Крипто данъци – всичко, което трябва да знаеш за данъчното облагане на криптовалутите

Ако искаш да научиш повече за твоите крипто данъците, Tax Monkey е правилното място. Ние няма да ти дадем суха теория и да преповторим това, което си изгледал в наличните подкасти или си прочел на 10 различни места в интернет. Тази информация имаме налична в нашия блог.

Предлагаме нещо повече – индивидуален подход към всеки един казус. Няма значение дали имаш няколко криптосделки, които се чудиш как да декларираш или 7-цифрени суми, за които търсиш оптимален начин да изтеглиш.

Данъци при сделки с криптовалути

По какви въпроси можем да съдействаме? 

 • Разясняване на това как данъчните закони се прилагат за крипто

 • Определяне на оптимален подход за деклариране на доходите

 • Комплексно правно и данъчно съдействие при копаене на криптовалути

 • Данъчни и правни аспекти на DeFi икономиката

 • Данъчно третиране на non-fungible tokens (NFT)

 • Регистрация на фирми за криптосделки

 • Данъчни оптимизации с офшорни компании при големи обороти

 • Данъчни последици при ICO за стартъпи

Цената за консултация за крипто данъци е в размер между 50 и 200 лв. Зависи от сложността на казуса и това дали я предоставяме на място в офиса или онлайн. Цената определяме винаги предварително. Плаща се единствено, ако консултацията е била полезна.

Искаш да се увериш в нашата експертиза?

Можеш да погледнеш материалите, които пишем на тема крипто данъци в нашия блог или да видиш последните ни постове по темата отдолу.

Защо да ползвате консултация от Tax Monkey?

 • Ние следим най-актуалната информация във връзка с данъците при сделки с криптовалути, включително практиката на НАП и съда на ЕС.

 • В Tax Monkey имаме опит в сферата на сделките с криптовалути и това е тема, която харесваме и ни вълнува.

 • Ние сме малка компания и дори услуги на тази малка стойност ни помагат да се развиваме. Това, че ни гласувате доверие, значи много за нас.

 • Приемаме и крипто.

Често задавани въпроси във връзка с данъците с криптовалути

За нуждите на българската данъчна система криптовалутите се считат за финансови активи. Когато при сделки с такива активи се реализира печалба, върху нея се дължи данък. Печалбата се изчислява на база разликата между придобивната и продажната цена на съответните токени. Всички сделки през годианта се вземат заедно, за да се получи окончателен финансов резултат, който се облага.

Размерът на данъка зависи от следните фактори:

1. Дали дейността се извършва чрез фирма или лично от физическо лице.
2. Ако дейността се извършва от физическо лице, дали има характера на стопанска такава.

При фирмите данъкът е 10% върху печалбата и 5% върху остатъка след данъци при изплащане на тази печалба.

При физически лица данъкът е 10%, когато сделките не са израз на стопанска дейност и 15% – когато е налице стопанска дейност.

Стопанска е дейността, която едно лице извършва по занятие и която е насочена към постигане на икономическа облага. НАП приема, че повече от 3 сделки с крипто на година са стопанска дейност. Според нас, бройката на сделките не може да бъде основен критерий за преценка на това дали дейността има стопански характер. Този въпрос се изследва за всеки случай поотделно.

Не е нужно да декларирате сделките, но данъкът се декларира в годишната данъчна декларация.

Основните закони, които има отношение към тези сделки, са ЗДДФЛ и ЗКПО. В някои ситуации приложения може да намерят също Търговския закон и ЗДДС.

Основният риск е санкция от НАП при потенциална ревизия. Укриването на данъци е престъпление, което може да доведе до отговорност, която надхвърля значително размера на дължимия данък.