Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Облагане на доходи от крипто сделки в чужбина

От /Публикувано: 06/10/2021/Категории: Crypto, Данъци/

Днес се връщаме отново на любимата ни тема за криптовалутите. Конкретният въпрос е свързан с казус, по който работихме наскоро, а именно как следва да се облагат доходите от крипто сделки, извършени в чужбина. Както с всяко друго нещо, което по един ил идруг начин е част от крипто икономиката, и тук данъчното облагане е крайно неясно. Ще се постараем да дадем нашия отговор по следните точки:

Тук е моментът да направим disclaimer. Който следи блога ни, знае, че работим много по темата за облагането на крипто активите в България и въпреки това рядко си позволяваме да правим еднозначни твърдения по отношение на прилагането на закона. Данъчните, а също и всички останали закони, не са съобразени с крипто икономиката и, което ги прави много трудно приложими. Това обстоятелство създава проблеми за юристите, но също така и поле за различни тълкувания. Та, това, което ще прочетете по-долу е отражение на нашето разбиране за крипто данъците. То може да не се споделя от всички и дори в някои аспекти да е напълно грешно. Докато обаче няма натрупана практика по съответните въпроси, това е най-доброто, което можем да направим.

Как се облагат доходите с международен елемент?

За да преминем на конкретния въпрос за доходите от крипто сделки, трябва да разгледаме по-големия въпрос относно облагането на доходи с международен елемент като цяло. И преди сме писали по темата, затова няма да задълбаваме, а просто ще резюмираме най-важното:

  1. Ако български гражданин живее в чужбина, той вероятно ще се счита за местно лице и на двете държави за данъчни цели;
  2. Това означава, че всяка от двете държави ще има основание да обложи доходите на лицето по своите закони;
  3. За да се избегне двойното данъчно облагане, държавите сключват помежду си спогодби.

Спогодбите са международни договори, клаузите на които се ползват с предимство пред местното законодателство. Тяхната цел е да определи къде едно лице ще трябва да плати данък, когато има правно основание това да се случи в повече от една държава.

Как различните държави третират доходите от крипто сделки?

Този въпрос е от огромна важност. Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане боравят с доходи, чието естество по презумпция е ясно – възнаграждения, доходи от недвижимо имущество, доходи от стопанска дейност и други. Всяка държава обаче към момента решава как да третира криптовалутите и останалите криптоактиви. Не винаги държавите мислят еднакво по отношение на това какво представляват доходите от крипто сделки. Ето няколко примера за различно третиране на крипто активите в страни от ЕС:

  • В България криптовалутите се третират като финансови активи;
  • В Германия те са нещо като частно разплащателно средство;
  • Във Франция доходите от крипто сделки са приравнени на такива от движимо имущество.

Специална статия сме писали за приемането на Биткойн за законно разплащателно средство в Ел Салвадор, което е особено интересен случай.

За да се определи как доходи от крипто валута на български гражданин, живеещ в чужбина, следва да бъдат обложени, е важно да знаем как всяка от държавите ги третира.

Определяне на характера на доходи от крипто сделки в чужбина по съответната спогодба

В спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане никъде няма да прочете правило за такова къде изрично се облагат доходите от крипто сделки. Затова трябва да се търси съответната клауза от спогодбата, която включва тези доходи като част от някакви други. Обикновено приложение намира клаузата за доходи от продажба на имущество, за които не е уговорено друго. Така, например, данъчната спогодба с Франция гласи, че:

“Печалби, произтичащи от продажбата на каквото и да е друго имущество, извън посоченото в спогодбата, се облагат само в държавата, на която продавачът е местно лице.”

Разбира се, това налага да установим, на коя точно държава местно лице лицето, което е реализирало съответната печалба. Разпоредби за това има във всяка спогодба, но общото правило е, че това е страната, в която в момента са съсредоточени жизнените и икономически интереси на лицето.

Прилагане на спогодбата за крипто сделки в чужбина

Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане определят, не само къде трябва да се обложи един доход, но и как точно спогодбата да се приложи от местните данъчни власти. Казано по-просто спогодбата определя какво задълженото лице трябва да направи, за да бъде освободено от данък в страната, в която такъв не се дължи. Спогодбите възприемат два способа за това:

  1. Освобождаване с прогресия;
  2. Данъчен кредит.

За двата способа сме говорили в този материал от блога на Tax Monkey. Накратко тук обясняваме, че при освобождаването един доход изобщо не се облага в съответната страна. При данъчния кредит е различно – платеният данък се приспада от дължимия в другата страна. 

Как да се възползваме от по-благоприятен режим по дадена спогодба?

Крипто сделките имат предимството, че често можем да изберем кога да настъпи данъчното събитие, а именно кога да продадем или заменим притежаваните от нас активи. По този начин български гражданин, който живее във Франция, може да реши да направи cash out в България, за да се възползва от нашия данък върху доходите. За да се случи това законосъобразно, е необходимо да се прегледа отново спогодбата. Тя определя кога дадено лице става местно за едната и кога за другата държава.

Други статии от блога на Tax Monkey

Ако този материал Ви се е сторил интересен, можете да погледнете и други статии от нашия блог по свързани теми:

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас