Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Заплата в крипто

От /Публикувано: 02/11/2021/Категории: Crypto, Данъци/

Темата на днешния блогпост е получаване на заплата в крипто. През последните месеци ни се наложи няколко пъти да разглеждаме въпроси, свързани с тази тема, в рамките на консултации. Както с повечето неща, по които работим, решихме, че и това заслужава отделна кратка статия. Ето едно съдържание на точките, на които решихме да се спрем:

Може ли да се получава заплата в крипто в България?

Тук бихме могли пред скоби да сложим едно уточнение, че обикновено плащанията в крипто все още се правят основно от чужди компании. Почти винаги става въпрос за компании, които се занимават с търговия с крипто активи (борски) или софтуерни компании, действащи в областта на блокчейн технологията. Разделяме този раздел на две части:

  1. Трудов договор със заплата в крипто
  2. Граждански договор с плащане в крипто

Тъй като и по-долу ще разгледаме тези случаи, с две изречения ще обясним разликата между двата договора. Трудовият договор е договор, който се случва по реда на Кодекса на труда. При него има работодател и служител. Служителят дължи полагане на труд срещу заплата. Гражданският договор най-често е така наречения “договор за изработка”, който се сключва по реда на Закона за задълженията и договора. По него има възложител и изпълнител като изпълнителят дължи резултат, а не труд.

Заплата в крипто по трудов договор?

В Кодекса на труда има изрично правило, че трудовото възнаграждение е парично. Това означава, че плащане в криптовалута би било незаконно. Няма значение дали плащането е в stable coin или конвенционални токени. Има възможно в крипто да бъдат изплащани добавки към възнаграждението или социални придобивки, но не това е темата на блогпоста.

Краткият отговор тук е, че при трудов договор плащането в крипто на този етап е незаконно.

Плащане в крипто по граждански договор

При гражданските договори страните са равнопоставени и получават много по-широка свобода да договарят. В тази връзка уговорка за плащане в крипто би била напълно действителна. Основните моменти, на които бихме обърнали внимание са следните:

  1. Не трябва гражданският договор да се сключва просто като заместител на трудов такъв.
  2. При плащане в натура отново се дължат осигуровки и данъци.

В случаите, в които граждански договор се сключва единствено, за да се избегне сключването на трудов такъв, има риск държавните органи (Инспекция по труда) да приемат, че става въпрос за прикрит трудов договор. Това би създало доста проблеми и е добре да се избегне.

Друго нещо, важно, което хората често забравят е, че когато изпълнителят е физическо лице, а възложителят – фирма, възложителят се счита за осигурител и трябва да удържа и внася осигуровки и данък, както при трудов договор. Това може да се избегне с регистрацията на самоосигуряващо се лице, която регистрация прехвърля осигурителната тежест към изпълнителя.

Заплата в крипто от чужбина

Тази хипотеза е значително по-често. Рядко подобни отношения се уреждат с трудов договор поради твърде сериозната административна тежест за дружеството – работодател. То трябва да удържа данъци и осигуровки в България, за което е необходимо да се регистрира като осигурител. Процедурата е твърде сложна, за да бъде оправдано наемането само на един служител.

Чуждестранните работодатели, без значение дали плащат в крипто или във фиатни пари, предпочитат да работят с фрийлансъри.

Работа за чужда компания като фрийлансър

Или иначе казано, като самоосигуряващо се лице. В този случай служителят се регистрира като лице, упражняващо свободна професия в България (в регистър БУЛСТАТ и НАП). За работодателя (възложител) няма осигурителна тежест и административни задължения.

Доходите, които лицето получава в крипто, се остойностяват в български лева към момента на получаването им от работодателя. Те формират осигурителен доход, който се декларира на ежемесечна база.

Лицата, упражняващи свободна професия, дължат осигуровки в размер на около 30% от възнаграждението, което получават, но върху не повече от 3000 лв. на месец. Освен осигуровките, се дължи и данък, който е в размер на 7,5% (10% с 25% нормативно признати разходи).

Регистрация на фирма за получаване на заплата в крипто

Доста сме писали по темата и преди, но тук въпросът опира до това кой от следните два варианта е по-изгоден от гледна точка на данъци и осигуровки:

  1. Работа на свободна професия с осигуровки и данък общо доход;
  2. Работа с фирма, корпоративен данък и данък-дивидент

На първо място, трябва да се има предвид, че разходите по обслужване на една фирма (счетоводство) са по-големи отколкото за самоосигуряващи се лица. Също така, административната тежест е по-сериозно. Дори и да се абстрахираме от това, както и от трудностите с осчетоводяване на крипто активи, регистрацията на фирма само за получаване на заплата в крипто, рядко си заслужава. Обикновено фирма се използва, когато лицето вече така или иначе има такава, която използва за своите дейности.

Най-важното е, че фирмата дължи 10% корпоративен данък върху реализираната печалба през годината. Ако собственикът иска да изтегли печалбата, заплаща се допълнително данък – дивидент, който е в размер на 5% от остатъка от 90%. Когато дейността е свързана със значителни разходи, фирмата е по-добрият вариант.

Едно потенциално предимство на фирмата е сигурността в пресмятането на данъка. Физическите лица, които получават доходи в крипто, твърде често трябва да се занимават и с декларирането на последващи приходи от продажба на съответните активи, което може да усложни счетоводството.

Заключение

В заключение можем да кажем, че получаването на заплата в крипто е възможно, но по-скоро след регистрация като самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия.

Може да се регистрира и фирма, която да обслужва дейността, но това би се оправдало само, ако дейността е свързана с извършването на значителни разходи или фирмата вече се използва за други дейности.

Други статии от блога на Tax Monkey

Ако този материал е бил интересен за Вас, можете да погледнете и следните наши статии по свързани теми:

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас