Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Касова бележка от електронен магазин. Необходима ли е?

От /Публикувано: 05/10/2021/Категории: Данъци, Счетоводство/

Трябва ли да се издава касова бележка от електронен магазин при продажба на стоки или услуги? С този въпрос се сблъскахме и ние когато се наложи да го проверим във връзка с дейността на www.wabisabi.bg. За наше съжаление отговорът се крие в Наредба Н-18, която урежда изискванията за използване на фискални устройства и софтуери за управление на електронни магазини. Ето и едно кратко съдържание на поста:

Трябва ли да се издава касова бележка от електронен магазин?

Това е прост въпрос, на който няма прост отговор. Правилото е, че всяко лице, което извършва продажба на стоки или услуги, трябва да издава касов бон. За това генерално правило обаче има редица изключения. Едно от тях е за електронните магазини.

Ако търсим прост отговор на въпроса, той би бил, че касов бон следва да се издава винаги когато не са налице условията това да не се прави. Ще опитаме да ги обобщим по до-долу.

Кога може да не се издава касова бележка от електронен магазин?

Съгласно чл. 3, ал. 17 от Наредба Н-18 лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, не следва да издават касова бележка, ако са спазени определени условия, а именно:

  1. Използваният софтуер за електронния магазин отговаря на изискванията на Наредбата;
  2. Приемат се неприсъствени плащания, извършвани с кредитна или дебитна карта;
  3. Бъде издаден алтернативен документ за регистрация на продажбата. 

Нека за момент да се абстрахираме от изискванията за използване на софтуер и издаването на алтернативен документ. Тук е моментът да обърнем внимание на факта, че един електронен магазин обикновено приема плащания не само с карта, ами и по редица други начини: платежни оператори като PayPal, Skrill и ePay, разбира се, налложен платеж и понкояга дори ужаса на счетоводителтие и НАП – криптовалути.

Логичен е въпросът дали при получаване на плащане, което не е извършено с карта, трябва да се издава касова бележка от електронен магазин.

Плащания, които не са извършени с карта

Освен изключенията, които са предвидени специално за електронни магазини, наредбата предвижда и други генерални изключения, които са приложими изобщо за търговските обекти. На първо място, да, електронният ни магазин е търговски обект по смисъла на ЗДДС – “…място … на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо че помещението … може да служи същевременно и за други цели (например: офис, жилище или други подобни)…”.

Накратко генералното изключение е, че касова бележка може да не се издава при следните ситуации:

  1. Плащания посредством платежни оператори;
  2. Плащания, извършени чрез пощенски паричен превод.

Платежните оператори са доставчици на платежни услуги, които имат лиценз за такива в България или в ЕС. Накратко, големите, а и по-малките платежни оператори, имат такъв лиценз. Важно изискване е титулярът на сметката да е самият търговец, а не някое друго лице.

Платежни оператори са и банките, та директните преводи по банкова сметка също се включват тук. Наложените платежи заслужават отделно подзаглавие в материала ни.

Касова бележка при наложен платеж

Наложеният платеж в България господства убедително пред всички други платежни методи при покупката на стоки. Тук следва да разгледаме по-подробно изключението, предвидено за пощенски парични преводи.

За да се счита наложеният платеж за пощенски паричен превод, е необходимо куриерската компания да е регистрирана като лицензиран пощенски оператор за извършване на такива преводи. Обикновено куриерите имат такъв лиценз именно с оглед Наредба Н-18, но е важно да сте сигурни, че това е така.

Практиката, а и позицията на НАП, показват, че това не е достатъчно. Възможно е куриерът да има такъв лиценз и плащането все пак да не представлява пощенски паричен превод. Кое точно прави един наложен платеж паричен превод и ние не можем да ви кажем. Достатъчно обаче към момента е да има сключено споразумение за куриера специално за такива услуги. 

Издаване на документ за регистриране на продажбата

Наредбата предвижда, когато се извършва продажба без да се издава касов бон, да се издава алтернативен документ, който може да бъде и в електронен формат. Уви, и тук нещата не са прости. Подобен документ замества касовата бележка, но неговите реквизити са на практика същите. Измежду всички изисквания, този документ трябва да съдържа и референтен номер на транзакцията, както и един специален двумерен баркод с информация за електронния магазин от НАП.

Считаме, че това изискване се отнася до използването на виртуален ПОС терминал. Повечето електронни магазини, дори когато приемат плащания с карта, всъщност използват услугите на доставчик на платежни услуги. В този случай важи друго изискване. На клиента трябва да се предостави документ на хартиен или електронен носител, който трябва да съдържа следната информация:

  1. Наименование и адрес за кореспонденция на търговеца;
  2. ЕИК или номер по ЗДДС;
  3. Данни за стоките и услугите – брой, цена и ДДС;
  4. обща сума за плащане и начин на плащане.

Заключение

В крайна сметка трябва ли да се издава касова бележка от електронен магазин. Ако приемате плащания чрез доставчици на платежни услуги, включително банки, не трябва да издавате касов бон. Същото важи и за наложени платежи, ако имате сключено споразумение с куриера за пощенски парични преводи. Имате задължение за издаване на алтернативен документ в електронен или хартиен вариант с доста обелекчено съдържание.

Даваме си сметка, че този материал повдига и други въпроси, свързани с регистрацията на електронни магазини в НАП и изискванията за използвания софтуер. На тях ще обърнем внимание друг път.

Други статии от блога на Tax Monkey

Ако тази статия е била полезна за Вас, то може би ще харесат и следните материали от блога на Tax Monkey:

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Веселка Великова е автор на публикации за блога на Tax Monkey, интересува се от данъчно, търговско право, граждански и административен процес

Свържете се с нас