Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Гражданин на ЕС – самоосигуряващо се лице в България

От /Публикувано: 15/07/2021/Категории: Данъци, Осигуровки/

Днешният материал е провокиран от услуга, която в момента предоставяме на наш клиент. Въпреки че в интернет има доста информация по темата, решихме че въпросите, свързани с регистрацията на гражданин на ЕС като самоосигуряващо се лице заслужават внимание и в блога на Tax Monkey. Както обикновено, можете да ползвате следното съдържание, с което да навигирате:

 • Самоосигуряващо се лице или осигуровки през фирма?
  • Данъци и осигуровки при регистрация на фирма
  • Данъци и осигуровки за самоосигуряващо се лице
  • Кога е по-добре гражданин на ЕС да се регистрира като самоосигуряващо се лице?
 • Как гражданин на ЕС се регистрира като самоосигуряващо се лице?
  • Регистрация в Регистър БУЛСТАТ
  • Адресна регистрация и заявление за продължително пребиваване
  • Регистрация в НАП като самоосигуряващо се лице

Самоосигуряващо се лице или осигуровки през фирма?

Този въпрос излиза винаги пред скоби, когато обсъждаме темата за данъци и осигуровки на гражданин от ЕС в България. Преди сме обръщали внимание на темата, но все пак нека резюмиране накратко основните характеристики на двете форми за развиване на бизнес.

Данъци и осигуровки при регистрация на фирма

Фирмата дължи корпоративен данък, който е 10% върху размера на годишната печалба от дейността. Тази печалба се формира като разлика между приходи и разходи за календарната година. Остатъкът след облагане с корпоративен данък може да бъде изплатен в полза на собственика на фирмата като дивидент, в който случай се дължат допълнително 5% данък. Общо данъчната тежест върху печалбата е 14,5%.

Предимство на осигуряването през фирма е, че управителят може да се осигурява на минималната работна заплата, ако не получава доход. Възможно е да получава и заплата, върху която се дължат данъци и осигуровки до максималния осигурителен доход. Част от осигуровките в случая се зачитат за разходи и намаляват данъчната печалба.

Данъци и осигуровки за самоосигуряващо се лице

Самоосигуряващите се лица дължат данък върху доходите, а не върху печалбата. Той е 10% като ЗДДФЛ в общия случай допуска 25% нормативно признати разходи, ефективно намалявайки данъка до 7,5%. 

Осигуровки тук се дължат върху реално придобития доход при съобразяване на максималния такъв. Платените осигуровки се вадят от данъчната основа в края на годианта, допълнително намалявайки данъка за внасяне.

Кога е по-добре гражданин на ЕС да се регистрира като самоосигуряващо се лице?

При високи доходи, надминаващо значително максималния осигурителен доход и ниски разходи, свързани с дейността, по-удачният вариант е регистрация като самоосигуряващо се лице. Обикновено тази регистрация е свързана и с по-ниски осигуровки.

Как гражданин на ЕС се регистрира като самоосигуряващо се лице?

Процедурата по регистрация като фрийлансър за гражданин на ЕС преминава през следните стъпки:

 1. Регистрация в Регистър БУЛСТАТ;
 2. Адресна регистрация и разрешително за пребиваване
 3. Регистрация в НАП като самоосигуряващо се лице.

По-долу ще разгледаме накратко всяка от стъпките.

Регистрация в Регистър БУЛСТАТ

В регистър БУЛСТАТ се подава заявление за регистрация като лице, упражняващо свободна професия. Заявлението може да бъде подадено онлайн с електронен подпис, включително и от пълномощник. Към заявлението се прилагат:

 1. Документ за самоличност;
 2. Преведена диплома, удостоверяваща придобита квалификация са съответнта професия

Регистър БУЛСТАТ издава код, който е идентичен с ЛНЧ или ЕГН на лицето.

Адресна регистрация и заявление за продължително пребиваване

Гражданин на ЕС може да пребивава законно в България за период от 3 месеца само с документ за самоличност. След това е необходимо да се сдобие с разрешително за пребиваване. Процедурата за това се извършва пред Дирекция Миграция на МВР и протича, както следва:

 1. Необходимо е да се направи адресна регистрация като за целта:
  • Се представя нотариално заверена декларация от лице, осигуряващо жилище на съответния гражданин на ЕС;
  • Договор за наем или друго основание за ползване на жилище;
  • Попълване на адресна карта на място в Дирекция Миграция.
 2. Подава се заявление за разрешително за пребиваване. Към него се прилагат:
  • Договора за наем или ползване на жилище;
  • Извлечение от банкова сметка, удостоверяващо, че лицето има достатъчни приходи, за да живее в България;
  • Европейска здравна карта или медицинска застраховка;
  • Доказателство за наличие на основание за разрешаване на пребиваването (обикновено това е регистрацията в Регистър БУЛСТАТ)

Процедурата в Дирекция Миграция е бърза и в рамките на 2-3 дни документите следва да бъдат прегледани и на лицето да бъде разрешено издаването на лична карта – разрешително за пребиваване.

Регистрация в НАП като самоосигуряващо се лице

В 7-дневен срок от регистрацията в Регистър БУЛСТАТ лицето трябва да подаде Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице. Декларацията се подава на място в НАП или онлайн с електронен подпис. От този момент съответният гражданин на ЕС придобива качеството самоосигуряващо се лице и следва да внася за своя сметка осигурителни вноски.

Подобни статии от блога на Tax Monkey

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас