Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Определяне на мито и ДДС при внос на стоки

От /Публикувано: 01/02/2021/Категории: Данъци, ЗДДС/

Когато се внасят стоки от страни извън Европейския съюз, в повечето случаи се дължи мито и ДДС. Почти всеки се е сблъсквал с подобна ситуация, било то при покупка на стоки от Китай, автомобил от САЩ или каквато и да е сделка, при която стоките преминават територията на ЕС. В този материал от екипа на Tax Monkey ще опитаме да обясним как се изчисляват дължимите митнически сборове и данъци.

Определяне на митническа стойност за мито и ДДС

За да можем да определим дължимото мито за една стока, трябва първо да изчислим нейната митническа стойност. Тя е сбор от платената цена от страна на купувача – вносител и други разходи, които са свързани с нея, както следва:

 1. Транспортни разходи до влизане на стоката в ЕС;
 2. Комисионни и брокерски възнаграждения;
 3. Отчисления в полза на продавача на стоката от бъдещи продажби.

Тук се налагат малко разяснения. На първо място, е възможно цената за доставка да бъде включена директно в продажната цена. Това, разбира се, е съвсем нормално и не означава начисляване на цена за доставка. От друга страна цената за доставка следва да отговоря на реалността. Митническите органи, например, няма да приемат за достоверна цена за доставка на автомобил от САЩ в размер на 50 евро.

Отчисленията в полза на продавача са хипотеза, която се среща по-рядко. Възможно е обаче страните да се договорят, че продавачът ще получава процент от приходите от бъдещи продажби. Този процент ще бъде пресметнат като част от митническата стойност, защото се счита за разход във връзка с вноса на стоката.

Определяне на митническа стойност по фактура

Митническата стойност на внесените стоки се декларира от купувача на база на фактура или друг документ за сделката. Този метод за определяне на стойността се нарича “метод на договорна стойност” и се прилага в болшинството от случаите.

Определяне на митническа стойност от митническите органи

Когато договорната цена на внесените стоки не може да бъде документално доказана от вносителя или пък съществува съмнение, че тя е действителната цена, която страните са уговорили, се прилага втория метод за определяне на митническа стойност. При този метод митническите органи сами определят стойността като се ръководят от следните фактори:

 1. Средна цена при внос на идентични стоки в ЕС;
 2. Ако няма идентични стоки, средна цена на внесени сходни стоки;
 3. Ако няма и сходни стоки, средна цена на сходни стоки, които вече са на пазара;
 4. Други методи за определяне на стойността.

Когато съответната териториална дирекция на Агенция Митници откаже да приеме декларираната стойност от вносителя, тя се произнася с решение, с което се определя друга стойност. Това решение подлежи на обжалване пред административния съд.

Изчисляване на мито на база на митническа стойност

След като е определена митническата стойност, трябва да се изчисли и дължимото мито. То зависи от два фактора:

 1. Самата стока;
 2. Страната на произход на стоката.

На първо място, стоката трябва да се класифицира. Това става чрез определянето на код от системата ТАРИК. За всяка една стока може да бъде определен код на база нейните основни характеристики. Така, например, малък велосипед би бил с код 8712007099, а цветни памучни платове биха имали код 5209510099. Класификаторът на ТАРИК е наистина доста подробен.

На следващо място, се посочва страната на произход на стоката. Това не винаги е толкова лесно. Има се предвид страната, в която стоката е произведена. Велосипед, произведен в Китай, който се закупува от търговец в Турция, остава със страна на произход Китай и това може да има значение за определяне на митото.

При примера с памучните платове митото за такива с код 5209510099 при внос от Турция е 8%.

Определяне на ДДС при внос

След като имаме митническата стойност и митото, вече можем да определим и ДДС. Данъкът се изчислява на база на сбора между митническата стойност и митото като ставката е предвидената в закона (20% в общия случай).

Ето един пример с конкретна сделка. Закупени са памучни платове от Турция на обща цена от 1000 лв. При транспортирането на платовете е заплатена цена от 150 лв. за транспорт и 50 лв. – за застраховка. Митническата стойност е 1200 лв. Митото за стоки с ТАРИК код 5209510099 е 8% или 96 лв. ДДС се изчислява върху сбора от митническата стойност и мито (1296 лв.) и се равнява на 259,20 лв.

Мито и ДДС при внос на стоки с незначителна стойност

Когато се внасят стоки с така наречената незначителна стойност, по отношение на тях се прилага режим на освобождаване от мито и/или ДДС, както следва:

 • За пратки с митническа стойност до 30 лв. не се дължи мито и ДДС;
 • За пратки с митническа стойност между 30 лв. И 150 евро не се дължи мито, но се дължи ДДС.

Тук важното е определянето на митническа стойност, както посочихме по-горе в този материал.

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас

Благодарим за съобщението. Стараем се да отговаряме в рамките на един работен ден.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Още полезни статии