Счетоводство

  • Този път екипът ни обръща внимание на темата за издаване на фактура на физическо лице. Кога трябва да се издаде такава фактура? Какво трябва да съдържа тя? Задължително ли се посочва ЕГН на получателя? За всичко това можете да прочетете в този пост на Tax Monkey.

    Прочети
  • Използването на данъчен кредит по фиктивни сделки е много опасна практика за намаляване на ДДС на дадена фирма. В този материал обясняваме какво означава една сделка да е фиктивна и какви са последниците, ако, в рамките на ревизия, се установи, че за такава сделка е ползван данъчен кредит по ЗДДС.

    Прочети
  • Търговските дружества и юридическите лица с нестопанска цел трябва да подадат декларация за неосъществяване на дейност пред Търговския регистър. В този блогпост разглеждане какви са предпоставките, за да е налице липса на дейност и как точно се подава декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството.

    Прочети