Услугите на Tax Monkey

Екипът ни предлага услуги в областта на данъчното и осигурително право в България както за бизнеса, така и за граждани. Предоставяме съдействие под формата на консултантски услуги във връзка с данъчна оптимизация, деклариране и плащане на дължими данъци, както и процесуално представителство при административни и съдебни спорове.

Екипът на Tax Monkey може да Ви съдейства с цялостно планиране на данъчната политика на Вашия бизнес или пък с анализ на конкретен казус. Навременната и законосъобразна данъчна оптимизация може да Ви спести много разходи и проблеми. Предлагаме консултации по конкретни сделки или комплексна стратегия за паричните потоци във фирмата Ви. Разгледайте нашите услуги:

Екипът ни може да Ви съдейства за обжалване на всички видове актове на данъчната администрация, включително чрез процесуално представителство пред административните съдилища. Специалистите от Tax Monkey могат да предложат съдействие и във всички административни процедури, които имат отношение към определянето на данъчната и осигурителна тежест на Вашия бизнес. Вижте нашите услуги:

Сред счетоводните и административни задължения на бизнеса, които имат отношение към данъчните и парични потоци, са и обявяването на актове в Търговския регистър. Към момента в регистъра се обявяват годишните финансови отчети и декларациите за фирми, които не са осъществявали дейност. Ето и нашите съответни услуги:

„Tax Monkey ми помагат с всички правни въпроси, които възнивкат в Perelik Soft. Продължаваме да работим заедно с удоволствие и занапред.“

Любен Александров,
Перелик Софт ЕООД

Защо да изберете Tax Monkey?

  • Екипът на Tax Monkey специализира в областта на данъчното право, което позволява много тясно профилиране.

  • Имаме опит, не само като юристи, но и като предприемачи. Разбираме гледната точка на бизнеса.

  • Ние сме малка компания и всички наши партньори помагат да се развиваме. Това, че ни гласувате доверие, значи много за нас.