Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Оптимизация на данъци от продажба на финансови и крипто активи чрез загуба

От /Публикувано: 15/12/2021/Категории: Crypto, Данъци/

Днес, докато си говорихме с един колега в съда, чакайки за съдебно заседание, разговорът отиде към Tax Monkey и, както обичайно, данъци върху крипто. От разговора излезе една тема, която винаги сме имали предвид в екипа ни, но на която никога не сме отделяли специално внимание. Сега всъщност е идеалният момент за това. Темата е намаляването на данъка от продажба или замяна на финансови активи чрез използване на сриналия се в края на годината пазар на съответните инструменти. Ето и едно кратко съдържание:

 1. Въведение: как се изчислява дължимия данък при сделки с финансови активи?
 2. Проблемът с нереализираните загуби
 3. Как сделка на загуба се отразява на дължимия данък?
 4. Какво да правим, ако не искаме да продаваме на загуба?
 5. Отчитане на транзакционни такси
 6. Може ли да се продаде актив на “фиктивна” загуба?

Как се изчислява дължимия данък от продажба на финансови активи?

Както сме говорили вече много пъти в блога ни, с данък се облага печалбата от продажба или замяна на финансови активи. Припомняме, че печалбата за всяка сделка се смята като от продажната цена на съответния актив се извади придобивната цена. Всички сделки през годината се вземат в своята съвкупност като финансовият резултат (печалба или загуба) от всяка се събира, за да се получи една окончателна данъчна основа.

Откъде идва проблемът с данъка при загуба?

Логичното за крипто икономиката, а и пазара на акции е сделки да се правят от частните инвеститори, единствено когато от сделката има печалба. Ако стойността на съответния актив, например някой конкретен altcoin, е намаляла, просто се чакат по-добри дни, в които тя ще се повиши евентуално. В случай на продажба на актива, загубата трябва да се приеме и, ако стойността в бъдеще се повиши, това би било едно лошо решение.

При прилагане на това мислене частните инвеститори на практика отчитат загубите в своето портфолио единствено като намаляване на стойността му. Тя обаче е “нереализирана” загуба и не може да бъде извадена от “реализираната” печалба от предходните сделки.

Как сделка на загуба ще промени дължимия данък?

Ако имате актив, чиято стойност е намаляла спрямо момента на придобиването му, до края на годината е добре той да бъде продаден (и евентуално купен отново, но за това малко по-долу). Ако става въпрос за акции, придобивната цена най-често е във фиатни пари. За крипто активите обаче често придобивната цена е борсовата към момента на конвертиране от един койн в друг. За нуждите на настоящата операция няма значение как е придобит активът. Също така, е важно, че видът на актива няма значение. Загубата от сделки с акции на компании и фондове се приспада от печалбата от крипто сделки. Обратното също е вярно. За НАП това са все финансови активи, резултатите от сделките с които формират една обща данъчна основа.

Та, ако през годината данъчният резултат до момента е положителен (печалба), удачно би било той да се намали с реализирането на загуба.

Какво да правя, ако не искам да продавам активи на загуба?

Решението е много просто. След продажбата на актива той може да бъде закупен отново. Тук има две отделни сделки. Първата реализира загуба, докато за втората има два варианта:

 1. Ако активът е продаден за фиатни пари, след което закупен отново пак с фиатни пари, данъчно събитие няма;
 2. Ако активът е заменен за друг и после е направена обратната транзакция има данъчно събитие, но то не влече печалба или загуба, тъй като придобивната цена на актива е равна на продажната.

Рискът тук е да се приеме, че сделката е извършена единствено с цел избягване на данъчно облагане на печалбите и операцията да не бъде призната изобщо за данъчни цели. На практика това би било правилно от НАП, ако целта е наистина просто намаляване на данъка. Затова, закупуването на актива обратно веднага след продажбата не е най-удачният вариант. Няма обаче нищо нередно в това намаляването на стойността на даден актив да се приеме и той просто да се продаде на загуба.

Отчитане на борсовите комисионни като загуба

Разбира се, тези транзакции са свързани и с комисионни, които физическите лица не могат да приспадат, освен в контекста на стопанска дейност. Подобна схема е адекватно да се прилага единствено, ако спестения данък (10% от реализираната загуба) е по-голям от транзакционните такси. Ако пък облагането е по реда на ЗКПО, таксите ще бъдат зачетени като признат разход.

Алгоритъм на сделките

За фина ще направим един кратък алгоритъм на сделките и данъчните събития за улеснение с използването на реален пример. Изхождаме от следните предпоставки:

 • Данъчно задължено лице има реализирана през 2021 г. печалба от покупко-продажба на криптовалути в размер на 10 000 лв.
 • Същото лице е придобило през януари, 2021 г. рисков altcoin за 5000 лв., чиято цена към момента е паднала до 1000 лв.

Към този момент хипотетичният инвеститор има реализирана печалба от 10 000 лв. и нереализирана загуба от 5 000 лв. Дължимият данък е 10% върху действителния финансов резултат (реализирания такъв), а именно 1 000 лв.

Ето какво може да направи лицето:

 1. До 31.12 да продаде притежавания altcoin за пазарна цена от 1 000 лв.
 2. По този начин да реализира загуба от 4 000 лв.
 3. Ако все пак вярва в altcoin-a или проекта, който стои зад него, да купи отново същото количество за 1 000 лв., което е пазарната цена.

Така, без промяна в портфолиото, инвеститорът ще реализира загуба от 4000 лв., която в данъчната декларация ще приспадне от реализираната до момента печалба от 10 000 лв. и ефективно ще намали дължимия данък с 400 лв.

Може ли да се продаде на загуба и актив, чиято стойност не е реално намаляла?

Това е следващият въпрос. Ако намерите някой да Ви съдейства, дали можете да му “продадете” някой токен на по-ниска цена, за да реализирате уж загуба и после да изкупите обратно на същата намалена цена.

Математически е възможно, но това би било отклонение от данъчното облагане. Страните ще сключат сделка, която цели единствено да се намали дължимия данък. При проверка е твърде възможно да се стигне до така нареченото трансферно ценообразуване, за което също сме писали материал в блога ни.

Други статии от Tax Monkey

Ако тази статия Ви се е сторила интересна, може би ще харесате и следните други наши материали:

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас