stefan

  • Морските лица дължат данък от възнаграждението си за работа на кораб в размер на едва 1%. Кога обаче едно лице е "морско" можете да научите в този блогпост.

  • Удостоверение за местно лице е документ, който доказва, че дадено лице подлежи на данъчно облагане в България. Този документ обикновено се представя пред чужда данъчна администрация с цел да не бъдат плащани данъци в съответната държава.