Осигуровки

  • В днешния блогпост обръщаме внимание на темата за регистрация на граждани на ЕС като самоосигуряващи се лица, упражняващи свободна професия. Тази възможност е особено атрактивна за чужденци с високи доходи, които желаят да се установят в България трайно.

  • Маркетплейсите често са добра възможност за фрийлансъри за намиране на работа по нови прокети. От гледна точка на данъци и осигуровки работата през маркетплейс представя едно усложнение в отношенията, което е свързано с намесата на посредник. Този материал е съвсем базов наръчник за разпределенеито на данъчната тежест по ЗДДФЛ от гледна точка на дрийлансърите в различни хипотези.

  • Доходите от авторски и лицензионни възнаграждения се ползват с изключително облекчен режим по отношение на данъци и осигуровки. В този блогпост разглеждаме кои точно доходи попадат в тази хипотеза и как те се третират по ЗДДЛФ.

  • Планирането на осигуровките и данъци при плащания към управителя и съдружниците в една фирма е сред най-важните въпроси за всеки стартиращ бизнес. Тук даваме няколко примера за различни варианти на осигуряване с конкретни сметки за фирмени разходи, предимствса и недостатъци.