Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Работа за чуждестранна компания – какви са различните варианти?

От /Публикувано: 21/09/2021/Категории: Uncategorized/

Днес споделяме нещо, по което имахме възможност да разсъждаваме скоро. Ако живеете в България и имате предложение за работа за чуждестранна компания, то вариантите ви са следните:

  1. Да сключите трудов договор;
  2. Да работите с граждански договор;
  3. Да се регистрирате като фрийлансър и да работите по този начин.

В този материал ще разгледаме предимствата и недостатъците на тези две опции. Ето и едно кратко съдържание:

Работа за чуждестранна компания с трудов договор

По закон, когато едно лице полага труд за друго, е налице трудово правоотношение. Това налага сключването на писмен трудов договор. Българското законодателство, а и практиките на институциите, допускат работодатели да бъдат не само местни лица. На теория, ако едно немско дружество желае да наеме български гражданин на работа в България, не е необходимо да се разкрива клон в страната. На практика нещата далеч не стоят така.

Предимства на сключването на трудов договор

Ако гледате от позицията на изпълнителя, т.е. лицето, което ще полага труд, трудовият договор е много по-подходящ. Ето основните му предимства:

  1. Няма административна тежест за служителя;
  2. Трудовото правоотношение дава повече права на служителя от други опции.

При трудовия договор административната тежест е изцяло за работодателя. Тук визираме задълженията за удържане и внасяне на данъци и осигурителни вноски. На следващо място, ако имате предложение за работа за чуждестранна компания и сте установени трайно в България, то договорът се сключва по правилата на българското законодателство. Нашето трудово законодателство защитава интереса на служителя в много по-голяма степен от този на работодателя.

Недостатъци на трудовия договор при работа за чуждестранна компания

Основният недостатък при този вариант е огромната административна тежест за работодателя. В България се допуска чуждестранна компания да бъде регистрирана като работодател, но това далеч не е лесна процедира. Не става дума за една регистрация в НАП. Необходимо е ангажиране на счетоводна компания, регистрация в Регистър БУЛСТАТ, съобразяване с правилата на трудовата медицина и още един куп формалности, които рядко е оправдано една чужда компания да съобрази. Проблемите в тази посока са от всякакво естество, включително и невъзможност за чужди банки да изпълняват платежни нареждания към нашия бюджет.

Когато една чуждестранна компания се сблъска с подобна бюрокрация в България, тя почти със сигурност ще се откаже от сключването на трудов договор. Поради това често се използват услугите на посредници – местни фирми, които да наемат кадри от свое име за чужди компании.

Работа за чуждестранна компания като самоосигуряващи се лице

Тук говорим за работа по граждански договор като алтернатива на трудовия. Гражданският договор се различава от трудовия с това, че при трудовото правоотношение се дължи труд (работа), а при гражданското – резултат. Когато говорим за граждански договор с чужда компания обаче, рядко имаме предвид точно тази разлика. При гражданските договори в България, когато изпълнителят е физическо лице и няма регистрация като самоосигуряващо се такова, възложителят е длъжен да удържа и внася за сметка на изпълнителя данъци и осигуровки. Това обаче не се отнася до чуждестранни възложители – форми, установени извън страната.

При работата за чуждестранна компания без трудов договор административната тежест преминава върху изпълнителя.

Предимства на граждански договор с чуждестранна компания

Ето основните плюсове на гражданския договор:

  1. Ефективно по-ниски данъци;
  2. Никаква административна тежест за възложителя.

При работа на граждански договор данъците са по-ниски. Те, както и дължимите осигуровки, зависят от характера и размера на доходите, но почти винаги гражданският договор на един фрийлансър води до по-ниски разходи от трудовия договор. Под “фрийлансър” визираме самоосигуряващи се лице, защото при тази хипотеза подобна регистрация е на практика задължителна поради следните причини:

  1. Необходимостта от издаване на фактури;
  2. Извършването на самостоятелна стопанска дейност;
  3. Потенциалната регистрация по ЗДДС.

Много голямо предимство е липсата на административни задължения за възложителя. При този вариант на работа за чуждестранна фирма тя ще бъде много по-склонна да наеме съответния служител/изпълнител.

Недостатъци на работата като фрийлансър

Недостатъците и на този вариант са значителни като всички от тях се отнасят до изпълнителя – лицето, което ще извършва работата. Административната тежест тук пада изцяло върху фрийлансъра, който трябва да направи регистрация като самоосигуряващо се лице и да внася за своя сметка осигуровки върху дохода си.

Друг много съществен проблем е, че, ако възложителят е фирма, установена в Европейския съюз, трябва да се направи и регистрация по ЗДДС (чл. 97а от закона). Това не означава, че трябва да се начислява и внася ДДС, но налага подаването на ДДС декларации ежемесечно и респективно наемането на счетоводител.

Заключение: кой вариант е по-добър?

В крайна сметка коя от опциите за работа за чуждестранна компания е по-добра? Няма верен отговор на този въпрос. На практика огромната административна тежест за чуждестранни работодатели в България просто елиминира варианта за сключване на трудов договор. Това означава, че, ако решите да работите за чужда фирма, трябва или да правите това чрез български посредник (срещу комисионна) или да приемете регистрацията като самоосигуряващо се лице и свързаните с това административни задължения.

Други статии от блога на Tax Monkey

Ако този материал е бил полезен, може би ще харесате и следните статии от нашия блог:

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Веселка Великова е автор на публикации за блога на Tax Monkey, интересува се от данъчно, търговско право, граждански и административен процес

Свържете се с нас