Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Доходи от гейминг – данъци и осигуровки

От /Публикувано: 04/07/2022/Категории: Данъци, ЗДДФЛ, Осигуровки/

За някои хора това все още изглежда много екзотично, но в днешно време е напълно нормално човек да добри доходи от гейминг. Представата за това как един геймър изкарва пари погрешно е свързана най-вече с наградни фондове от турнири. Много по-надеждни са доходите от streaming платформи като Twitch или допълнителните доходи от такива като като YouTube. Днешният блогпост е посветен именно на данъчното облагане на доходи от гейминг. Ето и едно кратко съдържание:

доходи от гейминг

Доходи от gaming от Twitch

Доходите от streaming обикновено се реализират чрез платформата Twitch. Преди време Twitch беше придобита от Amazon, което на практика означава, че платец на доходите е американската компания Amazon. Говорейки за доходи, е важно да можем да ги разграничаваме. Чрез Twitch потребители могат да подкрепят стриймър по следните начини:

 1. Абонамент (subscription) от различна категория (tier);
 2. Други стимули като cheers и bits и доходи от реклами;
 3. Дарения (Donations)

От горните абонаментите и другите стимули (поради липса на по-добра дума) се изплащат към Amazon. Компанията задържа за себе си комисионна, а останалото превежда на съответния партньор (streamer). Даренията се изплащат в пълен размер към партньора.

Twitch subscriptions, bits and ads

Този вид доходи от гейминг подадат в категорията на лицензионните възнаграждения (royalties). И преди сме писали за тях, но основното е, следното:

 1. Тези доходи са авторски възнаграждения;
 2. Облагат се с 6% данък (10% данък върху доходите, намалени с 40% нормативно признати разходи);
 3. Доходът не е осигурителен, т.е. не се дължат осигуровки;
 4. Не е необходима каквато и да е регистрация.

Няма да се спираме в детайли тук, а просто ще дадем линк към материала ни за авторски и лицензионни възнаграждения.

Twitch donations

Даренията в Twitch са различен вид доход. Те излизат извън лицензионните възнаграждения, които се плащат от Twitch и платформата ги третира по различен начин. Тук има два начина да третираме donations от потребители:

 1. Като същински дарения, които се облагат с местен данък;
 2. Като друг вид доход.

В първия случай доходите от дарения се облагат с местен данък. Той се определя на общинско ниво като за Столична община е 5%. Ако приемем, че даренията в Twitch не са точно дарения, а друг вид доход от гейминг, то данъкът ще бъде за “друг вид” доход по ЗДДФЛ, а именно 10%. Ето основните характеристики на тези приходи:

 1. Правилно е да ги третираме като дарения и да се облагат с местен данък;
 2. Възможно е да се декларират и като друг вид доход с 10% данък;
 3. Не са осигурителен доход;
 4. Не е необходима каквато и да е предварителна регистрация.

Доходи от Youtube

Тук си позволяваме да сложим директна препратка към този наш материал: Данъци и осигуровки при доходи от YouTube. Доходите от YouTube и други платформи за споделяне на видео са royalties (лицензионни възнаграждения). За тях важи всичко казано за Twitch по-горе.

Доходи от гейминг под формата на наградни фондове

Получените награди от участие в турнири са облагаеми по ЗДДФЛ. Тук не говорим за хазартни игри, печалбата в които се облага по друг начин. Става въпрос за награди, които могат да бъдат спечелени с умение. Те са доход по чл. 38, ал. 14 от ЗДДФЛ. Облагат се с данък от 10%. Декларирането е с годишната данъчна декларация. 

Ето основните характеристики на тези доходи:

 1. Доходите са такива от игри по смисъла на ЗДДФЛ;
 2. Данъчната ставка е 10%;
 3. Доходът не е осигурителен;
 4. Не е необходима каквато и да е предварителна регистрация.

Доходи от гейминг при спонсорирано съдържание

Спонсорирането съдържание излиза извън горните категории. Тук има договор за спонсорство, по силата на който геймърът се задължава да промотира определен продукт или услуга и получава възнаграждение за това. За разлика от горните ситуации тук възнаграждението има характера на такова по граждански договор. 

Характерното при гражданските договори е, че осигуровки се дължат, ако средномесечното възнаграждение на лицето надмине минималния осигурителен доход. Т.е., ако месечното спонсорство е повече от 710 лв., трябва да се плащат осигуровки. Данъкът е ефективно 7.5% (10% с 25% нормативно признати разходи). Най-важното за този вид доход от гейминг е следното:

 1. Доходът е такъв от граждански договор;
 2. Данъкът е ефективно 7,5%;
 3. Доходът е осигурителен, когато надхвърли минималната работна заплата.

Affiliate линкове

Affiliate или рефералните линкове са друга форма на спонсорство, при която съответния стриймър получава комисионна за клиенти, които поръчат чрез негов реферален линк. При този вид договор горното становище не може да се приложи, защото уговорката е качествено различна.

Тук комисионната се изплаща не за самото промотиране, ами за резултата от него. Това променя характера на дохода. НАП би го третирала по един от следните начини:

 1. Доход от дейност като търговец;
 2. Доход от извънтрудово правоотношение (както е обяснено по-горе);
 3. Доход от друга стопанска дейност.

Вероятно най-адекватното тълкуване на доходите от афилиейт и реферално линкове за стриймъри е това по точка 2.

Удържане на международни данъци

Както стана дума по-горе, Amazon (управляваща Twitch) е американска компания. Като такава тя удържа данък при източника (withholding tax) от своите партньори. Същото важи и за YouTube, макар формално отношенията да са с ирландското дружество на Google.

Писали сме много по темата за данъка при източника и спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане, затова тук ще дадем само основни указания:

 1. Когато се получава лицензионно възнаграждение от чужбина, много често се удържа данък при източника;
 2. За да бъде намален данъка, трябва да се поиска прилагане на спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане със съответната държава;
 3. За платения данък в чужбина се ползва данъчен кредит в България.

Други материали от блога на Tax Monkey

Ако тази статия е била интересна за Вас, вероятно бихте разгледали и следните други сходни материали от блога ни:

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас