Uncategorized

  • Ако имате предложение за работа за компания, която е установена извън България, имате следните две опции: 1) Работа по трудов договор; 2) Регистрация като самоосигуряващо се лице. И двете имат своите предимства и недостатъци.

    Прочети