Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Данъци при печалби от крипто казино

От /Публикувано: 05/12/2023/Категории: Crypto, Данъци/

Крипто казината са нещо, което до скоро, ако беше споменавано в разговор, предизвикваше смут и неразбиране. Днес обаче не е чак толкова екзотично човек да бъде изправен пред ситуацията да декларира пред НАП печалби от крипто казино. Това е и темата на този блогпост. И преди сме писали статии по темата (печалби от спорни залози, печалби от покер), но тази тема има своите особености. Ето и едно кратко съдържание:

Какво е крипто казино?

Крипто казино е алтернатива на нормалните хазартни игри. Разликата е, че играчът не залага пари в тесния смисъл на думата, а криптовалута. Основното нещо, с което крипто казината привличат потребители, обаче е по-скоро възможността да се залага анонимно и като цяло силно стеснените AML и KYC процедури. Крипто казината често имат проблеми именно с прилагането на тези правила и това е причина да губят издадените им лицензи от различни юрисдикции. Този вид доходи твърде често се свързват с пране на пари, което понякога води и до проблеми с изтеглянето на печалби.

Каква е правната характеристика на печалбата от крипто казино?

Ако приемем, че един крипто казино е еквивалент на нормално дигитално казино, то следва, че печалбите от крипто казино са такива от хазартни игри, провеждани онлайн. Лицата, които организират тези игри, би следвало да имат лиценз за предлагане на такива услуги в България или в друга държава-членка от Европейския съюз. В противен случай предлагането на игри за потребители е незаконосъобразно. Това обаче няма отношение към печалбите от игрите. Те продължават да бъдат такива от хазартни игри.
Как се третират крипто печалбите за данъчни цели?

Предвид факта, че криптовалутите не са пари съгласно националното законодателство (поне не и до окончателното влизане в сила на регламента MiCA), то печалбите, които са изплатени в крипто, следва да се третират като предметни награди. По-често в практиката тези печалби се изплащат в stable coins, което позволява лесното им остойностяване в лева по съответния курс на БНБ, с който дадената валута е вързана към лева в деня на печалбата.

От гледна точка на дължимите данъци в България е важно дали операторът на хазартни игри осъществява дейността си с лиценз или без. От гледна точка на тази разлика печалбите се разделят на две категории:

  1. Незначителни предметни награди на стойност под 100 лв., които са необлагаеми.
  2. Необлагаеми печалби, които са получени от игри, които са организирани с лиценз, издаден по законодателството на държава – членка на ЕС или пък страна по споразумението за Европейско икономическо пространство.
  3. Печалби, облагаеми с 10% данък върху стойността на печалбата, които на практика са всички други печалби.

Как се определя размерът на печалбата?

Основното, което вече споменахме, е, че печалбата, която се получава в крипто, трябва да бъде обърната в български лева. От печалбата трябва да се извади стойността на залога, който също се пресмята в български лева. Ако ситуацията е такава, че стойността на получените токени не може да се определи (все още нямат пазарна цена), то логичното е да приемем, че данък към съответния момент не се дължи, а такъв ще се дължи чак при продажбата им, т.е. при реализирането на capital gains.

Кога настъпва данъчното събитие?

Данъчно събитие е събитието, от което възниква задължението за плащане на данък. То настъпва през определена данъчна година, която в България съвпада с календарната. От значение е кога печалбата е получена, а не кога парите са изтеглени към уолет или пък към банкова сметка. Това означава, че ако една печалба е реализирана през месец 2023 г., то няма значение дали парите са изтеглени в рамките на текущата или на следващата година.

Как се декларира данъкът?

Данъкът върху печалби от крипто казино се декларира с годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Тя се подава в срок до 30 април на следващата календарна година след годината, в която е настъпило данъчното събитие. Това е и крайната дата за плащане на дължимия данък. Облагаемите печалби от крипто казино се декларират в Приложение 6 на данъчната декларация. По-добре е декларацията да бъде подадена до 31 март и данъкът да бъде платен на тази дата, защото това позволява да се ползва отстъпка от 5% от общия дължим данък, но не повече от 500 лв.

Особености, свързани с международното данъчно облагане

Възможно е, макар и малко вероятно, печалбите от едно казино да бъдат обект на данък при източника (withholding tax) в юрисдикцията, в която казиното е регистрирано. Ако такъв данък бъде удържан, е възможно той да може да бъде приспаднат от дължимия в България. Подобна ситуация обаче би била твърде необичайна в дейността на едно крипто казино. Тук най-важното е да запомните, че, ако едно казино или друго лице очаква от Вас да платите данък преди да Ви изплати печалба, то най-вероятно става въпрос за измама. Доколкото данък при източника може да бъде удържан при изплащането на някои доходи, то данъкът винаги се удържа от платеца на дохода и никога не се плаща допълнително на него от страна на задълженото лице – получател на дохода. Подобни измами са чести при много инвестиционни посредници или други лица, които работят с чужди средства.

Други статии от блога на Tax Monkey

Ако този материал е бил интересен за Вас, можете да разгледате нашия голям Наръчник за крипто данъци, който обхваща тази и още много други теми, относими към данъчното облагане на криптовалутите.

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас