 000 лв. от кредита се приспадат от данъчната основа. Има определени изисквания, за да се приложи това облекчение:

 1. Договорът да е сключен от лице, което има сключен граждански брак или пък от двамата съпрузи заедно;
 2. Поне единият съпруг да е на възраст до 35 години към дата на сключване на договора за кредита;
 3. Ипотекираният имот да е жилищен и да е единствено жилище на съпрузите през съответната данъчна година.

Как работи облекчението за ипотечен кредит?

За да се приложи това облекчение за млади семейства, е необходимо да бъде издадено удостоверение от банката – кредитодател за изплатените през годината лихви по ипотечния кредит.

Сборът от лихвите намаля данъчната основа на единия от съпрузите. Тази данъчна основа е целия доход на съответния съпруг, който подлежи на облагане с данък освен за дохода, получен от упражняване на стопанска дейност като едноличен търговец.

Пример: при изтеглен ипотечен кредит в размер на 200 000 лв. и годишна лихва от 5%, за данъчно облекчение ще се признаят лихвите до размер на главницата от 100 000 лв. При 5% лихва те са точно 5000 лв. С тази сума се намалява данъчната основа, върху която се дължи 10% данък. На практика ползата е в размер на 500 лв., с които окончателният данък се намалява. Облекчението ще се приложи и за следващата година/.

Ползването на облекчение за млади семейства трябва да се посочи в данъчната декларация.

Данъчно облекчение за деца

По тази тема сме писали цяла отделна статия за данъчната декалрация за 2020 г. Тук ще обобщим информация накратко и ще актуализираме с данни за 2021 г. Важно е да се има предвид, че размерът на данъчните облекчения за деца се определя за всяка година като за 2021 г. За пръв път сумата е значителна, а именно:

 • 4500 лв. за едно дете;
 • 9000 лв. за две деца;
 • 13 500 лв. за три и повече деца.

За да се възползвате от това облекчение, е необходимо да бъдат покрити следните изисквания:

 • Да имате дете, което не е навършило 18- годишна възраст или пък е навършило 18 години през 2021 г.;
 • Детето да е български гражданин или гражданин на друга държава-членка на ЕС;
 • Детето да не е настанено в дом за деца, лишени от родителска грижа.

Данъчното облекчение за млади семейства може да се ползва и от двамата родители, но общ доход, който не надвишава посочените по-горе размери. Облеклчението може да се ползва с данъчната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, но обикновено се ползва чрез работодателя. За целта през месец декември, 2021 г. на работодателя трябва да се представи специална декларация за наличието на деца до 18-годишна възраст.

Ако детето Ви е с 50 и над 50% степен на увреждане, имате право на облекчение в двойно по-голям размер – 9000 лв. за дете.

Други статии от блога на Tax Monkey

Ако тази статия Ви е харесала, може да Ви се сторят интересни и следните материали, свързани с данъчните облекчения за млади семейства:

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Веселка Великова е автор на публикации за блога на Tax Monkey, интересува се от данъчно, търговско право, граждански и административен процес

Свържете се с нас

Благодарим за съобщението. Стараем се да отговаряме в рамките на един работен ден.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Още полезни статии