Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Последици за Биткойн от приемането й за разплащателно средство в Ел Салвадор

От /Публикувано: 09/09/2021/Категории: ЗДДФЛ/

Считано от тази седмица, Bitcoin вече се приема за законна разплащателно средство (legal tender) в Ел Салвадор. Без да сме навлизали в технически детайли относно въвеждането на валутата като средство за разплащане, даваме малко уточнения какво вероятно означава това за карибската страна. Това, че Bitcoin се признава за разплащателно средство означава, че гражданите на Ел Салвадор могат да плащат своите данъци и такси към държавата именно в биткойни. Също така, всяко лице би било длъжно да приема плащания в Bitcoin. 

Този кратък материал е посветен единствено на последиците от този ход на Ел Салвадор във връзка с данъчното облагане на Биткойн в България.

Какво общо има приемането на Bitcoin в Ел Салвадор с българските данъци?

Като много пъти сме имали възможността да повторим, в България криптовалутите се приемат за финансови активи за нуждите на данъчното им третиране. Такова е становището на НАП, което до известна степен се подкрепя от съда. Това означава, че те не са приравнени на валута, а на нещо друго. Когато обаче една криптовалута стане официална за дадена държава, това чисто формално би следвало да промени нейния статут и по българското законодателство.

Въпросът е дали сделките с Биткойн към момента са такива с финансови активи или пък вече имат характера на сделки с чуждестранна валута.

Чуждестранна валута ли е Биткойн?

На теория към момента Биткойн би могло да се третира като национална валута на Ел Салвадор. На практика обаче това не е така. Това, че валутата се приема за разплащателно средство, не приравнява търговията с нея на FOREX. Биткойн не е загубила качествата си, на база на които НАП я определя като финансов актив и това тълкувания на агенцията ще остане в сила.

Доходите от сделки с биткойн ще продължават да се облагат както и до момента – като такива от продажба или замяна на финансови активи, освен ако не представляват стопанска дейност. За това обаче също сме писали доста.

Какво щеше да е различно, ако Биткойн се приемаше за валута?

Дори и Биткойн да се признаваше за чуждестранна валута от НАП, това нямаше да промени почти нищо. Причината е, че доходите от FOREX и тези от продажба и замяна на криптовалути се декларират по един и същ начин и формират една обща данъчна основа (Таблица 2 на Приложение 5 от данъчната декларация). Разбира се, това обстоятелство може да се промени за следващата година, но подобни изгледи по-скоро няма.

Очаква ли се промяна в статута на криптовалутите за напред?

За да не бъде съвсем постен този блогпост, ще обърнем внимание и на една очаквана промяна в законодателството. Тя е свързана с предложението за регламент на ЕС относно крипто-активите. С този регламент ще бъде уреден статута на криптовалутите, някои други токени и борсите, които ги предлагат. Той въвежда изцяло ново понятие – крипто-актив като разделя тези активи на различни категории спрямо характеристиките им. Биткойн ще попадне в категорията на обикновените активи, а именно “цифрово представяне на стойност или права, които могат да бъдат прехвърляни и съхранявани електронно посредством технология на разпределения регистър или друга подобна технология”. 

Регламентът не предвижда нищо във връзка с данъците върху сделки с такива активи, защото това е въпрос, който се урежда от националното законодателство. Положителното е, че криптовалутите ще намерят своята уредба на европейско ниво, което ще бъде стимул в крайна сметка и за категоричното им уреждане на национално такова. В момента криптовалутите се считат за финансови активи поради липса на по-адекватна аналогия в данъчните ни закони. За напред можем да очакваме изрична уредба за данъчното облагане, която да даде яснота по редица въпроси.

Други статии от блога на Tax Monkey

Ако темата за данъчното облагане на криптовалутите представлява интерес за Вас, можете да погледнете и тези статии от блога ни:

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас