Осигуровки

  • Планирането на осигуровките и данъци при плащания към управителя и съдружниците в една фирма е сред най-важните въпроси за всеки стартиращ бизнес. Тук даваме няколко примера за различни варианти на осигуряване с конкретни сметки за фирмени разходи, предимствса и недостатъци.

    Прочети