Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Облекчение за деца с данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022

От /Публикувано: 04/02/2022/Категории: Данъци, ЗДДФЛ/

Данъчното облекчение за деца или деца с увреждания е може би най-актуалната тема във връзка с данъчното облагане на физическите лица през тази година. По отношение на това облекчение бяха заложени два способа за ползването му:

 1. Чрез работодателя;
 2. С годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

За много работодатели финансовата, а до известна степен и административна, тежест при оказване на съдействие на служителите си дойде в повече. Поради това голяма част от родителите ще трябва да се възползват от облекчението за деца с годишната си данъчна декларация. Някои от тях ще направят това за пръв път. 

В този материал ще обясним как да попълните своята данъчната декларация, така че:

 1. Ако имате данък за довнасяне, да приспаднете облекчението от него;
 2. Ако данъкът Ви е внесен авансово, например при трудов договор, НАП да върне по банковата Ви сметка стойността на облекчението.

Предварително уточняваме, че по-долу няма да пишем за изчисляването на размера на облекчението за деца. Вече сме писали по темата в тази наша статия.

Подготовка за попълване на данъчната декларация

Преди да преминете към попълване на данъчната си декларация, трябва да направите следното:

 1. Снабдяване с ПИК от НАП
 2. Подготвяне на данните и документите за подаване
 3. Планиране на подаването за определен момент

Издаване ПИК от НАП

Персонален идентификационен код можете да получите във всяка териториална дирекция на НАП срещу представяне на лична карта. ПИК е просто парола за достъп до портала за електронни услуги на НАП, която използвате заедно с Вашето ЕГН.

Подготовка на данни и документи

Освен ползването на облекчение за деца, в данъчната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ се попълват и данни за придобития доход, а също и за авансово внесения данък по трудов договор. Трябва да подготвите следните данни и документи:

 1. Име и ЕГН на детето (децата) и другия родител.
 2. Дължим данък за довнасяне, ако има такъв, от който да се приспадне облекчението;
 3. Авансово надвнесен данък за възстановяване;
 4. Банкова сметка за възстановяване на данъка;
 5. Решение на ТЕЛК или НЕЛК за деца с увреждания

Планиране на момента на подаване

Добре е да подадете данъчната си декларация до 31.03, защото тогава можете да ползвате едно допълнително малко облекчение за ранно подаване на декларацията. Ако пък имате доходи от трудов договор, данните за тях, както и за удържания данък, вероятно ще бъдат автоматично включени в декларацията на 01.03. 

В общи линии март месец е периодът, през който да подадете своята декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Попълване на данни за облекчение за деца в данъчната декларация

От този момент на статията вече ще използваме картинки (screenshot-и), за да онагледим процеса по попълване на декларацията. Всички те са взети от интерфейса на портала за електронни услуги на НАП. Достъпът до него е с Вашия ПИК. Ети и процедурата стъпка по стъпка.

1. Избор на декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

От менюто на портала трябва да изберете в следната последователност:

 1. Декларации, документи или данни, подавани от физически лица
 2. Декларации по ЗДДФЛ
 3. Декларация по чл.50 от ЗДДФЛ – попълване

1. Избор на данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

2. Избор на приложения

Данъчната декларация се състои от основни част и приложения. За да ползвате облекчение за деца, трябва да сложите отметка, че ще попълните:

 1. Приложение № 1 за доходи от трудов договор;
 2. Съответното приложение за други доходи;
 3. Приложение № 10 за ползване на данъчни облекчения;
 4. Образец 2005 – за облекчение за деца;
 5. Образец 2006 – за облекчение за деца с увреждания.

2. Избор на приложения

3. Попълване на приложение 10

В Приложение 10 трябва ад попълните Част VI и част VII респективно за облекченията за деца и деца с увреждания. Много е важно да имате предвид, че, ако имате дете с увреждания, можете да ползвате и двете облекчения. Облекчението за деца с увреждания не изключва ползването и на стандартното облекчение за деца.

3. Деца и деца с увреждания

4. Попълване на Образец 2005 и 2006

Образец 2005 съдържа данни за Вашите деца, а образец 2006 – данни за деца с увреждания. Ако имате дете с увреждания, трябва да попълните и двата документа.

Тук ще покажем само образец 2005. За всяко дете във формуляра се добавя нов ред. Посочват се данните за детето и другия родител. В самото начало на тази форма трябва да посочите, че сте местно лице на България. 

4. Данни за деца

Доказателства, че имате дете не е нужно да прилагате, ако и Вие, и детето, сте български граждани. В останалите случаи трябва да предвидите съответните преведени и легализирани документи.

5. Искане за възстановяване на данъка

НАП възстановява надвнесени данъци по предвидената в ДОПК процедура. Искането за възстановяване на данък може да се направи директно с данъчната декларация. Това се прави в Част IV от декларацията. В нея надвнесеният данък ще се сметне автоматично, след като попълните останалите данни.

Важно е да сложите отметната на ред 12.1, че искате възстановяване на данък и да попълните коректно данните си за банкова сметка.

5. Възстановяване

Помощ при попълване на данъчна декларация

Ако имате нужда от съдействие с попълването на своята данъчна декларация, можете да се обърнете към нас на Info@taxmonkey.bg или на 0887345666.

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас